STADSVERNIEUWING AANGEPAST


Herziening Kadernota Stedelijke Vernieuwing op komst?


Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 5/11/2002.


Het is al weer zowat drie jaar geleden, nl. op 30/11/1999 dat de Commissie Stadsontwikkeling vergaderde over het Kaderplan Stedelijke Vernieuwing.
Daarover zijn toen van onze kant opmerkingen gemaakt tijdens een inspraakverhaal in deze Commissie. Het was een behoorlijk ambitieus sloop- en nieuwbouwplan, wat gelukkig voor een deel tot nu toe niet gerealiseerd werd. Wordt het sloopbeleid echter nu dan eindelijk wat bijgesteld in meer realistische zin? En wordt het accent nu eindelijk eens verlegd van sloop naar renovatie en (preventief) sociaal beheer? Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 5/11/2002:

STADSVERNIEUWING AANGEPAST

LEEUWARDEN - De Leeuwarder PvdA-wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) gaat de Kadernota stedelijke vernieuwing herzien. Het drie jaar oude stuk ging uit van grootscheepse ingrepen in de Vrijheidswijk, de Vegelinbuurt, Bilgaard en Camminghaburen-Noord.
Herziening is nodig, omdat er veel te weinig geld is en omdat grootschalige sloop op veel weerstand stuit.
[Het eerste argument is m.i. het belangrijkste argument: Was er nu nog veel geld voor Stedelijke Vernieuwing, dan was nog steeds onverdroten fors verder gesloopt, weerstand of niet. Wat PAL/GroenLinks betreft: Ik kan me vergissen, maar ik meen de laatste tijd een wat 'hardere' koers te bespeuren in de zin van kritiek op onderdelen richting B en W, hoewel PAL/GroenLinks Collegepartij is.]

Sluiter deed de toezegging gisteren in de gemeenteraad op verzoek van PAL/GroenLinks. Deze fractie wil donderdag nog een hartig woordje met Sluiter spreken over de kostenoverschrijding in de Vegelinbuurt waar ruim EUR 8 miljoen extra nodig is. De VVD vreest dat de gemeente in de Vegelinbuurt kosten voor haar rekening zal nemen, die eigenlijk door de woningcorporatie moeten worden gemaakt. Het gaat om ruim EUR 2 miljoen voor het bouwrijp maken van de grond voor nieuwbouw. Wethouder Sluiter betwist de uitleg van de liberalen.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Het gaat bij de herziening van die Kadernota niet alleen maar om verlaging van wat sloopcijfers, maar vooral om minder sloop maar tegelijk meer renovatie, variërend van groot-onderhoud via renovatie tot het optrekken van het niveau van sommige laagbouwblokken en flatblokken. Daarnaast gaat het ook om sociaal beheer, ook in wijken waar nu nog weinig aan de hand is, juist om te zorgen dat er weinig aan de hand blijft!

secretariaat PEL