TOCH DISCUSSIE OVER BRIEF PEL:
"PC VOOR MINIMA"


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 26/8/2002

Zoals wij onlangs meldden in ons bericht: "B en W plus gemeenteraad hebben geen interesse om te praten over PC voor minima" dreigde onze brief aan de Raad hierover als hamerstuk te verdwijnen, waarop vervolgens een concept-reactie van B en W definitief zou worden. Zoals gemeld stond daarin dat de minima maar moesten sparen voor een computer en dat een pc bij de normale uitgaven behoorde, net zoals dus een koelkast, een wasmachine, een stofzuiger enz.
Naar aanleiding van ons bericht ontvingen we van een raadslid van PAL/GroenLinks en van een raadslid van de PvdA een reactie.

Vanavond stelde PAL/GroenLinks raadslid Andre Roekiman voor om de brief van het PEL plus het concept-antwoord van B en W nader aan de orde te stellen in de eerstkomende vergadering van de Commissie Welzijn. De rest van de Raad ging hiermee akkoord, waarmee hiermee in elk geval is bereikt dat er nu toch discussie zal plaats vinden en dat vooralsnog de B en W reactie niet zonder meer maar akkoord is wat een deel van de Raad betreft. Grote winstpunt is nu m.i., dat er in elk geval nu inhoudelijk kan worden gesproken over het idee: "Een pc voor de minima".
Vermoedelijk komt nu e.e.a. aan de orde in de vergadering van de Commissie Welzijn van maandagavond 2 september a.s. en anders de volgende vergadering van Welzijn. Dat is even afwachten.


secretaris P.E.L.