Mededeling gemeente Leeuwarden over de Lang-Laag regeling 2003 plus de Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen.
Tevens tekst mededeling Declaratieregeling minima Leeuwarden 2004


Monday, December 08, 2003 2:31:23 AM

Medio juli 2003 hebben we bericht over de ad-hoc Lang-Laag regeling voor 2003. Zie "Controle Rijk op extraatje voor minima"
Het PEL had voorgesteld om dat geld nog dit jaar te verdelen onder alle huishoudens die drie jaar of langer moeten rondkomen van een minimumuitkering.
De Cliëntenraad nam dit voorstel unaniem over en adviseerde aan B. en W. om dat maar op die manier te doen. Er was veel te weinig geld om daarvoor een complete regeling alleen voor 2003 op te tuigen. Dat was de moeite niet voor EUR 196.000: De uitvoeringskosten zouden vermoedelijk zo hoog zijn geweest, dat er zowat per huishouden niets meer overbleef. Het resultaat is nu geworden, dat iedereen die gebruik heeft gemaakt van de dit jaar voor het laatst bestaande "Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen 2003" of dat nu met spoed voor 31/12/2003 alsnog doet, automatisch EUR 50,00 extra ontvangt. De regeling LangLaag 2003 is daaraan vastgeknoopt.

Minpuntje is, dat volgens de gemeente ook op deze wijze de uitvoeringskosten nog steeds EUR 38.000 zouden bedragen en dat geld gaat af van dit potje met EUR 196.000 Hierover heeft de Cliëntenraad haar onvrede uitgesproken. Tweede minpuntje was, dat de gemeente niet deed wat het Rijk had geadviseerd, nl. het Rijksgeld verdubbelen. Helaas was dat niet verplicht, zodat veel gemeenten die wens negeerden.
Op 17/11/2003 is de gemeenteraad akkoord gegaan met deze ad-hoc LangLaag regeling voor 2003 en de gemeente publiceerde in de gemeentelijke mededelingenrubriek in het blad "Huis aan Huis" op woensdag 3/12/2003 de volgende tekst:

BIJSTANDSREGELING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN 2003

Gemeente Leeuwarden kent de Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen.
Met deze regeling kunnen huishoudens die al jaren een minimuminkomen hebben in aanmerking komen voor een bedrag om onder andere de wasautomaat, koelkast, televisie, gasfornuis of stofzuiger te vervangen.
Wel zijn er voorwaarden. Deze kunt u nalezen in de folder "Als je het geld even niet hebt".
Bijvoorbeeld: u bent inwoner van de gemeente Leeuwarden, u heeft in de laatste drie kalenderjaren een inkomen op bijstandsniveau gehad én u heeft in het jaar 2003 een inkomen op bijstandsniveau.
Ook mag uw spaargeld of vermogen niet meer bedragen dan EUR 4.975 (alleenstaanden) en EUR 9.950 (alleenstaande ouders/gehuwden/samenwonenden)
De bijdrage die u kunt ontvangen is EUR 185 voor een huishouden zonder kinderen en EUR 230 als u een huishouden met kinderen heeft.

Let op!
Tot en met 31 december kunt u aanvragen! Heeft u in 2003 (nog) geen aanvraag ingediend voor de Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen en denkt u aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u dit doen tot en met 31 december 2003.

Hoe vraagt u aan?
De folder met het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de balie in de hal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden.
U kunt het aanvraagformulier invullen en opsturen naar Sociale Zaken. Het is belangrijk dat u alle vragen op het aanvraagformulier zo volledig mogelijk beantwoordt. Uw aanvraag wordt schriftelijk afgehandeld. Een gesprek is niet nodig. Ook is het niet nodig dat u een bewijs van de gemaakte kosten meestuurt. Wij streven ernaar dat we binnen acht weken bericht op uw aanvraag kunnen sturen.

Eenmalige extra uitkering
Wordt de aanvraag aan u toegekend, dan ontvangt u daarbij ook een éénmalige extra uitkering van EUR 50.
Op 17 november 2003 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Personen die in 2003 al een bedrag hebben ontvangen via de Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen, ontvangen deze EUR 50 automatisch op de bij ons bekende bank of girorekening.
Zij ontvangen in december een beschikking en hoever geen actie te ondernemen.

Misschien zijn er na het lezen van dit bericht nog vragen. Belt u dan 's ochtends met onze publieksvoorlichters, telefoon (058) 2977760.


Einde tekst gemeentelijke mededeling in blad Huis aan Huis.

De Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen, ook wel bekend als de z.g. 'witgoedregeling' is z.g. categoriale bijzondere bijstand.
Door de regering is vanaf 2004 categoriale bijzondere bijstand verboden.
Daar is 1 uitzondering op: Het is nog wel toegestaan voor vijfenzestig-plussers. De logica van de regering is als volgt: Vanaf 2004 komt er een reguliere LangLaag regeling voor mensen die vijf jaar of langer een minimumuitkering hebben. Deze regeling is voor mensen tot 65 jaar. Daarom mag in hun redenering de categoriale bijzondere bijstand voor mensen van 65 jaar en ouder weer wel.

Op 27/11/2003 werd in het overleg tussen Sociale Zaken en de Cliëntenraad door de heer Herder, sectormanager van de afdeling Sociale Zaken, even tussen neus en lippen meegedeeld dat de Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen in 2004 HELEMAAL was afgeschaft, dus OOK voor 65-plussers!
Op 17/11/2003 had de gemeenteraad besloten om EUR 1.000.000 te stoppen in een fonds voor individuele bijzondere bijstand. Dit zou tegen de zin van B. en W. zijn geweest. Hebben B. en W. nu daarop als reactie maar besloten om wat geld terug te pakken, door OOK de witgoedregeling de nek om te draaien voor 65-plussers?
Nogmaals: Het Rijk verbiedt NIET om een gemeentelijke witgoedregeling te blijven aanhouden voor 65-plussers!
De redenering die daar achter zit, heb ik genoemd.
Ook de Cliëntenraad Sociale Zaken waar Vereniging P.E.L. in is vertegenwoordigd, adviseerde begin december jl. in een brief aan de Commissie Welzijn, de regeling te handhaven voor 65-plussers. Men moet hier dan met name denken aan mensen met alleen AOW of mensen met slechts een gedeeltelijke AOW (i.v.m. geen premieopbouw door langdurig verblijf in het buitenland) plus aanvullende bijstand.
(Aanvullende bijstand voor 65-plussers is mogelijk sinds een aantal jaren indien iemand qua inkomsten beneden het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau zit.)

De "Declaratieregeling minima Leeuwarden 2004" wordt niet gezien als categoriale bijzondere bijstand en wordt in 2004 gehandhaafd.
Hieronder volgt de tekst van de mededeling van de gemeente hierover in het blad Huis aan Huis van woensdag 3/12/2003:

DECLARATIEREGELING MINIMA LEEUWARDEN 2004

De declaratieregeling minima Leeuwarden is op 1 januari 1999 ingevoerd. De regeling heeft als doel om de maatschappelijke participatie van burgers met een minimuminkomen te bevorderen door het verstrekken van een tegemoetkoming. Deze wordt op twee manieren verstrekt.
Vóóraf, in de vorm van tegoedbonnen, het 'vouchersysteem' en achteraf, op basis van de reële kosten, het 'declaratiesysteem'.

Hoogte tegemoetkoming in 2004
Burgemeester en wethouders maakt bekend dat de hoogte van de tegemoetkoming van de Declaratieregeling minima Leeuwarden in 2004 EUR 56 per persoon bedraagt. In het kader van het vouchersysteem kunnen de arrangementen maximaal +10 % afwijken van bovengenoemd bedrag.

Aanbod van voucherarrangementen in 2004
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken tevens bekend dat, in overleg met de cliëntenraad, in 2004 de volgende voucherarrangementen worden aangeboden:

Sportarrangement zwemkaarten voor alle leeftijden
Cultuurarrangementtheater-, concert- en bioscoopbonnen. Mobiel 1: 45-strippenkaarten. Mobiel 2: 15-strippenkaart 'reductietarief'. Mobiel 3: nationale fietsbonnen

Let op! Aanvragen voor 2004 kunnen pas vanaf 1 april 2004 worden ingediend. Voor nadere informatie over de declaratieregeling minima Leeuwarden en aanvraagformulieren kunt u terecht bij de voorlichters van Sociale Zaken, telefoonnummer 058 297 77 60. De voorlichters zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.


Einde tekst gemeentelijke mededeling in blad Huis aan Huis.