HOGERE LAST FRIEZEN DIE ALLEEN WONEN


'Hogere last Friezen die alleen wonen'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 28/12/2002.

Kennelijk vooruitlopend op de mogelijke afschaffing van de OZB, de belangrijkste gemeentelijke belasting, proberen diverse Friese gemeenten waaronder Leeuwarden, nog zoveel mogelijk geld binnen te klauwen. Daar de meeste gemeenteraadsleden zelf behoren tot het middle-class gezin, zijn het de niet-gezinnen die onevenredig het vel over de oren wordt gehaald. Bovendien moeten alleenstaanden zoveel mogelijk worden ontmoedigd alleenstaande te zijn en dat doe je dan door repressie op typisch Nederlandse wijze, nl. via de portemonnee. De Leeuwarder Courant van zaterdag 28/12/2002 constateert na al die jaren nu ook eens dat de heffingen van de gemeenten alleenstaanden het hardst treffen.
Hun openingsartikel op de voorpagina die zaterdag:

HOGERE LAST FRIEZEN DIE ALLEEN WONEN

LEEUWARDEN - Elf van de 31 Friese gemeenten laten volgend jaar hun tarieven voor alleenstaanden stijgen met 10 tot 27 procent.
Dat is beduidend boven de gemiddelde toename voor gezinnen, die met 7,9 procent vrijwel op het landelijk gemiddelde van 7,6 procent uitkomt.

Vooral de sterk oplopende heffing voor afvalstoffen maakt het verschil tussen alleenstaanden en gezinnen aanmerkelijk kleiner.
In tal van gemeenten bedraagt, zowel voor één- als voor meerpersoons huishoudingen, de belasting op afvalstoffen en riool- en reinigingsrechten al meer dan de onroerend-zaakbelasting.
[Waarmee geconstateerd kan worden dat de Afvalstoffenheffing de komende jaren een mooie inkomstenbron wordt voor gemeenten en ik vraag me af of hiermee afgezet tegen de kosten van afvalverwerking, hier simpelweg niet winst mee wordt gemaakt, wat m.i. niet mag.]

Voor een gezin met een eigen woning van een gemiddelde taxatiewaarde is Schiermonnikoog volgend jaar met 725 opnieuw het duurst. Ook de volgende vier plaatsen op de ranglijst zijn ongewijzigd:
Vlieland (699), Leeuwarderadeel (696), Franekeradeel (670) en Achtkarspelen (662).

Het verst onder het Fries gemiddelde van 600 blijven Ameland (436), Tytsjerksteradiel (515), Wûnseradiel (531), Harlingen (542) en Lemsterland (550).
De goedkoopste gemeenten voor alleenstaanden in een huurwoning zijn Harlingen (249), Tytsjerksteradiel (262), Gaasterlân-Sleat (267), Ameland (269) en Sneek (304).

Nog zeventien gemeenten heffen volgend jaar hondenbelasting. Leeuwarden is hiermee, ter ontmoediging, bewust het duurste: voor de eerste hond is de eigenaar 76 kwijt. Het goedkoopst is, met 22, Achtkarspelen.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

In een overzicht van de gemeentelijke heffingen in dezelfde editie wordt o.a. verder gesteld:

"In 11 van de 31 Friese gemeenten stijgen de lasten voor huishoudingen van één persoon buiten verhouding snel."

"Gemiddeld nemen de lasten, voor een modaal gezin in een eigen woning, toe met 7,9 procent."

Gesteld wordt verder dat de gemiddelde lasten voor alleenstaanden in Friesland stijgen met 9,3 procent, maar in Leeuwarden met 21 procent!
Voor gezinnen in een eigen woning gaan de tarieven gemiddeld met 12 procent omhoog.
De grote boosdoener bij de stijgingen is de afvalstoffenheffing, zo wordt gemeld.
"Vaak kost het vuil de burger jaarlijks al meer dan de heffing voor de koop- of huurwoning."

Overigens zit de krant in haar vergelijkingsstaten appels met peren te vergelijken:

Totaal aan gemeentelijke heffingen voor standaardgezin 1: Vier personen, huis met gemiddelde taxatiewaarde in Leeuwarden: EUR 597,00 Koophuis of huurhuis? Dat staat er niet bij, maar maakt wel verschil qua OZB:
Bij een huurhuis hoef je geen eigenaarsdeel OZB te betalen.

Totaal aan gemeentelijke heffingen voor standaardgezin 2: Vier personen, huis ter waarde van EUR 155.000 in Leeuwarden: EUR 1022,00
Koophuis of huurhuis? Vermoedelijk koophuis, hoewel het onduidelijk blijft of 'standaardgezin 1' een koophuis heeft. De gemiddelde taxatiewaarde volgens de krant is in Leeuwarden EUR 74.100 en dat is dan dus de waarde voor de OZB van het huis van dat gezin.

Totaal aan gemeentelijke heffingen voor 1-persoonshuishouden: Huurwoning met gemiddelde taxatiewaarde, dus EUR 74.100 is EUR 360

Er zit een flink verschil tussen de lasten van 'standaardgezin 1' en een 1-persoonshuishouden en als het allebei huurwoningen waren dan was de OZB gelijk en scheelde de Afvalstoffenheffing maar EUR 35,00
M.a.w.: Door appels met peren te vergelijken wordt via de grafieken toch weer de indruk gewekt dat het allemaal wel wat meevalt voor alleenstaanden. Kortom: Een echte regionale krant: Ieder kan het zijne er uithalen en je houdt iedereen een beetje te vriend...

Tenslotte wordt gesteld dat Leeuwarden in 2003 een Zalmsnip uitkeert van EUR 49,00 maar bij mijn weten is de Zalmsnip in 2003 afgeschaft.
Deze werd verrekend via de Afvalstoffenheffing en het vervallen van die verrekening laat dat tarief een extra sprong omhoog maken...

secretariaat P.E.L.

Relevante links: College B en W handhaaft hogere Afvalstoffenheffing 2003 en verhoogt tarieven zelfs extra!
(Uit LC 23/10/2002)

VVD-motie in Raad aangenomen:
'Ook in 2003 één tariefSYSTEEM Afvalstoffenheffing voor alle woningen.' (Eigen bericht 7/11/2002)