CONFLICT OPGELOST IN CLIENTENRAAD


Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 21/2/2003) plus:
'Afscheid voorzitter Overlegorgaan Clientenraad/Sociale Zaken, Harm Brinks'
Uit rubriek 'Gehoord en Gezien' in Leeuwarder Courant van vrijdag 21/2/2003.


Zoals bekend waren er de nodige problemen ontstaan tussen twee groepen organisaties die deelnemen aan de Cliëntenraad Sociale Zaken en aan het regulier overleg tussen Cliëntenraad en de gemeentelijke sociale dienst.
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 21/2/2003:

CONFLICT OPGELOST IN CLIËNTENRAAD

LEEUWARDEN - Het conflict in de cliëntenraad van de sociale dienst in Leeuwarden is uit de wereld.
"Er is weer een werkbare sfeer", zegt Jan van Olffen.
Het PvdA-raadslid bemiddelde de afgelopen drie weken tussen de leden van de cliëntenraad, omdat deze in twee kampen waren verdeeld.

"Er is zand gegooid over de conflictjes", aldus Van Olffen.
Hij voerde de afgelopen weken gesprekken met alle betrokkenen.
Gisterenmorgen slaagde hij er tijdens het gezamenlijke vooroverleg van de cliëntenraad in beide partijen te verzoenen, zodat er 's middags weer vergaderd kon worden.


Einde 1e LC-bericht.

Commentaar: Wat samenwerkingsverband De Horzel, bestaande uit Vereniging P.E.L., Stichting BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand betreft, had het regulier overleg met de gemeente nooit geschorst hoeven worden, zoals onze vertegenwoordiger bij die gelegenheid ook al meteen had gesteld. Kern van het conflict was m.i. de botsing van een stroming die van de Cliëntenraad één organisatie wil maken versus de organisaties die richting Sociale Zaken meer een afspiegelingsmodel willen blijven aanhouden van datgene wat er bij de diverse organisaties en hun achterban leeft. Wij menen ook dat dat laatste het uitgangspunt was en moet blijven van de Cliëntenraad die op reguliere basis met de gemeente overleg voert. Het komt er nu op neer dat is afgesproken dat geen van beide groepen van organisaties exclusief naar buiten treedt als zijnde 'de Cliëntenraad'.

Meteen na de door Van Olffen gelijmde breuk werd weer vergaderd door de Cliëntenraad met de afdeling Sociale Zaken. Dat heet het 'Overlegorgaan' en dat heeft een schriftelijk reglement wat o.a. zegt dat daar een onafhankelijk voorzitter moet zijn. Dit was de heer Brinks, die echter wegens werkaanvaarding in Leerdam dit niet langer kan doen.
De rubriek 'Gehoord en Gezien' in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21/2/2003 meldde daarover nog het volgende:

GEHOORD EN GEZIEN

* Oud-wethouder Harm Brinks zat gisteren voor het laatst de vergadering van de cliëntenraad sociale zaken voor.
[Nee, van het Overlegorgaan Cliëntenraad/Sociale Zaken.]
Na afloop kreeg hij een bos bloemen van Oebele Herder, directeur van de sociale dienst. Een lange toespraak bleef Brinks bespaard...

... Maar Herder vertelde nog wel een aardige anecdote over die keer dat Brinks een toespraak zou houden, maar zijn briefje met tekst met opzet verscheurde.
Brinks gistermiddag: "Het was die dag bloedheet en mijn openingszin was: Dames en heren, u kent Leeuwarden natuurlijk allemaal van de Elfstedentocht."...

... Brinks, die raadsgriffier wordt in Leerdam, kon met een goed gevoel afscheid nemen. Het al maanden slepende conflict in de cliëntenraad werd vlak voor de vergadering opgelost.


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Relevante links:

Zie ook eigen artikelen van 29/12/2002:
"Varen onder valse vlag" en van 30/1/2003:
"Werkgroep Minstbetaalden saboteert overleg Cliëntenraad met afdeling Sociale Zaken"

Bericht Leeuwarder Courant van 1/2/2003:
"Ruzie verlamt Cliëntenraad Sociale Dienst"

Bericht Leeuwarder Courant van 5/2/2003:
"Conflict zit diep in Cliëntenraad"

Bericht in blad Huis aan Huis van 5/2/2003:
"Cliëntenraad inventariseert bijstandsproblemen"