OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER
1 JULI 2004


Bron: Gemeentelijke rubriek 'Kennisgevingen' in blad 'Huis aan Huis' van woensdag 30/6/2004.


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/7/2004

N.B.: Vergeleken met de bijstandsuitkeringen per 1 april 2004, gaan de uitkeringen per 1 juli 2004 OPNIEUW achteruit, nadat de uitkeringen per 1/4/2004 vergeleken per 1 januari 2004 ook al waren verlaagd.
Zie ons overzicht van april 2004.
Vergeleken met april jl. dalen de uitkeringen voor gehuwden en samenwonenden met EUR 4,39 per maand.
Deze maal is de reden een premieverhoging van de AWBZ met 0,3 procent.

Wat onduidelijk blijft, is, waarom dan de netto bedragen omlaag gaan, gezien de afwijkende belastingsystematiek van de bijstandsuitkering. Lonen en alle andere uitkeringen zijn namelijk bruto-lonen en bruto-uitkeringen, terwijl de bijstand een netto-uitkering is.
Dat betekent dat de bijstand pas bij de jaaropgave van de uitkering het traject van netto naar bruto reconstrueert. Hierbij wordt een apart belastingtarief gehanteerd.
Net als in april zou het dan logies zijn dat de netto-uitkeringen gelijk bleven, maar de bruto-bedragen stegen.
De oorzaak van de nettoverlaging zou o.i. kunnen liggen in de bevriezing van de lonen, afgesproken tijdens het Najaarsakkoord 2003. Dit akkoord is overigens door de bonden onlangs opgezegd. De bonden kunnen echter niet via CAO-onderhandelingen het wettelijk minimumloon verhogen en daaraan zit de bijstand weer gekoppeld.

Een nieuw en nogal vreemd punt is, dat de verlaging "vanwege het ontbreken van woonkosten" door de gemeente Leeuwarden vergeleken met zowel januari als april jl. drastisch is verhoogd!
Dat betekent dat er in die situatie veel meer gekort wordt. Dat is plaatselijk beleid, geen landelijk beleid. Kennelijk vindt de gemeente Leeuwarden dat er teveel wordt gekraakt in de stad?!
De verlaging voor alleenwonenden beneden de 65 jaar was per 1/4/2004 EUR 176,43 en wordt EUR 191,61 Een extra korting dus van EUR 15,18/maand!
Idem voor woningdelers: Was EUR 88,22 en wordt EUR 95,81. Een extra korting dus van EUR 7,59/maand!
Een misselijke manier om hier zonder enige melding van te maken tegenover wie dan ook, sluipenderwijs op de bijstandsuitgaven te bezuinigen.

UPDATE: Het P.E.L. heeft inmiddels over deze hogere krakerskorting een vragenbrief gestuurd naar Sociale Zaken met als resultaat dat deze hogere korting wordt teruggedraaid!
Klik hier voor vragenbrief plus reactie Sociale Zaken.

Uit de gemeentelijke rubriek 'Kennisgevingen' in de het blad 'Huis aan Huis' van woensdag 1/7/2004: "Wwb bijstandsbedragen per 1 juli 2004"

OVERZICHT WWB BIJSTANDSBEDRAGEN PER 1/4/2004

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1151,82 EUR 1098,84 EUR 52,98
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1036,64 EUR 988,95 EUR 47,69
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1117,27 EUR 1065,88 EUR 51,39
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 979,05 EUR 934,01 EUR 45,04

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1036,63 EUR 988,95 EUR 47,68
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 921,45 EUR 879,06 EUR 42,39
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1002,08 EUR 955,98 EUR 46,10
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 863,86 EUR 824,12 EUR 39,74

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 806,27 EUR 769,18 EUR 37,09
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 691,09 EUR 659,30 EUR 31,79
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 771,72 EUR 736,22 EUR 35,50
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 633,50 EUR 604,36 EUR 29,14

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 581,02 EUR 554,29 EUR 26,73
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 660,82 EUR 630,42 EUR 30,40
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 633,50 EUR 604,36 EUR 29,14

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1217,84 EUR 1161,82 EUR 56,02
Paar,65+/65-  EUR 1217,84 EUR 1161,82 EUR 56,02
Alleenstaande
ouder      EUR 1091,05 EUR 1040,86 EUR 50,19
Alleenstaande  EUR 861,78 EUR 822,14 EUR 39,64

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar       EUR 191,61 (Was EUR 176,43)
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar       EUR 95,81 (Was EUR 88,22)

N.B.: Deze gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk overgenomen. Vereniging P.E.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de originele lijst zoals de gemeente die liet plaatsen in haar rubriek 'kennisgevingen' in het blad 'Huis aan Huis'.