STAD BEPERKT DOELGROEP ID-BAAN

NEGEREN RIJKSADVIES MELKERTBANEN RISKANT


"Stad beperkt doelgroep id-baan"
(Uit de Leeuwarder Courant van do. 31/10/2002) en:
"Negeren rijksadvies Melkertbanen riskant"
(Uit de Leeuwarder Courant van di. 19/11/2002)


Zoals bekend wil de regering flink bezuinigen op de ID-banen en WIW-banen. Zie "Rutte schrapt 20.000 Melkertbanen"
Leeuwarden reageerde aanvankelijk hierop door te stellen dat zij zich niks aan zou trekken van de door staatssecretaris Rutte afgekondigde vacaturestop waarmee deze voor 2003 dacht de bezuinigingen wel te zullen halen. Zie bv. "Leeuwarden vergeeft nog Melkertbanen"
Vlak na Prinsjesdag hoorden we echter dat een ambtenaar van de gemeente instellingen zou hebben gebeld en hen hebben meegedeeld dat ze met onmiddelllijke ingang geen nieuwe mensen meer mochten aannemen op basis van deze regelingen.
Op 9 september jl. was er een regionale manifestatie tegen de afbraak van deze additionele werkgelegenheid in Groningen, georganiseerd door FNV, ABVAKABO FNV enz. maar naar wat we hoorden was een demo door de stad er niet bij. Nadeel van de hele middag in de Martinihal blijven zitten is, dat je door het grote publiek niet wordt gehoord. Slappe hap dus...
Op 10 december 2002 organiseert de ABVAKABO een landelijke manifestatie in Den Haag maar spandoeken die normaal gesproken aan stokken vastgemaakt moeten worden 'mogen' niet mee...
Want ja, die stokken, nietwaar...
Deetman (burgemeester Den Haag), de man die het liefst alle demo's in 'zijn' stad zou verbieden en als er toch een demo is deze het liefst door de ME in elkaar laat slaan, opdat niemand daar ooit weer een demo durft te houden (studentendemo) was daar uiteraard weer op tegen.
(N.B.: Een burgemeester is hoofd van de politie) Het zal dus wel weer een tamme boel worden met hoogop en nieuwsflitsje van 5 seconden in het NOS-journaal. De datum is overigens geen toeval, want op die dag begint de Tweede Kamer aan de behandeling van de begroting van Sociale Zaken.
Nu meende ik overigens dat het kabinet was gevallen en dat het dan goed gebruik was niet allerlei omstreden besluiten te nemen, maar omdat het kabinet zelf niet door wenst te hebben dat ze demissionair is, lijkt het alsof er nooit iets is gebeurd...
Je vraagt je af waarom we eigenlijk nog verkiezingen hebben op 22 januari 2003...
Nergens voor nodig toch? CDA plus VVD plus de restanten van wat er dan nog over is van de LPF gaan daarna toch gewoon weer verder met een kabinet Balkellende II met veel gebalk over 'normen en waarden' en ellende voor de 'gewone' bevolking.

Terug naar Leeuwarden. Op maandag 2/12/2002 is in de Commissie Welzijn een voorstel van B en W aan de orde om de groep mensen die voor een ID-baan in aanmerking komt, te beperken. Uit de Leeuwarder Courant van do. 31/10/2002:

STAD BEPERKT DOELGROEP ID-BAAN

LEEUWARDEN - Alleen mensen met een bijstandsuitkering komen nog in aanmerking voor een gesubsidieerde in- en doorstroombaan. Wethouder Arno Brok (additionele werkgelegenheid) heeft de regeling voor wao'ers en ww'ers gesloten, omdat alle 750 banen inmiddels bezet zijn. Het is voor de gemeente aantrekkelijker om bijstandsgerechtigden aan een id-baan te helpen, omdat zij hun uitkering van de gemeente ontvangen. In het begin kwam ook alleen deze groep in aanmerking. De wao'ers en ww'ers, die de afgelopen twee jaar een id-baan hebben gemachtigd, mogen gewoon aan het werk blijven.
[Om met dat laatste te beginnen: Ik vraag me ook af of de gemeente die vermoedelijk juridisch als feitelijke werkgever moet worden gezien, omdat de instelling waar betrokkene werkgever is eigenlijk het loon in de vorm van subsidie weer van de gemeente krijgt, het had kunnen maken om hen te laten ontslaan. Want intrekking van de subsidie aan hun werkgever had daar simpelweg toe geleid: Geen geld meer om het loon te betalen.
Voor de rest zit er niet al te veel echte inhoudelijke motivering achter deze keuze: WW en WAO worden niet door de gemeente betaald. Iemand uit de WW of WAO halen met een ID-baan levert de gemeente dus geen besparing op; iemand uit de bijstand halen wel. Overigens konden de laatste tijd ook z.g. NUGGERS, d.w.z. "Niet-uitkeringsgerechtigden" een ID-baan krijgen en volgens het voorstel aan de Commissie Welzijn is dat nu ook weer afgelopen.
Het is me overigens niet duidelijk hoe het zit met bv. mensen met aanvullende bijstand: Staat in principe een deeltijd ID-baan nog open voor hen of niet? Nu ja, in principe, omdat alle banen inmiddels bezet zijn. Vraag is nu of als er mensen ofwel uitvallen ofwel doorstromen naar regulier werk, Leeuwarden dat benut als bezuiniging en deze plaats niet meer invult, of niet. Ik denk dat het eerste het geval is.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op maandag 18/11/2002 was staatssecretaris Rutte op bezoek in Leeuwarden. Hij werd opgewacht door o.a. stadswachten die hem en zijn partijgenoot (VVD) wethouder Arno Brok een kogelvrij vest aanboden....
Tegen de kritiek, nietwaar, sinds we sinds afgelopen voorjaar ook andere manieren kennen om je kritiek duidelijk te maken...
Het onderstaande bericht is toch weer in strijd met het verhaal over de rondbellende ambtenaar na Prinsjesdag die een onmiddellijke stop eiste op het aannemen van nieuwe ID-ers en WIW-ers bij clubs die zelf voor werkgever spelen. Het kan ook zijn dat de uitspraken van de gemeente naar buiten toe wat blufpoker zijn richting Den Haag, maar dat men in werkelijkheid gewoon braaf meewerkt met de bezuinigingen.
Overigens is medio november door mensen van de afdeling Welzijn tegenover het PEL gesteld dat de gemeente Leeuwarden een proces tegen de Staat zou zijn begonnen wegens 'onbehoorlijk bestuur'.
Dat heeft m.i. iets te maken met de situatie dat Leeuwarden als feitelijke werkgever in de toekomst wellicht mensen met ID-banen en WIW-banen zal moeten ontslaan of beter gezegd feitelijk dat ontslag veroorzaakt heeft, omdat de gemeente geen salarisgeld meer kan doorsluizen naar de organisaties waar deze werknemers een arbeidscontract mee hebben. Of t.b.v. dat proces nu daadwerkelijk een dagvaarding is uitgebracht of dat daarmee alleen maar is gedreigd: We weten het niet. In elk geval is hierover nadien niets meer door ons vernomen.
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 19/11/2002:

NEGEREN RIJKSADVIES MELKERTBANEN RISKANT

LEEUWARDEN - Leeuwarden neemt een flink risico door niet mee te werken aan landelijke bezuinigingen op Melkertbanen. De stad blijft vrijkomende werkplekken invullen, maar heeft zelf geen geld om de Melketiers in de toekomst te betalen. Als de Tweede Kamer de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Mark Rutte aanneemt, dreigt daardoor over ruim een jaar ontslag voor een deel van de huidige werknemers.
[Wat er intussen door de Tweede Kamer is aangenomen, blijft onduidelijk: Bij het akkoord voor volgend jaar tussen werkgevers, vakbonden en regering lijkt het alsof volgend jaar toch deze banen (voorlopig?) behouden blijven en plaatselijk op een CDA-bijeenkomst hier werd een CDA Tweede Kamerlid die het over bezuinigingen had op deze banen, weggehoond door partijgenoten, waarbij vanuit de zaal zelfs werd opgemerkt dat men op dit punt nog beter bij de SP terecht kon....
Ook kreeg de geachte afgevaardigde de wind van voren van CDA-wethouder Krol van financiën. Kortom: Hij kon met de staart tussen de benen afdruipen richting Den Haag...]

In Leeuwarden hebben ruim 740 mensen een zogenaamde in- en doorstroombaan (id). Hun loon wordt volledig door het rijk betaald.

Veel gemeenten gebruikten tot dusver lang niet alle werkplekken waar ze recht op hadden. De staatssecretaris wil deze lege arbeidsplaatsen zo snel mogelijk geheel schrappen. Leeuwarden benut echter wel alle mogelijke banen en wordt dus niet door deze bezuiniging getroffen.
[Het schrappen van lege arbeidsplaatsen treft in elk geval niet de werknemers. Ik had het nog iets gevonden als gezegd was: Het geld wat er nog is voor die lege plaatsen wordt ingezet om mensen te helpen regulier werk te vinden door dit bv. om te zetten in budget voor scholing en studie, maar dan wel met de dwingende bepaling erbij dat de werkgever zelf daarvan geen cent mag inpikken. Want dat laatste gebeurt m.i. maar al te veel: Je ziet dan dan een flink deel van zo'n budget opgaat aan 'begeleiding' ed. en dat er nauwelijks geld overblijft voor cursussen voor de werknemer...]

Naast de niet-ingevulde plaatsen wenst Rutte nog eens 10 procent van de bestaande banen weg te bezuinigen. Hij wil daarom dat de gemeenten geen plekken meer invullen van mensen die zijn doorgestroomd naar een andere baan.
Leeuwarden en Groningen negeren deze opdracht van Rutte voorlopig.
[Wat heet 'doorgestroomd'? Hoe zit het met 'uitval' uit een baan, bv. door ziekte? Naar welke kant wordt 'doorgestroomd'?
Richting regulier werk of richting bijstand?!
Wij zien ook graag dat bij loonvormende organisaties dit soort banen omgezet worden in regulier ongesubsidieerd werk, maar dan zou Den Haag daar beleid op moeten ontwikkelen, omdat dat soort 'uitstroom' nooit hoog is geweest. Ook een non-profit club zou best een reguliere baan kunnen scheppen als die club daarvoor wat subsidie kreeg. Normaal gesproken kunnen non-profit clubs geen 'gewone' banen scheppen omdat ze niet loonvormend zijn zoals bedrijfjes. Ook bij het PEL moet er alleen maar geld bij... Als Leeuwarden de vrij gekomen plaatsen steeds weer opvult, halen ze de bezuinigingen voor 2003 niet en dan heb je pakweg begin 2004 een gat in je financiën.
Iemand die nu begint via een ID-baan zit daarmee hoogst onzeker.
Dat moet aan diegene dan wel verteld worden! Anderzijds kun je gokken dat wellicht herfst 2003 de vlag er toch weer anders bijstaat in Den Haag onder het motto: Komt tijd, komt raad.]

"Ik besef dat we hiermee een flink risico nemen. Maar ik sta zwaar onder druk van de betrokken organisaties om de banen in stand te houden", zei wethouder Arno Brok gisteren tijdens een werkbezoek van Rutte aan Leeuwarden.
[Die druk zal wel wat meevallen, maar je moet toch iets zeggen naar Rutte toe. Overigens zou de sfeer tijdens het werkbezoek om te snijden zijn geweest en was met Rutte niet te praten. Rutte moest bezuinigen en je kon naar wat we hoorden net zo goed tegen een betonnen muur aanpraten... Rutte moet eerst eens een paar keer best op z'n bek gaan in de Tweede Kamer, dan draait dat wel bij...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].