TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2003 IETS MINDER HOOG:
TOCH ZALMSNIP IN MINDERING GEBRACHT?

Essent belooft voorschotverlaging i.v.m. opheffing meeliftende post Afvalstoffenheffing maar doet niets...


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN - 6/2/2003 De energielasten zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de woonlasten en de gemeentelijke belastingen ook. We berichtten o.a. op 24/10/2003: "College handhaaft hogere afvalheffing", een bericht uit de Leeuwarder Courant van 23/10/2003. Het kwam er toen op neer dat de tarieven voor de Afvalstoffenheffing nog elk 6 euro hoger werden voor 2003 dan B. en W. eerst voorstelden.
Het kwam dan neer voor een eenpersoonshuishouden op EUR 241 en voor een meerpersoonshuishouden op EUR 276.
Het ministerie van financiën had in haar stukken voor Prinsjesdag bericht dat de Zalmsnip in 2003 zou verdwijnen, dus daar waren we indertijd ook van uit gegaan. Het lijkt nu echter dat de Zalmsnip toch weer in mindering is gebracht op de tarieven Afvalstoffenheffing voor 2003, een klein lichtpuntje dus in deze dure tijden.
De gemeente Leeuwarden meldt in haar rubriek in het blad Huis aan Huis van woensdag 5/2/2003 o.a. het volgende:

De Afvalstoffenheffing
Tarieven in 2003

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft voor 2003 de volgende tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld:

Tarieven 2003:

Eenpersoonshuishouden   EUR 192 per jaar
Meerpersoonshuishouden  EUR 227 per jaar
Extra grijze rolcontainer
(240 liter)        EUR 110 per jaar extra
Extra groene rolcontainer
(240 liter)        gratis
Containers omruilen    gratis

Tot voor kort werd de afvalstoffenheffing verrekend in de energienota van Essent. Dat gaat veranderen. Met ingang van 2003 int de gemeente Leeuwarden de afvalstoffenheffing en ontvangt u in de loop van het jaar een aanslag van de gemeente.


Einde bericht in blad Huis aan Huis.

Voor wat betreft de containers: Dat heeft alleen betrekking op de laagbouw.

Tarief dus EUR 49,- lager voor eenpersoonshuishoudens.
Tarief dus EUR 49,- lager voor meerpersoonshuishoudens.

Over het feit dat de gemeente in 2003 zelf de Afvalstoffenheffing gaat innen, stuurden zij al eerder een brief, waar in stond dat er een gecombineerde aanslag OZB/Afvalstoffenheffing/Hondenbelasting komt die in één keer moet worden betaald, tenzij men een machtiging afgeeft aan de gemeente voor een automatische incasso. Dan mag het bedrag in zes keer worden betaald.
Daar moet men m.i. nooit aan beginnen, want als men onverhoopt een bezwaarschrift moet indienen omdat er iets niet klopt, is het risico aanwezig dat men nooit meer iets hoort: Het geld komt immers daar automatisch binnen?
De gemeente heeft ook de twee termijnen waarin een aanslag mocht worden betaald, teruggebracht tot één termijn en helaas mag dat, mits dat maar in de belastingverordeningen staat voor OZB en Afvalstoffenheffing.
Ik heb hier navraag over gedaan bij een belastingambtenaar in een andere gemeente en de door hem opgegeven artikelen in de Wet op de Rijksbelastingen, die ook geldt voor gemeentelijke belastingen, nagezien plus de Verordeningen OZB en Afvalstoffenheffing van Leeuwarden.
De gemeentelijke bedoeling hierbij is de mensen te pressen tot afgifte van een machtiging tot automatische incasso.

Bedoelde brief van de gemeente repte echter met geen woord over het feit dat de afvalstoffenheffing geen meeliftende post meer is bij de Essent-energienota's vanaf 1/1/2003. Men had als gemeente dat ook even moeten noemen omdat ik de mensen niet de kost zou willen geven die niet door hebben dat tot nu toe dat geld meeliftte met de Essentnota's. Beter nog:
De gemeente had met Essent moeten afspreken dat zij dan de voorschotnota's zouden verlagen. Slechte voorlichting en slecht geregeld!

Maar intussen blijven de Essent-voorschotnota's gelijk...
Januari jl. had een van onze leden Essent hierover gebeld, maar die zei:
"We laten het er maar uitlopen" wat wil zeggen dat het teveel geincasseerde geld wel weer ooit eens op de Essent-eindnota verschijnt en dat dan wel blijkt daat men steeds teveel betaalde in 2003...
De reden is dat dat de Essent met zowat heel Leeuwarden als klant intussen mooi wat rentewinst oplevert...
Maar dat geld staat ook goed op uw bankrekening!

We hebben daarom contact met Essent opgenomen en het heette: "We zijn er aan bezig en u wordt teruggebeld".
Essent belde waarachtig terug en stelde toen dat de voorschotten in februari 2003 verlaagd zouden worden.
Dit weliswaar niet met het hele bedrag gedeeld door 12 (er zijn 12 Essentnota's per jaar) maar met iets minder, vanwege de verhoging van de tarieven per 1/1/2003.
Wat gebeurde er in februari? Jawel, uiteraard niets... Van diverse kanten is gemeld:
Het voorschot voor februari is precies gelijk aan dat in januari jl.
We wachten nu nog even het voorschot van maart af: Is dat niet verlaagd, dan wordt nadere actie ondernomen richting Essent en naar elke richting die maar zinnig lijkt.


secretaris P.E.L.