PROTEST TEGEN VERLIES GESUBSIDIEERDE BANEN


'Protest tegen verlies gesubsidieerde banen'
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 10/12/2002.


Onder de kop "Landelijke actie tegen afbraak WIW en ID op 10 december in Den Haag" berichtten we al eerder over wat eerst een demonstratie zou worden, maar later alleen maar een manifestatie van o.a. ABVAKABO in Den Haag. Uiteindelijk hadden zich zoveel mensen aangemeld dat men op last van de brandweer niet in de uitgezochte hal in Den Haag kon, zodat men uiteindelijk naar Leiden uitweek waar een grotere hal was.
Ik vind dat men sowieso even langs het Binnenhof had moeten gaan om z'n onvrede te uiten, of burgemeester Deetman van Den Haag dat nu leuk vindt of niet.
De opmerking in het LC-bericht hieronder dat er op 10/12/02 in Den Haag is gedemonstreerd, is dus niet juist. Het 22.00-uur NOS-Journaal van die avond had het wel goed: Er was een manifestatie in een hal in Leiden van mensen met ID-banen en WIW-banen. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 10/12/2002:

PROTEST TEGEN VERLIES GESUBSIDIEERDE BANEN

LEEUWARDEN - Tientallen Leeuwarders met een gesubsidieerde baan hebben vandaag in Den Haag gedemonstreerd tegen dreigende bezuinigingen op hunwerk. Volgens een onlangs gesloten akkoord tussen de vakbonden en werkgevers zou een deel van het gesubsidieerde werk worden omgezet in reguliere banen. Uit vrees dat er toch wordt bezuinigd, gingen 'melketiers' van instellingen als ziekenhuis MCL en de stadswacht vandaag per bus naar Den Haag.
[Dat werd dus Leiden, zoals gemeld.]

Staatssecretaris Rutte wil een deel van de zogenaamde in en doorstroombanen (id-banen) opheffen.
De gemeente Leeuwarden weigerde hier in eerste instantie aan mee te werken, maar heeft geen geld om de geschrapte banen zelf te betalen.
[Zie ook: "Leeuwarden vergeeft nog Melkertbanen" en:
"Negeren rijksadvies Melkertbanen riskant"]

Dankzij het vakbondsakkoord zouden de mensen toch aan het werk kunnen blijven. Hoe dit uitpakt, is echter nog onduidelijk.

Wethouder Arno Brok roept alle betrokken Leeuwarder werkgevers komende maandag bij elkaar. Hij maakt dan bekend of er banen moeten verdwijnen.
[Afgelopen maandag 9/12 jl. zou er bij alle werkgevers een brief zijn binnengekomen van wethouder Brok, waarin hij hen uitnodigt voor maandag 16/12 a.s. De brief zou er op neerkomen dat er in bepaalde sectoren waar mensen werken in ID-banen en WIW-banen "met de botte bijl" gehakt gaat worden, omdat naar verluidt Brok niet de 'kaasschaafmethode' wil hanteren. Welke sectoren dat zijn, is mij op dit moment nog niet bekend.
Laat ik een gok doen welke sectoren ontzien zullen worden:
"Behoud van ID-functies in vitale maatschappelijke sectoren" en dat zijn dan:
Zorg, onderwijs en kinderopvang.
Ik gok dit op basis van een brief van staatssecretaris Rutte van 4/12/2002: "Aanvullend pakket maatregelen inzake gesubsidieerde arbeid".
Dus: Eerst hoog van de toren blazen en dan uiteindelijk constateren dat er geen geld is om de geschrapte banen zelf te betalen...
Kortom: 'Leeuwarder besluit draait altijd op s... uit', zoals het spreekwoord luidt.
Kortom: Ik vrees toch dat er al snel gedwongen ontslagen zullen vallen, Najaarsakkoord of niet.
Overigens is het wel zo, dat het onbehoorlijk bestuur zou zijn om de loonkostensubsidie van waaruit deze werkgevers de lonen betalen, nu abrupt te stoppen voor bepaalde sectoren. Een beetje werkgever sleept daarvoor de gemeente voor de rechter. Ook vroegere jurisprudentie over subsidiekwesties voor de Raad van State lieten zien dat de overheid altijd een overgangsmaatregel moet treffen opdat zo'n organisatie de tijd had om 'af te bouwen'.
Ergernispunt tenslotte: De werkgevers zijn wel uitgenodigd, maar er zijn ook werkgevers die in feite voor uitzendbureau spelen, waarbij hun werknemer bij een 'inlener', dus bij een andere organisatie zijn werkplek heeft.
Deze 'inleners' zijn niet uitgenodigd, hoewel ZIJ het in feite zijn die in die constructie dreigen te worden getroffen door de bezuinigingen.
Bij de 'inleners' gaat het om kleine, niet-loonvormende non-profit clubs die aangewezen waren op vrijwilligers, omdat er geen geld was en is om iemand erbij in dienst te nemen. Voor deze clubs was het mooi dat het zo geregeld kon worden; de vrijwilligers zijn ook schaars tegenwoordig. Maar 'gelukkig' maakt de overheid, als meest betrouwbare organisatie van Nederland hier nu al weer snel een einde aan...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Nog een relevante link: "ID-banen en WIW-banen lijken door te gaan in 2003."