ONDERZOEK POLITICI NAAR PC MINIMA


Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 8/10/2002.


Op maandagavond 7/10/2002 vergaderde de Commissie Welzijn o.a. over een voorstel van PAL/GroenLinks om vanuit de gemeenteraad een werkgroepje te formeren die zich bezig gaat houden met de vraag: Hoe kunnen we mensen met een minimum-inkomen aan een computer helpen?
De Leeuwarder Courant berichtte daarover op dinsdag 8/10/2002 het volgende:

ONDERZOEK POLITICI NAAR PC MINIMA

LEEUWARDEN - De Leeuwarder gemeenteraad gaat onderzoeken of er computers voor mensen met een minimuminkomen kunnen worden aangeschaft. Alleen de Nieuwe Leeuwarder Partij doet niet mee in de werkgroep die de mogelijkheden bekijkt. Dit onderzoek is een initiatief van PAL/GroenLinks.

Het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) deed afgelopen voorjaar het voorstel alle mensen met een bijstandsuitkering een computer te geven. De computer zou de kans op betaald werk vergroten. Binnen de gemeenteraad verschillen de meningen over dit plan. De werkgroep moet de financiële mogelijkheden onderzoeken en bekijken of dit geschenk juridisch door de beugel kan.


Einde LC-bericht.

Commentaar: Een 'geschenk' is die pc in ons plan maar gedeeltelijk, omdat we zijn uitgegaan van een huurkoop overeenkomst waarbij de helft wordt afbetaald en de andere helft wordt kwijtgescholden als de helft correct is afbetaald. Bovendien is de doelgroep in het oorspronkelijke voorstel kleiner: Het gaat om alle mensen die drie jaar of langer geen betaald werk hadden en een inkomen hebben wat niet ligt boven het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau.
In aanvullende suggesties hebben we vanwege de kosten BINNEN bovenstaande criteria nog een verdere beperking aangebracht: Bij mensen zonder kinderen is een aanbieding middels een huurkoop overeenkomst alleen mogelijk indien men een traject volgt, waarbij het aanbod dan moet worden gezien als additioneel toegevoegd bij het trajectplan en bij mensen die aan de criteria voldoen en kinderen hebben vanaf een nader te bepalen leeftijd, volgt ook een aanbod middels die huurkoop overeenkomst.
We zijn ons er van bewust, dat dit verhaal een 'gat' laat vallen bij mensen zonder kinderen met inkomsten op bijstandsniveau die bv. in 'fase 4' van de bijstand zijn ingedeeld en die soms geen traject hoeven te volgen. Als de regeling 'lang/laag' die wat meer geld wilde geven aan juist een beperkte groep mensen die geen kans meer maken op betaald werk, is het wellicht zo te spelen dat dat geld misschien dat 'gat' kan vullen: Wellicht is m.b.v. dat geld een goedkope computer aan te schaffen.
Deze regeling is niet algemeen inzetbaar, omdat maar een beperkte groep mensen op bijstandsniveau hier recht op gaat krijgen.
Maar hoe het ook zij: Het begin is er en het is al heel wat dat alle partijen hieraan mee willen doen, behalve dan de NLP, maar gelukkig hangt het verhaal niet af van die ene partij.
Het idee kan uiteraard nog honderd keer stuk, maar de intentie is aanwezig en dat is een goed begin!

secretariaat PEL

Overige relevante artikelen op de website i.v.m. plan "PC voor minima":

  1. LC-bericht 23/11/2001: "Gemeente geeft minima computers"
  2. Brief PEL aan Cliëntenraad 8/12/2001: "PEL wil computer voor minima"
  3. Voorstel PEL aan Raad 8/5/2002: "Een pc voor mensen met een minimum inkomen"
  4. "PEL: Geef computer aan minstbetaalden". Bericht Leeuwarder Courant over ons voorstel.
  5. "B & W + Raad: Geen interesse om te praten over pc voor minima"
  6. Eigen bericht 26/8/2002: "Toch discussie over brief PEL: PC voor minima"
  7. PEL: "Opmerkingen n.a.v. ons voorstel over een pc voor minima"