ZALMSNIP VOLGEND JAAR VERLEDEN TIJD
Besparing van
EUR 325 miljoen


'Zalmsnip volgend jaar verleden tijd.'
'Besparing van EUR 325 miljoen'

Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 6/8/2004.


De Zalmsnip wordt volgend jaar helemaal afgeschaft. Aan de ene kant hoef je daar niet rouwig om te zijn, want er was ook in Leeuwarden altijd gedonder om, aan de andere kant gaat iedereen die deze Zalmsnip kreeg, er weer EUR 45,38 op achteruit. In Leeuwarden hadden minima (als je tenminste geen kamerbewoner was) die kwijtschelding OZB en Afvalstoffen hadden, ook recht op rechtstreekse uitbetaling van de Zalmsnip. In 2005 niet meer dus. Voor degenen die Afvalstoffenheffing betaalden werd de Zalmsnip verrekend met de aanslag. Ook al zou het tarief niet stijgen in 2005, dan nog ga je EUR 45,38 meer voor de Afvalstoffenheffing betalen. Eigenlijk zelfs EUR 49,00 meer, vanwege ingewikkeld gegoochel met 'overschotten' Zalmsnip, overschotten die ontstonden door kamerbewoners de Zalmsnip te weigeren.
Alleen in 1999 kregen ook kamerbewoners in Leeuwarden de Zalmsnip, nu ja, ze moesten dit zelf aanvragen.
Wie daarover meer wil lezen: Ga op de website naar zoekmachine 2 en typ in: "Zalmsnip" of "zalmsnip".
Enige relevante links over de voorgeschiedenis:

"Leeuwarden houdt Zalmsnip achter"
Uit de LC van 17/8/2001.

"Zalmsnip 2001 en mensen met kwijtschelding Afvalstoffenheffing"
Eigen bericht van 29/8/2001.

"Tarieven Afvalstoffenheffing 2003 iets minder hoog. Toch Zalmsnip in mindering gebracht?"
Eigen bericht 6/2/2003.

Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 6/8/2004:

ZALMSNIP VOLGEND JAAR VERLEDEN TIJD

Besparing van EUR 325 miljoen

DEN HAAG (ANP), (GPD) - Minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) schaft per 1 januari 2005 de Zalmsnip af. Gemeenten mogen vanaf dat moment de eenmalige uitkering van EUR 45,38 niet meer op de bankrekening van hun inwoners bijschrijven. De maatregel was al aangekondigd.

[Onduidelijk is, of dat betekent dat de gemeenten zelf dat geld ook niet meer van het Rijk krijgen via het gemeentefonds. Omdat ook over een besparing voor het kabinet wordt gesproken, neem ik aan dat de gemeenten dat geld ook niet meer van het Rijk krijgen. Anders was het simpel geweest: Afvalstoffenheffing verlagen met bedrag Zalmsnip. Een oplossing voor mensen met kwijtschelding was lastiger geweest: Bv. 1000 mensen met kwijtschelding, dan 1000 maal Zalmsnip bedrag extra naar gemeentelijke reservering voor bijzondere bijstand, want categoriaal uitbetalen mag niet meer.]

De regering hoopt hiermee de zogenoemde armoedeval aan te pakken. Die treedt op als mensen met een uitkering een baan aanvaarden, maar er daarbij financieel niet of nauwelijks op vooruitgaan omdat ze allerlei voordeeltjes missen. Ook werd de Zalmsnip niet overal uitgekeerd.

[Dit is ofwel desinformatie van de regering ofwel desinformatie van de berichtgever: Zowel minima zonder betaald werk als mensen met betaald werk, al verdienden ze EUR 10.000 per maand, hadden allemaal recht op de Zalmsnip. In 2005 gaan ze dus allemaal achteruit qua inkomsten met dat bedrag. Hoezo, armoedeval?!]

Het 'extraatje voor alle huishoudens' van f100 werd zeven jaar geleden door minister Gerrit Zalm van financiën in het leven geroepen om de koopkracht niet al te veel te laten dalen door de verhoogde gemeentelasten. De VVD, PvdA en D66 besloten de uitkering van de Zalmsnip echter niet over te laten aan de Belastingdienst, maar aan de gemeenten zelf.

[Jammer, achteraf gezien, hoewel ook uitkeren via de Belastingdienst wel weer de nodige haken en ogen had gehad: Niet iedereen vult nl. een belastingbiljet in.]

Daarmee ontstond overal verschillend beleid. In Groningen morden kamerbewoners en studenten dat zij buiten de boot vielen.

[In Leeuwarden kregen alleen in 1999 en dan alleen als ze het zelf aanvroegen, kamerbewoners de Zalmsnip, daarna niet meer. Voor het jaar 2000 hebben we geprobeerd om de Raad te bewegen dit te laten voortduren, maar alleen de SP en de toenmalige 'fractie De Haan' waren het op dat punt toen met ons eens. We wisten toen nog wel een Raadsmeerderheid te overtuigen van het niet uitsluiten van bewoners van verzorgingstehuizen van de Zalmsnip, zoals B. en W. toen ook wilden.]

Bewoners van verzorgingstehuizen misten ook de boot. Bewoners van vakantiehuisjes in Friesland deden met succes een beroep op het gerechtshof. Zij hadden k recht op de snip, zo werd bepaald.

[Dat laatste vind ik weer raar: Als je ergens een vakantiehuisje hebt, woon je ook nog ergens anders. M.i. hoorde de Zalmsnip uitgekeerd te worden in de gemeente waar je volgens het bevolkingsregister je verblijfplaats hebt. Dus maar 1 keer.]

Er waren tevens gemeenten die slechts een deel van het geld uitkeerden en de rest gebruikten voor ander beleid. Leiden voerde als eerste de 'driekwart-snip' in: haar burgers kregen geen f100 maar f75, om het minimabeleid te financieren. In Rotterdam werd de snip beperkt tot EUR 35,- de rest ging naar veiligheid.
Vorig jaar keerde eenvijfde van alle gemeenten de snip niet of slechts gedeeltelijk uit.

[Om met dat laatste te beginnen: Dat is pure diefstal. Incidenteel probeerde Leeuwarden dat ook wel. Het ging dan om de periode dat de Afvalstoffenheffing nog een 'meeliftende post' was op de Frigem (nu Essent) eindnota. Incidenteel hadden mensen het voorelkaar gekregen dat die meeliftende post van die eindnota af ging en de gemeente rechtstreeks een aanslag Afvalstoffenheffing stuurde. De gemeente trok daar echter niet de Zalmsnip af...
Bellen of protesteren hielp niet, het enige dat hielp was dreigen er maar een invorderingszaakje van te maken bij de kantonrechter.
Dit via bv. een aangetekende brief aan B. en W. met een deadline in de zin van: Binnen 14 dagen staat de Zalmsnip op mijn rekening, zo niet, dan ga ik naar de kantonrechter... Dan pas gingen B. en W. hier door de bocht en werd er betaald...
Over een deel van de Zalmsnip niet betalen: In april 2004 deed de Hoge Raad enige uitspraken hierover inzake gedeeltelijke uitbetalingen in de gemeente Heel en de gemeente Doetinchem. Het kwam er op neer dat gemeenten maximaal eenkwart (EUR 11,35) mogen inzetten voor gericht beleid om inwoners met een minimaal inkomen te helpen. Bv.: Eenkwart van het totale bedrag toevoegen aan de reservering voor de bijzondere bijstand. Ik vind echter dat Rotterdam die ook maar driekwart van de Zalmsnip uitbetaalt, fout zit: Is de rest gebruiken voor 'veiligheid' dan iets waar specifiek alleen minima iets aan hebben? Ik heb niks tegen veiligheid, alleen niet van dat geld.]

Door de Zalmsnip nu helemaal af te schaffen, bespaart het kabinet EUR 325 miljoen. Het verdwijnen van de snip valt samen met het plan van het kabinet om de onroerendzaakbelasting (ozb) per 1 januari 2005 gedeeltelijk af te schaffen. De rekening daarvoor komt grotendeels op het bordje van de gemeenten.

[Alweer desinformatie: Als het gebruikersdeel OZB wordt afgeschaft, wordt aan gemeenten daarvoor compensatie gegeven via een hogere bijdrage uit het gemeentefonds. Overigens staat het nog maar te bezien of die afschaffing plaats vindt per 1/1/2005 of per 1/1/2006 of wellicht helemaal niet, want in 2006 zijn er ook weer verkiezingen voor de Tweede Kamer...
Verder wil de gemeente Leeuwarden per 2005 opnieuw de rioolheffing invoeren...
Dat kwam altijd neer op een gebruikersdeel ongeacht de huishoudensgrootte (vast bedrag) en een eigenaarsdeel. Dus in het slechtste geval hebben we in 2005 geen Zalmsnip, maar wel OZB eigenaarsdeel plus OZB gebruikersdeel plus Rioolrecht Eigenaarsdeel plus Rioolrecht gebruikersdeel...
Daar zou de Leeuwarder gemeenteraad toch een stokje voor moeten steken...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].