OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN
PER 1/4/2004


N.B.: Vergeleken met de bijstandsuitkeringen per 1 januari 2004, gaan de uitkeringen per 1 april 2004 enigszins ACHTERUIT... Dit heeft te maken met een verlaging van 2 euro van de z.g. 'Algemene Heffingskorting' en dat zou weer zijn gedaan om wat extra geld vrij te spelen voor chronisch zieken. Aldus de 'verzamelbrief februari 2004' van het ministerie van SoZaWe. M.a.w.: Leuk, dat extra geld voor chronisch zieken, maar een andere en zelfs de eerste groep deels overlappende groep, levert hiervoor weer in... M.a.w.: Het kost de regering geen cent extra... Hoezo, extra geld uitgetrokken voor dit of voor dat?!

Uit de gemeentelijke rubriek 'Kennisgevingen' in de het blad 'Huis aan Huis' van woensdag 31/3/2004: "Wwb bijstandsbedragen per 1 april 2004"


OVERZICHT WWB BIJSTANDSBEDRAGEN PER 1/4/2004

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1156,21 EUR 1103,02 EUR 53,19
Kamerverhuurder 
of kostgever  EUR 1040,59 EUR 992,72 EUR 47,87
Kamerhuurder 
of kostganger  EUR 1121,52 EUR 1069,93 EUR 51,59
Niet-commercieel 
woningdeler   EUR 982,78 EUR 937,57 EUR 45,21

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1040,59 EUR 992,72 EUR 47,87
Kamerverhuurder 
of kostgever  EUR 924,97 EUR 882,42 EUR 42,55
Kamerhuurder 
of kostganger  EUR 1005,91 EUR 959,64 EUR 46,27
Niet-commercieel 
woningdeler   EUR 867,16 EUR 827,27 EUR 39,89

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 809,35 EUR 772,12 EUR 37,23
Kamerverhuurder 
of kostgever  EUR 693,73 EUR 661,82 EUR 31,91
Kamerhuurder 
of kostganger  EUR 774,67 EUR 739,04 EUR 35,63
Niet-commercieel 
woningdeler   EUR 636,92 EUR 606,67 EUR 29,25

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar, 
alle situaties EUR 583,39 EUR 556,55 EUR 26,84
22 jaar, 
alleenwonend of
commercieel 
woningdeler   EUR 663,58 EUR 633,06 EUR 30,52
22 jaar, 
niet-commercieel
woningdeler   EUR 635,92 EUR 606,67 EUR 29,25

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1219,82 EUR 1163,71 EUR 56,11
Paar,65+/65-  EUR 1219,82 EUR 1163,71 EUR 56,11
Alleenstaande 
ouder      EUR 1092,83 EUR 1042,56 EUR 50,27
Alleenstaande  EUR 864,85 EUR 825,07 EUR 39,78

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar          EUR 176,43
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar          EUR  88,22

N.B.: Deze gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk overgenomen. Vereniging P.E.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de originele lijst zoals de gemeente die liet plaatsen in haar rubriek 'kennisgevingen' in het blad 'Huis aan Huis'.