Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland voelde zich kennelijk gedwongen tot een reactie op het eerdere interview met Jan Post van de Werkgroep voor Volkshuisvesting in de Leeuwarder Courant, waarin hij stelde: "Bewoner Mariniersespel kan nergens heen."
Uit de Leeuwarder Courant van 12-5-2001:


'RUIME KEUZE VOOR HUURDERS VAN SLOOPHUIZEN'

LEEUWARDEN - In Leeuwarden komen jaarlijks ruim voldoende huizen beschikbaar om de huurders van de sloopwoningen in de Vrijheidswijk een alternatief te bieden. Voor ongerustheid bestaat dan ook geen enkele reden, zegt manager Richard Kropff van corporatie Nieuw Wonen Friesland in reactie op kritiek van bewoners.

In de Friese hoofdstad komen ieder jaar zo'n zevenhonderd woningen vrij, die volgens Kropff vergelijkbaar zijn met de laagbouwwoningen in de Mariniersespel. De bewonerswerkgroep volkshuisvesting uit de Vrijheidswijk beweert dat er amper vervangende woonruimte beschikbaar is.
[Dat er elk jaar wel 700 woningen vrij komen, zal wel kloppen in totaliteit, als je alle eengezinswoningen van goedkoop t.m. vrije sector op gaat tellen. Maar of die 'vergelijkbaar' zijn??
Bij de herhuisvesting van bewoners uit de S8-flat Jan Evenhuisstraat bleek al, dat deze woningcorporatie er zo haar eigen opvattingen op na houdt over wat 'vergelijkbaar' is en wat 'passend' is: Woningen aanbieden die stukken duurder zijn bv. Kropff praat ook niet over 'vergelijkbaar' qua huurprijs of vergelijkbaar qua grootte. M.a.w. Hij houdt het erg algemeen. Wij zullen de WoonWijzer-bladen over 2000 nog eens nader analyseren, zowel qua eengezinswoningen beneden als boven de ¦650,- (Resp. distributie en vrije sector)]

De corporatie zal de komende jaren vele honderden woningen slopen. De kritiek richt zich vooral op de mogelijke herhuisvestingsproblemen voor bewoners van de 166 [n.b.: Moet zijn: 146] rijtjeshuizen in de Mariniersespel. Hier wordt begonnen met de sloop. De bewonerswerkgroep vreest dat mensen in kleinere of duurdere huizen terecht komen.

"Vorig jaar kwamen er zevenhonderd eengezinswoningen vrij met een huurprijs tot ¦650", zegt Kropff.
[Hier wordt het iets concreter: In feite wordt gesteld: In 2000 kwamen er 700 eengezinswoningen vrij in de distributiesector. Maar hier gaat het dan om een totaal, geheel los van de vraag of die woningen qua prijs of grootte vergelijkbaar zijn. Dat zijn ze per definitie geen van allen, want een woning op de Mariniersespel kost bv. ¦736,97 bruto huur en ¦709,- subsidiabele huur.
De Mariniersespel is dan dus DUURDER dan een distributiewoning. Het zou natuurlijk mooi zijn als een even grote woning die ook verder goed vergelijkbaar is, goedkoper zou zijn, maar m.i. betekent het verhaal van Kropff hier maar 2 dingen: Ten eerste: De distributiewoning is kleiner, ouder en wellicht slechter. Ten tweede: Als in TOTALITEIT 700 eengezinswoningen vrijkwamen in de distributiesfeer, wat Kropff stelt, dan kan het eenvoudigweg niet zo zijn dat al die woningen 'goed vergelijkbaar' zijn, ook niet qua grootte.
Kortom: Zijn beide uitspraken zijn met elkaar in strijd ofwel: Hij liegt gewoon of netter gezegd: Hij vertelt een halve waarheid, wat een hele leugen is.
Een voorbeeld: Een kleine vrijkomende woning in bv. de Derde Saskiadwarsstraat is wel een eengezinswoning in de distributiesfeer, maar daarom nog niet vergelijkbaar qua woning. De woning is prima geschikt voor een startend klein huishouden, maar niet om qua ruimte te dienen als vervanging voor een gezin op de Mariniersespel.
Het artikel vervolgt met:]

"Huurders die door sloop moeten verhuizen, krijgen voorrang bij een nieuw huis. Op dit moment heeft 45 procent van de bewoners zelf contact met ons gezocht voor een andere woning. Volgende maand verhuist een gezin van tien mensen al naar een eengezinshuis in Bilgaard."
[Voor een gezin van 10 mensen zijn helemaal geen woningen in Leeuwarden; niet tenminste als je normale normen hanteert voor het aantal mensen gerelateerd aan de grootte en het aantal slaapkamers in een huis. Er zou wel een oplossing zijn als men de splitlevels tenminste niet sloopte: Breek 2 naast elkaar gelegen grote splitlevelwoningen per etage-niveau door en je hebt een flat met 2 woonkamers en 8 slaapkamers. Voor dergelijke gevallen kan een beroep qua huursubsidie worden gedaan op de 'hardheidsclausule' in de huursubsidie van VROM.
In elk geval is een eengezinswoning in Bilgaard - ook de grootste - niet passend, zoals overigens ook de Mariniersespel voor mensen met 8 kinderen niet passend is qua grootte. De bewering van Kropff dat 45 procent van de bewoners zelf contact heeft gezocht voor een ander huis is geheel oncontroleerbaar. Als het klopt berust e.e.a. weer op de onzinnige angst dat je de eerste moet zijn qua herhuisvesting om de beste herhuisvesting te krijgen. Dat is uiteraard een misvatting, want het is totaal onvoorspelbaar welke woningen qua grootte, ligging en prijsklasse elke 14 dagen in WoonWijzer aangeboden kunnen worden.
BWL stelde onlangs naar verluidt al: 'We hebben buiten wat wij aanbieden in WoonWijzer helemaal geen woningen vrij.' M.a.w.: De wellicht bestaande hoop dat men buiten het reguliere aanbod om nog wel een 'geheim' voorraadje lege huizen heeft, is ijdel.]

Na de wijkinspraakavond op 17 mei neemt de corporatie met alle bewoners contact op om met hen op zoek te gaan naar een ander huis. "Sommige mensen willen naar een andere stad verhuizen. Dan nemen wij contact op met een corporatie in die plaats en zoeken daar naar een woning", zegt Kropff.
[Kijk aan; de hint wordt al via de pers gegeven: 'Je kunt ook de stad nog verlaten.' Zo zien de woningcorporaties plus de gemeente het het liefst: De armen de stad uit en de rijkeren erin...]
De meesten willen graag een ander huis in de Vrijheidswijk, Bilgaard of Heechterp.
[Herhuisvesting in de eigen wijk in de laagbouw zal lastig worden. Maar zowat alle laagbouwwoningen van NWF gaan plat in Lekkumerend. Resteren de identieke laagbouwwoningen aan de Koeriestersespel en de Pilotenespel. Die zijn van woonbedrijf BWL en naar wij informeel hebben begrepen is BWL echt niet van plan om aan de weinige woningen die ze nog in WoonWijzer bij het regulier aanbod kunnen zetten een deel te onttrekken om dat t.b.v. het herhuisvestingsprobleem van NWF in te zetten. Hun eigen reguliere woningzoekenden gaan voor, zo heeft de balie daar gesteld.
Begrijpelijk: Hier zit nog een best stuk oud zeer (fusie-perikelen) uit de tijd dat Andries Zwart van Woonservice die samen met Patrimonium plus BWL in fusiebespreking zat, achter de rug van de twee anderen om naar Volkshuisvesting stapte en BWL plus Patrimonium liet barsten. Per slot was Woonservice 94 van Zwart arm en Volkshuisvesting rijk, nietwaar?
Nu kan NWF barsten en hoeft niet te rekenen op herhuisvestingshulp van Corporatieholding Friesland.]

Nieuw Wonen Friesland zal waarschijnlijk rond de zomer van 2002 de huur opzeggen aan de huurders die dan nog aan de Mariniersespel wonen. Ruim een half jaar na opzegging zou de corporatie kunnen beginnen met sloop.
[Dat half jaar is de maximale huuropzegtermijn voor lang zittende huurders.
Eerder ging NWF daarmee onderuit in een rechtszaak tegen de laatste huurster van de S8-flat Jan Evenhuisstraat. E.e.a. betekent wel dat NWF zelf denkt maximaal anderhalf jaar nodig te hebben om alle 146 huishoudens te herhuisvesten; gemiddeld dus zowat 9 huishoudens per maand. Dus zo vlotjes als Kropff nu de herhuisvesting voorspiegelt, zal het zeker niet gaan.
Overigens blijft het grote onzin om deze huizen te slopen: Een veel strakker beheer plus een opknapbeurt is wat deze huizen en buurt echt nodig hebben en de pleintjes zouden ook wel wat fleuriger kunnen. Dan konden de huizen gewoon de resterende afschrijfperiode van de boekwaarde kunnen blijven staan.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].