GROENLINKS AKTIEWEEK DOET OOK LEEUWARDEN AAN
Uitnodiging plus programma voor Leeuwarden in kader van aktieweek tegen de Wet Werk en Bijstand
VRIJDAG 22 AUGUSTUS 2003: LANDELIJK GROENLINKS PRAAT MET LEEUWARDER BIJSTANDSGERECHTIGDEN OVER GEVOLGEN WET WERK EN BIJSTAND
PERSBERICHT GROEN LINKS (LANDELIJK):
"Femke Halsema en Ineke van Gent op campagne tegen nieuwe bijstandswet."


Leeuwarden, 15/8/2003

Op vrijdagmiddag 22 augustus 2003 doet landelijk GroenLinks Leeuwarden aan in verband met hun aktieweek tegen de Wet werk en Bijstand. Op 28 augustus 2003 debatteert de Tweede Kamer over deze wet die een verdere drastiese verslechtering betekent voor mensen die van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. De Leeuwarder organisaties die zich bezig houden met bijstandszaken, additionele werkgelegenheid ed. zijn uitgenodigd. Nadrukkelijk is echter van GroenLinks zijde gesteld DAT ALLE BIJSTANDSGERECHTIGDEN VRIJDAGMIDDAG WELKOM ZIJN IN THEATER ROMEIN OM MEE TE PRATEN OVER DE GEVOLGEN VAN DEZE WET EN OM HUN MENING TE GEVEN!!
Het is niet bedoeld als onderonsje voor belangenorganisaties en politici! KOMEN DUS!
Hieronder de tekst van hun uitnodiging:

Uitnodiging plus programma voor Leeuwarden in kader van aktieweek tegen de Wet Werk en Bijstand.

PAL Groenlinks

Uitnodiging:


Datum:   Vrijdag 22 augustus 2003
Aanvang:  14.00 uur
Plaats:  Theater Romein, Leeuwarden
Onderwerp: Uitnodiging gesprek over gevolgen 
      Wet Werk en Bijstand

Beste mensen,

Groenlinks organiseert in de week van 18 t/m 23 augustus een actieweek tegen de plannen van Balkenende-2 die per 1 januari een nieuwe Bijstandswet invoeren. Daarom uitnodigen we u uit op 22 augustus a.s. voor een bijeenkomst met Ineke van Gent (, indien mogelijk Femke Halsema) en wethouder Hetty Hafkamp.

Tijdens deze bijeenkomst zullen zij met u in gesprek gaan over uw ervaringen op het gebied van de bijstand en over de gevolgen van deze nieuwe wet.

Aangezien deze gepaard gaat met enorme bezuinigingen op het inkomen van bijstandsgerechtigden, de gesubsidieerde arbeid en de mogelijkheden tot reïntegratie lijkt het ons leuk om met u hierover van gedachte te wisselen.

Waarom mag de wet er niet komen?

De nieuwe bijstandswet vergroot de armoede. Bijzondere bijstand wordt ingeperkt en gemeenten krijgen vergaande mogelijkheden om het sociaal minimum te verlagen.
Bovendien kent de wet enkel plichten en geen rechten voor mensen in de bijstand: jonge ouders moeten fulltime gaan werken en mensen moeten al het hen aangeboden werk accepteren.

Tegelijkertijd kan niemand een wettelijk recht doen gelden als het gaat om kinderopvang, scholing of aangepast werk. Omdat gemeenten een korting krijgen opgelegd van honderden miljoenen per jaar, vrezen wij dat de nieuwe wet tot een sociale ramp gaat leiden.


Het Programma
14.30 uur: Aanvang in Theater Romein.
      In gesprek met Groenlinks
      Tweede Kamerleden, 
      wethouder Hetty Hafkamp en met 
      bijstandsgerelateerde 
      organisaties
15.30 uur: Naar het stadhuis: Flyeren met 
      de actiekaarten.
17.00 uur: Einde.

Einde tekst uitnodiging PAL/Groenlinks.

PERSBERICHT VAN GROENLINKS:
"Femke Halsema en Ineke van Gent op campagne tegen nieuwe bijstandswet"


Leeuwarden, 18/8/2003

Wij ontvingen een persbericht, afkomstig van GroenLinks (landelijk). Een opmerking hierbij:

In Den Bosch bezoekt men o.a. ook de Weenergroep, samen met GroenLinks wethouder Bart Eigeman. Voor wie een goed geheugen heeft: Dat is een van die plaatsen waar mensen in de bijstand naar toe moeten om te "werken met behoud van uitkering" en waar net als de VVD in Helmond, GroenLinks in Den Bosch zo enthousiast over is... Zie verder o.a.:

"Vierkante cirkels bestaan niet! Verplicht vrijwilligerswerk ook niet!"
Folder PEL d.d. 9/5/2003.

"College van B. en W. wil geen discussie over 'verplicht' vrijwilligerswerk" d.d. 8/6/2003 plus bijlage:
Artikel dagblad Trouw over werken "met behoud van uitkering" in Helmond en Den Bosch d.d. 22/5/2003.
In dat artikel kan men o.a. lezen hoe goed GroenLinks wethouder Eigeman in Den Bosch het voor heeft met mensen in de bijstand; kortom: hij is een echte 'gelovige'. Als dat het standpunt wordt van GroenLinks landelijk bij het Tweede Kamerdebat op 28/8/2003 over de Wet Werk en Bijstand, dan kunnen we GroenLinks ook wel afschrijven als oppositiepartij. Het lijkt me in elk geval een goede zaak dat mensen met een uitkering in theater Romein daar behoorlijk kritische vragen over gaan stellen.

Notitie voorzitter en secretaris PEL: "Werken met behoud van uitkering" d.d. 20/6/2003.

Rapportje over meldingen bij het FSU over 'verplicht' vrijwilligerswerk d.d. 30/6/2003.

Hieronder de letterlijke tekst van het persbericht van GroenLinks:


FEMKE HALSEMA EN INEKE VAN GENT OP CAMPAGNE TEGEN DE NIEUWE BIJSTANDSWET

GroenLinks zet schijnwerper op slachtoffers van hardvochtige kabinetsplannen

Met de nieuwe bijstandswet van Balkenende-2 dreigt de sociale zekerheid door het ijs te zakken. De Kamerleden Femke Halsema en Ineke van Gent gaan komende week op campagne om de dreigende sociale ramp van de 'Wet werk en bijstand' helder te maken. In het hele land voert GroenLinks actie voor een socialere bijstandswet. De kamerleden bezoeken onder meer Hengelo, Den Bosch en Leeuwarden. De slotmanifestatie is op zaterdag 23 augustus in de Pauluskerk in Rotterdam, met medewerking van onder meer Carrie en dominee Hans Visser.

Bijstandsplannen zijn a-sociaal
De nieuwe bijstandswet vergroot de armoede. Bijzondere bijstand wordt ingeperkt en gemeenten krijgen vergaande mogelijkheden om het sociaal minimum te verlagen. Bovendien kent de wet enkel plichten en geen rechten voor mensen in de bijstand: jonge ouders moeten full-time gaan werken en mensen moeten al het hen aangeboden werk accepteren.
Tegelijkertijd krijgt niemand een wettelijk recht op kinderopvang, scholing of (aangepast) werk. Daar komt bij dat gemeenten voor honderden miljoenen gekort gaan worden op de budgetten voor algemene en bijzondere bijstand, gesubsidieerde arbeid en reïntegratie.

GroenLinks wil geen broodbonnen in plaats van bijstand en wil behoud van de Melkertbanen en een betere combinatie van arbeid en zorg voor alleenstaande ouders.
De uikeringen mogen niet worden bevroren of verlaagd. De bijzondere bijstand moet in stand blijven en werk moet lonen. Daarnaast bepleit GroenLinks een 'citizens charter' voor mensen in de bijstand: niet alleen hun plichten, maar ook hun rechten op inkomen en ondersteuning bij reïntegratie moeten in de nieuwe wet worden vastgelegd.
Voor mensen zonder uitzicht op een betaalde baan moet het sociaal minimum omhoog.

GroenLinks op campagne voor een sociale bijstandswet - Programma

Woensdag 20 augustus: Hengelo
Femke Halsema, Ineke van Gent en wethouder Henk Nijhof praten met ambtenaren over welke problemen de nieuwe bijstandswet gaat veroorzaken, brengen een bezoek aan leerwerkprojecten van 'De Kapstok' en spreken daar met uitkeringsgerechtigden. Op de weekmarkt flyeren zij met actiekaarten.


12.00u In gesprek met ambtenaren, 
    gemeentehuis Hengelo.
14.00u Actie op weekmarkt, centrum Hengelo
15.30u Bezoek aan 'Kapstok', in gesprek met 
    uitkeringsgerechtigden, locatie 
    leer-werkproject 
    Hotel-café-restaurant 't Tuindorp,
    Tuindorpstraat.

Donderdag 21 augustus: Den Bosch
Ineke van Gent en wethouder Bart Eigeman bezoeken het Inloopschip (instelling voor dak- en thuislozen) en de Weenergroep (werkbedrijf en sociale werkvoorziening). Op het Kerkplein wordt het publiek opgeroepen de actiekaarten te ondertekenen.


12.00u Bezoek aan 'Inloopschip', 
    Hinthamerstraat 141, Den Bosch.
13.30u Actie op het Kerkplein.
14.30u Rondleiding en discussie bij 
    Weenergroep, Van Herpensweide 1.

Vrijdag 22 augustus: Leeuwarden
Ineke van Gent en wethouder Hetty Hafkamp gaan in gesprek met vrouwen in de bijstand en met uitkeringsgerechtigden en hun organisaties. Ook brengen zij een bezoek aan de stadswachten wiens baan wordt bedreigd door de kabinetsplannen.


13.00u Stadswacht Fryslân, 
    Kanaalstraat 9-11, Leeuwarden.
14.30u Theater Romein, Bagijnenstraat 59 
    (belangenorganisaties 
     uitkeringsgerechtigden).
15.30u Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 3.

Zaterdag 23 augustus: Slotmanifestatie in Rotterdam
Femke Halsema en Ineke van Gent delen actiekaarten uit. In de Pauluskerk is de slotmanifestatie van de actieweek, met onder meer Carrie, dominee Hans Visser en Sjef Czyzewski.


12.00u Femke Halsema en Ineke van Gent delen 
    actiekaarten uit samen met 
    GroenLinks Rotterdam. 
    Locatie: Lijnbaan en Schouwburgplein.
13.00u Manifestatie in de Pauluskerk, 
    Mauritsweg 20, Rotterdam. Met:
    - Femke en Ineke in gesprek met 
     Sjef Czyzewski, Bouman Verslavingszorg, 
     dominee Hans Visser, Pauluskerk en 
     Bea Kruse, fractievoorzitter 
     GroenLinks Rotterdam.
    - Een column van Carrie.
    - Femke Halsema en Ineke van Gent 
     in gesprek met mensen in de bijstand: 
     Wat zijn de slechtste maatregelen 
     in de nieuwe bijstandswet?
    - Toespraak Femke Halsema over 
     de kabinetsplannen.
    - Optredens van het Percussieteam 
     van de Pauluskerk.
15.00u Einde


Einde persbericht GroenLinks