CORPORATIEHOLDING FRIESLAND OPNIEUW IN DE FOUT:
KEUZEWONING VIA MAKELAAR AANGEBODEN...
PEL stuurt brief aan College en SP stelt Raadsvragen


CORPORATIEHOLDING FRIESLAND OPNIEUW IN DE FOUT:
KEUZEWONING VIA MAKELAAR AANGEBODEN...

PEL stuurt brief aan College en SP stelt Raadsvragen

EIGEN BERICHT 13/4/2006

Een aantal malen hebben wij al bericht over WoonBedrijf Regio Noord, onderdeel van Corporatieholding Friesland, die bij de verkoop van huurappartementen de voorwaarden van de gemeentelijke splitsingsvergunning aan haar laars lapte.
Zie bijvoorbeeld ons eigen bericht: "CHF lapt voorwaarden splitsingsvergunning aan haar laars" of:
"Woonbedrijf Regio Noord heeft maling aan voorwaarden splitsingsvergunning", ons persbericht van 7/2/2006 of onze update van 28/2/2006:
"Reactie B. en W. op schriftelijke vragen SP" Inmiddels gaat CHF gewoon door met de verkoop van appartementen alsof er geen voorwaarden waren gesteld aan de haar verleende splitsingsvergunning. Deze maal gaat het om de Cornelis Trooststraat 14 die zo in de verkoop wordt gegooid; sterker nog: men mag hier op bieden vanaf een minimumprijs via inschrijving...
Inmiddels hebben we hierover een brief gestuurd naar B. en W. Hieronder volgt de integrale tekst en daaronder de brief van de SP inclusief een aantal schriftelijke vragen:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2673636 E-mail: root@pel.xs4all.nl Website: http://verenigingpel.nl


Aan: het College van Burgemeester en Wethouders

Betreft: rechtstreekse verkoop appartementen door Corporatie Holding Friesland

Leeuwarden, 13/4/2006

Geacht college,

In de zomer van 2004 heeft Woonbedrijf Regio Noord, dat onder Corporatie Holding Friesland (CHF) valt, splitsingsvergunningen aangevraagd voor ca. 600 appartementen.
Deze splitsingsvergunning is vervolgens, onder voorwaarden, toegekend. Dit naar aanleiding van een bezwaarschrift van het P.E.L waarbij de commissie van bezwaar en beroep het bezwaarschrift ongegrond verklaarde, maar aan de splitsingsvergunningen wel de volgende voorschriften te verbinden: De betreffende woningen worden uitsluitend als keuzewoningen aangeboden en er geldt een beperking van maximaal 50% voor verkoop. Het college heeft dit advies overgenomen bij besluit van 21-06-2005.

In december vorig jaar bleken er echter twee woningen uit de betreffende appartementencomplexen, die onder de splitsingsvergunning vallen, te koop te zijn aangeboden via makelaar Woonaccent. Deze woningen zijn, tegen het besluit van B&W in, niet via het reguliere woningverdeelsysteem van CHF aangeboden als keuzewoning.
Naar aanleiding daarvan stelde de SP op 21 december 2005 schriftelijke vragen aan het college van B&W. In haar antwoord gaf college aan dat de woningen inderdaad via het reguliere systeem aangeboden hadden moeten worden en dat de handelswijze van CHF/Woonbedrijf in strijd is met de gemaakte afspraken. Daarnaast heeft het college toegezegd in gesprek te gaan met de woningcorporatie met als doel dat de complexen niet meer via de makelaar worden aangeboden.

Er wordt echter opnieuw een van de betreffende woningen via Woonaccent wordt aangeboden. Het gaat om het adres Cornelis Trooststraat 14.

Het P.E.L. vindt dit, vooral om de nadrukkelijk gestelde voorwaarden naar aanleiding van de bezwaarprocedure én het feit dat dit al de tweede keer is dat CHF de voorwaarden naast zich neer legt, een zeer kwalijke zaak.

Het P.E.L. vraagt zich af wat het college tot nu toe heeft ondernomen om te voorkomen dat CHF zich opnieuw niet aan de gestelde voorwaarden houdt. Tijdens de bezwaarprocedure die het P.E.L. tegen de splitsingsvergunningen voerde, voorzag en benoemde het P.E.L. reeds moeilijkheden bij de handhaving van de voorwaarde dat de woningen uitsluitend als keuzewoningen worden aangeboden.

Het P.E.L. vindt dat van het College van B&W verwacht mag worden dat zij overgaat tot handhaving van de voorschriften die bij deze verleende splitsingsvergunningen horen!
Reeds in december 2005 hebben wij het ambtelijk apparaat geattendeerd op deze gang van zaken, tot nu toe echter zonder zichtbaar resultaat, als wij kijken naar nieuw aanbod van een appartementsrecht via WoonAccent waarop de voorwaarde 'keuzewoning' van toepassing is.

Het PEL verzoekt het college dringend om er voor te zorgen dat CHF alsnog de betreffende woning volgens afspraak op reguliere wijze ‘te huur’ of ‘te woon’ aanbiedt. De woning is nog niet verkocht, CHF zou dus per direct de verkoopopdracht bij makelaar Woonaccent kunnen intrekken en de woning zo spoedig mogelijk regulier aanbieden. Wat gaat het college doen om er voor te zorgen dat dit gebeurt, conform de gestelde voorwaarden? Wat doet het college om te voorkomen dat dit een derde keer gebeurt?

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging PEL

secretaris

Cc: gemeenteraad


Einde tekst brief PEL

Ook de SP heeft een brief gestuurd aan B. en W. inclusief een aantal schriftelijke vragen. Hieronder volgt de integrale tekst:

SP opnieuw boos op CHF en college over verkoop woning

(tekst: SP Leeuwarden; schriftelijke vragen aan het college)

In de zomer van 2004 heeft Woonbedrijf Regio Noord, dat onder Corporatie Holding Friesland (CHF) valt, splitsingsvergunningen aangevraagd voor ca. 600 appartementen.
Deze splitsingsvergunning is vervolgens, onder voorwaarden,toegekend. Dit naar aanleiding van een bezwaarschrift van het P.E.L waarbij de commissie van bezwaar en beroep het bezwaarschrift ongegrond verklaarde, maar aan de splitsingsvergunningen wel de volgende voorwaarden te verbinden:
De betreffende woningen worden uitsluitend als keuzewoningen aangeboden en er geldt een beperking van maximaal 50% voor verkoop. Het college heeft dit advies overgenomen bij besluit van 21-06-2005.

In december vorig jaar heeft SP Leeuwarden geconstateerd dat er twee woningen uit de betreffende appartementencomplexen, die onder de splitsingsvergunning vallen, te koop worden aangeboden via makelaar Woonaccent. Deze woningen zijn, tegen het besluit van B&W in, niet via het reguliere woningverdeelsysteem van CHF aangeboden als keuzewoning. Naar aanleiding daarvan stelde de SP op 21 december 2005 schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Deze vragen werden op 28 februari jl. door het college beantwoord. Het college gaf aan dat de woningen inderdaad via het reguliere systeem aangeboden hadden moeten worden en dat de handelswijze van CHF/Woonbedrijf in strijd is met de gemaakte afspraken. Daarnaast heeft het college toegezegd in gesprek te gaan met de woningcorporatie met als doel dat de complexen niet meer via de makelaar worden aangeboden.

SP Leeuwarden heeft echter opnieuw geconstateerd dat een van de betreffende woningen via Woonaccent wordt aangeboden. Het gaat om het adres Cornelis Trooststraat 14.
Volgens de aanbod-advertentie op http://www.woonaccent.nl is de vraagprijs 125.000,- k.k. en zal er op vrijdag 21 april van 16:30 tot 17:15 open huis plaatsvinden. De woning is niet aangeboden via het reguliere woonruimteverdeelsysteem van CHF.

SP Leeuwarden vindt dit een kwalijke zaak. Daarom opnieuw schriftelijke vragen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de SP de volgende vragen aan het college:

1. Is het college inmiddels in gesprek gegaan met CHF/Woonbedrijf? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dit alsnog plaatsvinden?

2. Wat is de reden dat CHF/Woonbedrijf – ondanks het feit dat CHF al is aangesproken op het eerdere voorval in december - opnieuw een woning tegen de afspraken buiten de reguliere woningverdeling om, rechtstreeks via een makelaar, aanbiedt?

3. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat CHF gewoon blijft doorgaan op deze manier?

4. In december vroeg de SP of het college stappen zou gaan ondernemen om er voor te zorgen dat CHF alsnog de betreffende woningen volgens afspraak op reguliere wijze ‘te huur’ of ‘te woon’ aanbiedt. Het antwoord op deze vraag was dat het college niets meer kon doen omdat de woningen al verkocht waren. In dit geval staat de woning nog te koop en is het ‘open huis’ voor belangstellenden pas op vrijdag 21 april a.s. Is het college het met de SP eens dat CHF per direct de verkoopopdracht bij makelaar Woonaccent moet intrekken en de woning zo spoedig mogelijk regulier moet aanbieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college doen om er voor te zorgen dat dit gebeurt?

Gezien het spoedeisende karakter verzoeken wij het college deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, namens de gemeenteraadsfractie van de SP,

Freerk Kalsbeek (fractievoorzitter SP)

Datum: Donderdag, 13 April 2006


Einde tekst brief SP plus schriftelijke vragen aan B. en W.