Ingezonden brief van Rick Bruning over het starre woonruimteverdelingssysteem van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland.
GEEN RUIMERE WONING ONDANKS ZWANGERSCHAP
Berichtje over loze beloftes van NWF aan andere woningzoekende.


Ingezonden brief Rick Bruning d.d. 15/1/2004 plus
'Geen ruimere woning ondanks zwangerschap'
Bericht uit de Leeuwarder Courant van za. 17/1/2004 plus
Berichtje over loze beloftes van NWF in rubriek 'Gehoord en Gezien' in de Leeuwarder Courant van di. 20/1/2004.


Op 15/1/2004 ontvingen wij onderstaande ingezonden brief van een woningzoekende uit Leeuwarden.
Toelichting: Naar verluidt gaat het 'oude' woonruimteverdelingssysteem bij Nieuw Wonen Friesland via het krantje WoonWijzer nog door tot 1 maart 2004.
Dan gaat NWF ook over op een soortgelijk systeem als Corporatieholding Friesland (in Leeuwarden dus v.m. WBC BWL en WBC Patrimonium) over op een advertentiesysteem via internet en via advertenties in de Leeuwarder Courant.

In het systeem zoals dat nu nog geldt bij NWF ben je als je al een (te klein) huis hebt, maar iets anders nodig hebt, doorstromer. Formeel telt dan de huidige woonduur als criterium:
Degene met de langste woonduur heeft recht op de (schaarse) doorstromerswoning.
Echter: Er zijn ook grootte-criteria in de zin van minimaal zoveel personen per woning, anders kom je niet voor die woning in aanmerking.
Op zich is dat niet onredelijk, hoewel de norm hiervoor altijd erg strak was, te strak naar onze smaak. Zo kon je als alleenstaande zowat nooit een doorstromerswoning vinden waar je in mocht en (ook niet onbelangrijk!) die je qua huur ook kon betalen. In dit geval lijken de grootte-criteria toch wel op een onredelijke wijze gehanteerd te zijn!
Formeel kon je in het 'oude' systeem daarover een klacht indienen bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling. Maar de schrijver heeft gelijk:
Voordat die klacht behandeld wordt ben je maanden verder en dan is het kind al geboren... En DAN voldoe je wel aan het grootte-criterium...
Hieronder volgt de letterlijke tekst van de ingezonden brief:


Leeuwarder Courant
T.a.v. redactie ingezonden brieven
Postbus 394
8901 BD
Leeuwarden

Leeuwarden 15 januari 2004
Beleid Nieuw Wonen Friesland

Mijn vriendin is zwanger. Tijd om te verhuizen naar een nieuwe woning waarin zowel mijn vriendin als ik als de aanstaande zoon / dochter kan wonen.
We lieten ons bij diverse instanties en verschillende makelaardijen inschrijven als woningzoekenden op zoek naar een woning voor minimaal drie personen. Geen probleem zou je zeggen. Gelukkig was dit met uitzondering van één instantie ook geen probleem. Laat nou juist die éne instantie een woning aanbieden waar wij graag zouden willen wonen. In het periodieke krantje van Nieuw Wonen Friesland wordt een woning aangeboden in de Sontstraat te Leeuwarden. We zagen de advertentie en hadden wel interesse, nog snel even langs de woning gefietst om door de ramen naar binnen te kijken en ons besluit was genomen. We gaan het proberen!

Drie dagen later bel ik met Nieuw Wonen Friesland. De betreffende medewerkster zoekt ons dossier op en ontdekt iets nieuws op de inschrijving.
Uw vriendin is zwanger zegt ze vragend. Ja zeg ik, dat klopt, U heeft de inschrijving toch wel eerder gezien? Het antwoord blijft ze mij schuldig. We nemen de inschrijving nogmaals door en komen tot de conclusie dat wij (gezien de lange woontijd van mijn vriendin) op kort termijn in aanmerking komen voor een woning. Dat is goed nieuws denk ik, want over vier maanden wordt het kindje al geboren. Plots komt de medewerkster met de heldere ingeving dat wij op dit moment nog maar met twee personen zijn. Niet zo'n rare gedachte want ons kind is immers nog niet geboren. De medewerkster vertelt me dan dat wij geen aanspraak op de betreffende woning kunnen maken omdat de woning bestemd is voor drie personen. Verbaasd over deze uitleg vertel ik haar nogmaals over onze situatie maar wederom wordt me verteld dat we niet in aanmerking komen voor de woning. omdat ons kind er nog niet is en wij dus op dit moment met z'n tweetjes zijn. Ik begin mijn geduld te verliezen. Zoveel domheid heb ik iemand binnen een minuut nog nooit horen uitkramen. Dit kan toch niet waar zijn!
Ik besluit een klacht in te dienen. Vier dagen en vele doorverbindingen later krijg ik dan eindelijk te horen wie mijn klacht behandelt. Uiteindelijk lukt het me zelfs om de persoon in kwestie aan de telefoon te krijgen. Veel schiet ik er echter niet mee op want ook dit persoon blijft op het standpunt dat wij op dit moment geen aanspraak kunnen maken op een woning bestemd voor drie personen. Hoe is dit mogelijk? Betekent dit nou werkelijk dat we pas aanspraak op een geschikte woning kunnen maken op het moment dat ons kind geboren is. Ik heb dit verhaal aan diverse mensen verteld en nog niemand gevonden die de redelijkheid van dit beleid kan inzien. Hoe idioot moet een beleid van een woningstichting zijn voordat er door derden verandering in wordt aangebracht en hoe klein van geest moet een medewerker zijn om dit beleid zonder blikken of blozen te verdedigen.
Ik ben wel zo verschrikkelijk kwaad maar kan er niets mee doen, want tegen de tijd dat een ingediende klacht wordt behandeld is het kind al ter aarde en is de situatie geheel veranderd.
Slechts in verbijstering en vol woede kan ik afwachten tot we wel in aanmerking komen voor een huis waarin men een kind normaal kan opvoeden

Rick Bruning


UPDATE:

Onlangs stuurden we een ingezonden brief door van een woningzoekende die met zijn zwangere vriendin op zoek was naar een grotere woning en hoe zij bij woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland strandden op een m.i. te starre 'grootte-norm' qua woningen. Het kwam er op neer dat zij een huisje waar ze in principe voor in aanmerking kwamen niet kregen omdat ze met 2 personen waren in plaats van 3, hoewel de derde persoon dus op komst was. De brief was gestuurd naar de Leeuwarder Courant, die deze echter niet plaatste, maar in plaats daarvan kennelijk kontakt opnam met de schrijver en met Nieuw Wonen Friesland. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 17/1/2004:

GEEN RUIMERE WONING ONDANKS ZWANGERSCHAP

LEEUWARDEN - Woningbouwcorporatie Nieuw Wonen Friesland heeft afgelopen week een woningtoewijzing geweigerd omdat een zwangerschap nog niet is voldragen. Rick Bruning en zijn vriendin Anneke Soldaat uit Leeuwarden verwachten over vier maanden hun eerste kind. Juist dit bleek een belemmering voor het krijgen van een driepersoonswoning.

Want al stonden Bruning en Soldaat bovenaan de wachtlijst, hun kind is nog niet geboren, dus gaan ze bij de corporatie door voor tweepersoonshuishouden. "Terwijl we juist een ruimere woning willen. Voor met z'n drieën", zegt Bruning.

Nieuw Wonen Friesland bevestigt de regel: een stel kan geen aanspraak maken op een woning voor drie personen zolang de gezinsuitbreiding nog geen feit is. "Het is conform de procedure zoals die begin jaren negentig is vastgesteld", zegt woordvoerster van de corporatie Aukje Kooistra. "Bovendien weet je nooit of een zwangerschap goed afloopt."

[Als je even nadenkt over die laatste opmerking, dan word je daar toch goed misselijk van: Stel je voor, NWF versoepelt de regels en zegt:
Een zwangerschap (bv. na de zoveelste week, bv. de week waarna een abortus wettelijk verboden is) telt mee als derde persoon.
Stel je voor als NWF dat dan een kind dood wordt geboren... Daar moet je als corporatie toch niet aan denken... Heb je die lui een huis voor drie personen toegewezen, blijven ze met twee personen...
Daar moet je als NWF toch niet aan denken: Mensen die op die manier tussen JOUW regels doorglippen...
Zo werkt m.i. de 'geest' van een burocraat.]

Vanaf 1 maart versoepelt Nieuw Wonen Friesland de regels. Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem laat criteria als leeftijd, inkomen en het aantal personen los. "Het is niet meer van deze tijd", verklaart Kooistra.

[Corporatieholding Friesland waaronder onder meer de voormalige Leeuwarder woningcorporaties Patrimonium en Beter Wonen vallen, werkt al met zo'n systeem. We schreven daar al eerder over en het is een systeem waarbij je van het ene uiterste in het andere uiterste komt:
Teveel regels worden vervangen door te weinig regels.
Die leeftijdsnorm was inderdaad met name voor jongeren onrechtvaardig, dat er geen verschil meer is tussen starters en doorstromers is ook niet verkeerd, maar een redelijk huur/inkomenscriterium en een redelijk criterium grootte woning versus aantal personen, had er moeten blijven, met de nadruk op redelijk en niet op onredelijk, zoals NWF nu deed. Zie m.b.t. de voors en tegens van het nieuwe CHF-systeem onze brief van 29/9/2003.]

Voor Bruning en zijn vriendin is de verandering ongunstig. "Mijn vriendin heeft woonrechten opgebouwd van achttien jaar. Dat raken we door de nieuwe regels in één keer kwijt."

[Dat is waar: Bij doorstromers wordt gekeken naar de lengte van de huidige woonduur. Heb je een lange woonduur, dan heb je een veel grotere kans op een doorstromerswoning dan als je ergens nog maar kort woont maar iets anders zoekt. Overigens stonden er altijd weinig betaalbare 'doorstromerswoningen' in het blad WoonWijzer, waarin de aangeboden woningen staan. Persoonlijk ben ik voor een systeem met een beperkt aantal regels waarbij de inschrijfduur bepalend is voor woningtoewijzing, zowel voor starters als voor doorstromers en waarbij er geen aparte starters- of doorstromerswoningen meer bestaan.]

Kooistra voorspelt dat er zich binnen twee maanden een woning van vergelijkbare grootte aandient. "Dan is Bruning de eerste die er aanspraak op maakt", belooft ze.

[De bekende corporatie-kletspraatjes: Ten eerste kan het dan best zijn dat er mensen op zo'n huis reageren met een nog langere woonduur, zodat die dan recht hebben op die woning, ten tweede spreekt Kooistra over een woning van vergelijkbare grootte. Maar er is grote kans dat daar dan juist daarom ook weer bij staat: "Minimaal 3 personen."
En die zijn er dan nog steeds niet, omdat het kind pas over vier en niet binnen de twee maanden geboren wordt...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Dat het bij corporatie-beloften vaak gaat om loze praatjes, wordt bevestigd door een berichtje in de rubriek "Gehoord en Gezien" in de Leeuwarder Courant van dinsdag 20/1/2004:

Gehoord en Gezien

* DE BELOFTES van woningbouwcorporaties zijn niet serieus te nemen, vindt Tessa Siemensma. Ook zij dacht bij Nieuw Wonen Friesland wegens zwangerschap aanspraak te maken op een iets ruimere woning.
Jammer: tot haar zwangerschap was 'voldragen' kreeg ze geen ruimere woning toegewezen. Maar, zo luidde de belofte, binnen twee maanden zou zich een geschikte woning aandienen. Inmiddels is haar kindje vijftien maanden oud. Tessa zit nog altijd waar ze zit.


Einde G en G bericht in LC.

Tenslotte: De woningmarkt lijkt voor wat betreft betaalbare woningen steeds krapper te worden: In de laatste WoonWijzer lazen we in het toewijzingslijstje onder toewijzingen van woningen voor starters bijvoorbeeld dat de maisonetteflat Wilgenstraat 72-2 die leeg was gekomen, weer was verhuurd aan mensen die vanaf herfst 2001 ingeschreven stonden, dus pakweg 27 maanden.
Voor deze flat waren 150 bonnen ingestuurd, dus van 150 huishoudens die deze door NWF zwaar verwaarloosde flat, die op de nominatie staat voor sloop, wel wilden hebben...
Dan weet je wel hoe laat het is...