Zalmsnip 2001 en mensen met kwijtschelding Afvalstoffenheffing


Eigen bericht

LEEUWARDEN 29-8-2001 In ons laatste bericht over de Zalmsnip "Leeuwarden houdt Zalmsnip achter" stond een van commentaar voorzien bericht uit de Leeuwarder Courant van 17-8-2001. Gemeld werd daarin dat kamerbewoners geen Zalmsnip kregen en mensen die kwijtschelding kregen van de gemeentelijke Afvalstoffenheffing en mensen in verplegings- en verzorgingstehuizen ook niet. Via via en door eigen navraag zijn we inmiddels tot het volgende gekomen:

Volgens de gemeente klopt het LC-bericht niet op het punt van de kwijtschelding en het niet krijgen van de Zalmsnip. Hoe het zit met de verplegings- en verzorgingstehuizen weten we niet. Wie iets daarover weet m.b.t. de vraag of zij wel/niet dit jaar de Zalmsnip krijgen: Bel ons even of stuur een e-mail.
Verschillende mensen die kwijtschelding kregen van het betalen van Afvalstoffenheffing, bv. omdat men alleen een bijstandsuitkering heeft, melden: Op de beschikking staat onderaan bijgetypt dat men fl. 100,- Zalmsnip krijgt.
Mensen die onafgebroken drie jaar of langer alleen bijstand hebben, hebben recht op automatische kwijtschelding. Dat hoort volgens eerdere info als volgt te gaan: Sociale Zaken stuurt een lijst met namen van betrokkenen intern naar de gemeentelijke afdeling Belastingen, die er vervolgens voor moet zorgen dat diegene ofwel geen aanslagbiljet Afvalstoffenheffing krijgt, ofwel dat de Essent dat bedrag niet laat 'meeliften' op de energienota's.
Dat laatste gaat niet in alle gevallen helemaal goed: Zo zouden mensen die drie jaar of langer alleen bijstand hebben gehad soms toch nog via Essent Afvalstoffenheffing moeten betalen. Zij moeten dan nog steeds zelf kwijtschelding aanvragen. In 1 geval waarvan was afgesproken dat diegene elk jaar *rechtstreeks* een aanslagbiljet krijgt, keert elk jaar hardnekkig toch deze meeliftende post retour op zijn eindnota omdat per 1-1 van elk jaar de gemeente hem toch weer doorgeeft aan Essent...
En elk jaar moet het PEL-Klachtenspreekuur dat weer rechtbreien met Essent en de gemeente...
Kortom: De automatisch kwijtschelding werkt nog niet vlekkeloos. Door iemand met 'automatische kwijtschelding' wordt gemeld dat de gemeentelijke afdeling Belastingen had gesteld dat ook zij recht hebben op fl. 100,- Zalmsnip.
Kortom: Het beeld lijkt nu als volgt: Mensen die kwijtschelding vroegen en kregen, krijgen daarvan een formele beschikking. Daar hoort op te staan dat ze de Zalmsnip rechtstreeks krijgen. Mensen die automatisch kwijtschelding krijgen horen ook deze fl. 100,- rechtstreeks te krijgen. Afdeling Belastingen zou hebben gezegd: 'We werken er hard aan'. Welnu, laten we dat hopen; het is al zowat september 2001...
Ook formeel zou het m.i. niet kunnen dat geruisloos in 2001 geen Zalmsnip zou worden betaald aan mensen met kwijtschelding. Voor 2000 was door de Raad beslist dat dat wel moest en een besluit blijft m.i. geldig totdat het door een ander besluit van de Raad is vervangen. Probleem was echter dat voor 2001 nergens expliciet was aangegeven hoe het in 2001 met deze groep en de Zalmsnip moest.

Voor wat betreft kamerbewoners: Ten onrechte wordt steeds gepraat over studenten. Kamerbewoners krijgen geen Zalmsnip (zijn we het niet mee eens) maar een student die zelfstandige woonruimte bewoont zou ook in 2001 volgens ons recht kunnen doen gelden op de Zalmsnip. Heeft hij/zij geen kwijtschelding Afvalstoffenheffing, dan zit de Zalmsnip verdisconteerd in het tarief; tenminste afgaande op de stukken van Commissie Bestuur en Middelen van 1-11-2000.

Secretariaat Ver. PEL