BOUWERS EISEN VERTREK KRAKERS LEEUWARDEN
KRAKERS BEDREIGD DOOR CAMBUUR-HOOLIGANS
UPGRADE:
Rechter: krakers weg bij confijterij Steensma


"Bouwers eisen vertrek krakers Leeuwarden"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 7/9/2004 plus:
"Krakers bedreigd door Cambuur-hooligans"
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 9/9/2004 plus:
UPDATE: "Krakers weg bij confijterij Steensma"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 18/9/2004


Een tijdje terug zijn er panden gekraakt aan de Huizumerlaan, op het terrein van de oude fabriek van Steensma.
Zie "Krakers bezetten pand aan de Huizumerlaan"
BAM Vastgoed had toen al snel aangekondigd dat ze de krakers daar weg wilden hebben en op dinsdag 7/9/2004 meldde de Leeuwarder Courant dat er twee kort gedingen tegen de krakers waren aangespannen:

BOUWERS EISEN VERTREK KRAKERS LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - De bedrijven Steensma Holding, BAM Vastgoed en Rabo Vastgoed hebben gisteren in twee kort gedingen geëist dat de krakers van de Steensmafabriek en het oude Veilinghuis aan de Huizumerlaan onmiddellijk vertrekken. De krakers stellen dat er geen reden is om hen meteen op straat te zetten, omdat de bouwvergunning voor 120 woningen die ervoor in de plaats komen nog niet rond zijn.

[In enkele gevallen zie je wel eens dat een rechter daar in meegaat, maar dat blijft altijd maar afwachten. Over een advocaat van de krakers wordt in het bericht niet gesproken, dus het lijkt er op dat ze dat niet hadden geregeld, maar zelf voor 'het geitenhek' stonden.]

BAM en Rabo Vastgoed willen echter al op 15 september beginnen met de sloop,van de opstallen. De vergunning daarvoor is binnen. Ook de sanering van de vervuilde grond moet zo snel mogelijk beginnen. De projectontwikkelaars stellen dat de bodem onder de panden waarin de krakers verblijven, grondig onderzocht moeten worden om de mate van vervuiling vast te stellen.

[Die sloopvergunning lijkt weer een sterk punt voor hen, hoewel ik nooit in de Huis aan Huis in de gemeentelijke rubriek een sloopaanvraag gepubliceerd heb gezien.]

Volgens de krakers kan dat onderzoek best plaatsvinden terwijl de panden blijven staan. Ook stellen zij dat de bouwvergunning nog niet afgegeven is en dat het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden voor er zelfs maar één huis kan verrijzen. Zij vrezen dat het terrein, waarop volgens de planning pas in november 2005 gebouwd gaat worden, lange tijd braak blijft liggen.

[De wijziging van het bestemmingsplan moet via een z.g. art. 19 procedure wet Ruimtelijke Ordening. Heb daarvan nog niets gezien. En over dat lange tijd braak liggen van het terrein: Dat zou me niets verwonderen: Men begint pas te bouwen als pakweg 70 procent van de huizen op papier verkocht is. Hoe overigens een mens met normaal verstand in vredesnaam iets kan kopen wat alleen nog maar op papier staat, is mij altijd een raadsel geweest, maar dit terzijde.]

Bovendien zeggen de krakers dat de gemeente een fout heeft gemaakt bij de afgeven van de sloopvergunning. Een van de gekraakte panden staat volgens hen op de monumentenlijst. Daarom zou dit niet gesloopt mogen worden.

[Ik heb geen afkondiging gezien van de aanvraag voor een sloopvergunning. Dan wordt het ook lastig daartegen 'bedenkingen' te uiten. Wellicht kan tegen de afgegeven sloopvergunning nog bezwaar worden gemaakt of anders zou men gemeenteraadsleden moeten benaderen met gegevens waaruit blijkt dat een pand op de monumentenlijst wordt gesloopt. Een gemeentelijke monumentenlijst heeft de gemeente nooit willen maken, dus als het echt om een monument gaat, is het een Rijksmonument. Zo ja, meteen ook kontakt opnemen met de Rijksdienst in Zeist.]

Rechtbankpresident Willem Hangelbroek hoorde beider verhalen aan en besloot zich nog eens grondig in de kwestie te verdiepen. Over twee weken volgt de uitspraak.

[Tja, het komt toch wel wat over als een vast ritueel, waarvan je vantevoren voor 99 procent wel kan voorspellen dat de krakers het verliezen.]
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Intussen dreigden er bij de kraakpanden ook al andere problemen:
Nadat Cambuur-hooligans zaterdagmiddag 4/9 jl. een anti-fascistische manifestatie op het Beursplein hadden geprobeerd te verstoren, gingen er in de stad geruchten dat ze vrijdagavond 10/9 jl. na afloop van een risicowedstrijd zich zouden laten vollopen in de Cambuurbar en dan wel even zouden gaan klieren bij de kraakpanden. Hierop is door een van de andere kraakpanden om versterking qua aantal mensen gevraagd met het verzoek een weekendje komen logeren aan de Huizumerlaan. Overigens had inmiddels de burgemeester voor vrijdagavond live-muziek in de Cambuurbar verboden, omdat ook hij kennelijk vreesde voor rotzooi.

De Leeuwarder Courant schreef hierover op donderdag 9/9/2004:

KRAKERS BEDREIGD DOOR CAMBUUR-HOOLIGANS

LEEUWARDEN - De krakers van de Huizumerlaan in Leeuwarden voelen zich bedreigd door Cambuur-hooligans. In de oude veilinghal van Steensma's vruchtenkonfijterij, sinds begin augustus gekraakt, gingen stenen door de ruiten, zo melden ze. Het treffen met de groep tijdens demonstraties, zaterdag, hebben de tegenstellingen tussen de groepen verscherpt.
De krakers vrezen bestorming als supporters van Cambuur zich na de risicowedstrijd van morgen laten vollopen.


Einde 2e LC-bericht.

Tenslotte: De LC van zaterdag 11/9/2004 meldde geen ongeregeldheden m.b.t. vrijdagavond en vrijdagnacht, hoewel het weekend nog niet om is. Hopelijk zijn op de oproep wat extra mensen komen logeren in de kraakpanden.

secretaris PEL

UPDATE 18/9/2004

Al eerder dan na twee weken kwam de uitspraak in het kort geding tegen de krakers op het v.m. veilingterrein aan de Huizumerlaan.
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 18/9/2004:

Rechter: krakers weg bij confijterij Steensma

LEEUWARDEN - De krakers moeten vandaag vertrekken uit de panden van confijterij Steensma en het vroegere veilingterrein aan de Huizumerlaan in Leeuwarden. Dit heeft rechtbank-president Willem Hangelbroek donderdag bepaald. De eigenaars beschikken over sloopvergunningen voor hun panden.

De krakers trokken in juni in de leegstaande panden langs de Potmarge.
Dit tot ergernis van Steensma en de eigenaars van het veilingterrein (Rabobank en BAM), die het gebied dit jaar willen klaarmaken voor een woningbouwplan. Zij spanden een kort geding aan om de bewoners tot vertrek te dwingen.

[Het gaat uiteraard weer om een duur woningbouwplan, voor mensen met geld. Dit is de trend. Voeg hierbij de voornemens van de regering die 100 miljoen euro beschikbaar stelt om nog veel meer goedkope woningen te slopen dan de corporaties in Nederland willen en het is duidelijk dat we op weg zijn naar een amerikaanse samenleving met veel daklozen...
Zo slapen in een stad als Los Angeles elke nacht 80.000 mensen op straat, omdat ze niks meer hebben, uit hun huis zijn gezet omdat ze werloos werden, hun bedrijfje failliet ging enz. Zoals een van hen sarcastisch opmerkte: "The American dream"...]

Steensma heeft vastgelegd met de toekomstige eigenaar dat hij zijn panden dit jaar nog zal slopen. De BAM en de Rabobank deden voor juni al een aanvraag om hun grond te kunnen saneren. De gemeenteraad heeft al een besluit genomen over de voorwaarden voor het bouwplan.

[Boeiend, zo'n overeenkomst. En als de gemeente theoretisch gesproken, nu niet een sloopvergunning had verstrekt? In zo'n overeenkomst kan volgens mij niet anders staan dan dat dit alleen kan mits de benodigde vergunningen zijn verkregen. Het vreemde is dat je soms ziet dat louter het bestaan van zo'n overeenkomst ook gewicht in de schaal werpt bij de motivering van het vonnis. Belangen van een van de partijen nietwaar?
Maar als de krakers nu eens een overeenkomst zouden sluiten met bv. De Terp dat ze elke nacht zoveel slaapplaatsen aan daklozen zouden bieden als De Terp vol is? Dat zou achteloos van tafel worden geveegd en als "belang" niet meetellen.]

De krakers bestreden de spoedeisendheid van de sloop- en bouwplannen. Omdat de sloopvergunningen al zijn verleend, ziet de rechter die noodzaak tot spoed wel degelijk.

[Vermoedelijk is dit de belangrijkste motivering bij het vonnis. Eerder is al gesteld, dat de krakers ook tegen de sloopvergunningen bezwaar hadden kunnen maken. Zij hadden bij het proces gesteld dat een van de te slopen panden op de monumentenlijst stond. Dat hadden ze met spoed moeten uitzoeken via de Rijksdienst voor de Monumenten in Zeist, een bezwaarschrift moeten indienen en een advocaat vragen bij de voorzieningenrechter 'schorsing en voorlopige voorziening' te vragen totdat op het bezwaarschrift tegen de sloopvergunning was beslist. Win je dat, dan win je tijd.]

De krakers brachten ook in dat er in Leeuwarden woningnood zou heersen. De gemeente heeft deze maand echter in een brief verklaard dat hier geen sprake van is, stelt Hangelbroek. De krakers moeten de proceskosten betalen.

[Wel, wel, een brief... Nu dacht ik altijd dat de rechter geen acht mocht slaan op brieven die hem worden toegestuurd i.v.m. een proces, tenzij de brief door een van de partijen bij de stukken wordt ingebracht. Maar zoals het gezegd wordt volgens de krant, lijkt het meer op een toegestuurde brief. Dat betekent dan dat de gemeente zich als niet-procespartij toch achter de schermen bemoeit met het proces.
Of: Er bestaat helemaal geen brief en de rechter geeft gewoon zijn eigen mening, maar verschuilt zich achter een z.g. brief van de gemeente. Hoe dit ook zij, ofwel de gemeente ofwel de rechter zelf geven hier een politieke mening, meer niet. Natuurlijk: De rechter zelf kent geen woningnood van nabij en dat geldt voor iedereen met zo'n salaris.
Deze maand werd ons gemeld door een van de leden dat op een vrijkomend flatje van (v.m.) woningcorporatie Patrimonium meer dan 350 reacties waren binnengekomen; een triest record... Maar geen woningnood natuurlijk...
We moeten de rechter ook maar eens een brief sturen met wat cijfers, al is het alleen maar terwille van het corrigeren van het fabeltje dat je in Leeuwarden vlot een huis kunt krijgen...]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].