CONFLICT ZIT DIEP IN CLIËNTENRAAD


Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 5/2/2003.


Opnieuw een bericht in de Leeuwarder Courant over de problemen in de Cliëntenraad Sociale Zaken Leeuwarden.
Zie ook bericht: "Ruzie verlamt Cliëntenraad sociale dienst" uit de Leeuwarder Courant van 1/2/2003.

Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 5/2/2003:

CONFLICT ZIT DIEP IN CLIËNTENRAAD

LEEUWARDEN - Het conflict in de cliëntenraad van de gemeentelijke sociale dienst zit diep.
Die conclusie trekt het Leeuwarder PvdA-raadslid Jan van Olffen, die als bemiddelaar de partijen weer bij elkaar probeert te brengen.
"Het moet van ver komen", zegt hij.
[Dat moet dan zitten bij de Werkgroep Minstbetaalden, want de heer Van Olffen heeft nog niet gesproken met het P.E.L. Hiervoor is overigens inmiddels wel een afspraak gepland.]

Van Olffen heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met vijf betrokkenen. De komende dagen zal hij nog anderen spreken. De leden van de cliëntenraad, die de belangen behartigen van de cliënten van de sociale dienst, kregen donderdag ruzie.
[Nee, het sleept al veel langer. Zie hiervoor ook "Varen onder valse vlag: Aantal organisaties roept zichzelf uit tot 'Cliëntenraad Sociale Zaken'" met daarin ook het bericht:
"Werkgroep Minstbetaalden saboteert overleg Cliëntenraad met afdeling Sociale Zaken".]

Beide kampen beschuldigen elkaar ervan dat zij zich presenteren als enige, echte cliëntenraad.
[Al in december jl. trad de Werkgroep Minstbetaalden naar buiten met een folder 'namens de Cliëntenraad' en daarbij zat een begeleidende brief aan alle klanten van sociale zaken van 'de voorzitter van de Cliëntenraad'. Alsof 'de Cliëntenraad' plotseling een heuse voorzitter had voor inhoudelijke zaken die 'namens alle organisaties' maar even kon spreken. Uiteraard was er daarvoor al veel meer gebeurd, maar dit feit was de druppel die de emmer deed overlopen, waarop PEL/BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand besloten dan ook maar naar buiten te treden onder de vlag 'Cliëntenraad'.]
Het overleg met de directie van de sociale dienst is vorige week afgeblazen.
[Het was de Werkgroep Minstbetaalden die toen weigerde om te vergaderen.
Wij vonden toen dat overleg met SZ over de echte inhoudelijke punten door had moeten gaan en dat de procedurele punten even hadden moeten rusten omdat er toen net was besloten om bemiddeling te aanvaarden van dhr. Van Olffen en omdat er nogal dringende en belangrijke punten op de agenda stonden, zoals de bezuinigingen op de ID/WIW-banen.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].