OVERZICHT VAN TOT NU TOE AAN RAAD, COMMISSIE WELZIJN OF COLLEGE VAN B. EN W. GESTUURDE BRIEVEN OF GEHOUDEN INSPRAAKVERHALEN IN VERBAND MET DE INVOERING VAN DE WET WERK EN BIJSTAND
BIJWERKDATUM: 21/9/2004


OVERZICHT VAN TOT NU TOE AAN RAAD, COMMISSIE WELZIJN OF COLLEGE VAN B. EN W. GESTUURDE BRIEVEN OF GEHOUDEN INSPRAAKVERHALEN IN VERBAND MET DE INVOERING VAN DE WET WERK EN BIJSTAND BIJWERKDATUM: 21/9/2004

Aan de leden van de gemeenteraad en de commissie Welzijn,

Volgens de planning voorzover ons nu bekend, behandelt de Commissie Welzijn op 29/9/2004 de 6 Verordeningen die gemaakt worden in verband met de wet werk en Bijstand en volgt de vaststelling door de Raad hiervan op 11/10/2004. In de loop van de tijd hebben wij u het nodige doorgestuurd over de Wet werk en Bijstand in de vorm van brieven, inspraakverhalen ed. We kunnen ons echter voorstellen dat u het zicht hierop enigszins kwijt bent geraakt: Per slot is dit niet de enige e-mail die u als raadslid toegestuurd krijgt.

Daarom bij deze een lijst van alle relevante info die door ons en soms door anderen aan u is verzonden, met daarbij de links naar onze website waar deze brieven te vinden zijn, mocht u e.e.a. willen nalezen.

Leeuwarden, 19/9/2004    secretariaat P.E.L.

Wie      PEL
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     17/10/2003
Onderwerp   Notitie: Werken moet lonen. 
       Voorstel 'terugploegen'
       bijstandsgeld in loonkostensubsidie
Vindplaats  http://home/wanadoo.nl/verpel/geld/256vvryloon.html
Wie      KVeB
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     14/11/2003
Onderwerp   Inspraakverhaal WWB m.n. over 'sociale activering'
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/261wwb-kveb.html
Wie      Cliëntenraad SZ
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     2/12/2003
Onderwerp   Algemeen advies over de 
       Wet werk en Bijstand
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/264wwbcrav2.hrml
Wie      PEL
Gericht aan  Algemeen; pers
Datum     30/12/2003
Onderwerp   Brief over 'verplicht vrijwilligerswerk' 
       ofwel 'werken met
       behoud van uitkering'
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/268vvrytgst.html
Wie      Cliëntenraad SZ
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     19/2/2004
Onderwerp   Advies over 'Werken met behoud van uitkering'.
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/273vvry-cr.html
Wie      PEL
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     5/3/2004
Onderwerp   Brief over reïntegratie en 
       handhavingsbeleid in de WWB.
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/276pel-cwz.html
Wie      KVeB
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     9/3/2004
Onderwerp   Inspraakverhaal over reïntegraie 
       en handhavingsbeleid in de WWB
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/275kveb-cwz.html
Wie      Margreet van der Laan (Ind. lid Cliëntenraad)
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     9/3/2004
Onderwerp   Inspraakverhaal over reïntegraie 
       en handhavingsbeleid in de WWB
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/278mvdl-cwz.html
Wie      Margreet van der Laan (Ind. lid Cliëntenraad)
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     16/3/2004
Onderwerp   Inspraakverhaal over Bouwstenen 
       Kaderdiscussie Werk en inkomen
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/282mvdl2cwz.html
Wie      Cliëntenraad SZ
Gericht aan  Raad en College van B. en W.
Datum     12/6/2004
Onderwerp   Advies inzake rustplancriteria 
       in de WWB
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/305rustplandefcr.html
Wie      PEL
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     17/6/2004
Onderwerp   Reactie op nota 'Expeditie Werk'
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/294ewrk-pel.html
Wie      Cliëntenraad SZ
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     21/6/2004
Onderwerp   Reactie op nota 'Expeditie Werk'
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/296ewr2avcr.html
Wie      De Horzel (PEL/BLUT/KVeB)
Gericht aan  Raad en College van B. en W.
Datum     21/6/2004
Onderwerp   Drie voorstellen: Gedeeltelijke 
       vrijstelling inkomsten
       uit arbeid/Premie bij werkaanvaarding/
       Forfaitaire onkosten vergoeding 
       bij vrijwilligerswerk
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/297inkvryaphzl.html
Wie      PEL
Gericht aan  Raad en College van B. en W.
Datum     18/8/2004
Onderwerp   Advies inzake criteria bij WWB 
       over ontheffing
       arbeidsplicht bij studie
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/306studie.wwb.html
Wie      PEL
Gericht aan  Raad en Commissie Welzijn
Datum     9/9/2004
Onderwerp   Advies over Boeteverordening WWB 
       i.k.k. van de WIN
       (Wet Inburgering Nieuwkomers)
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/308boetewin.wwb.html
Wie      PEL
Gericht aan  College van B. en W.
Datum     10/9/2004
Onderwerp   Zienswijze PEL inzake 
       Boeteverordening WWB 
       i.h.k. van de WIN
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/309boeteb&w.wwb.html
Wie      PEL
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     14/9/2004
Onderwerp   Reactie op concept 
       reïntegratieverordening WWB
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/310reinvror.wwb.html
Wie      PEL
Gericht aan  College van B. en W.
Datum     15/9/2004
Onderwerp   Zienswijze PEL inzake 
       reïntegratieverordening WWB
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/311reinvb&w.wwb.html
Wie      PEL
Gericht aan  Commissie Welzijn
Datum     20/9/2004
Onderwerp   Reactie op concept 
       maatregelenverordening WWB
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/313maatvror.wwb.html
Wie      PEL
Gericht aan  College van B. en W.
Datum     21/9/2004
Onderwerp   Zienswijze PEL inzake 
       maatregelenverordening WWB
Vindplaats  http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/314maatvb&w.wwb.html

Einde overzicht.