WAARSCHUWING TEGEN DE SOCIALE RECHERCHE!


De SOPO's (Social Polizei) zijn weer op pad! Met de bekende smerige en slinkse methoden. Wij ontvingen hierover op 19/8/2005 het volgende bericht:

"Naar verluidt is in Bilgaarde de sociale recherche aktief op de volgende wijze. Twee keurig geklede en gekapte dames bellen aan bij mensen in de bijstand. Ze stellen zich voor als zijnde intervieuwers van de gemeente, en doen een onderzoek: 'Hoe goed kent u de buren?'

"Als mensen hun binnen laten en over de buren gaan praten, dan blijkt achteraf ( controle door XXX ten gemeentehuize bij de algemene publieksvoorlichting) , dat deze mensen inderdaad door de gemeente op pad zijn gestuurd, maar dat dit de sociale recherche is. kennelijk heeft een vakantiekracht bij die infobalie zich verluld."

"Indien deze informatie juist is, werpt dit de vraag op, of deze onderzoeksmethoden geoorloofd zijn. En volgens mij zijn ze dat niet.
In het boekje van de bijstandsbond A-dam wordt uitgelegd wat rechten en plichten zijn bij huisbezoek.
Nou, dit gaat wel even een stapje verder, lijkt me."


Einde ingekomen bericht.

Eerste reactie: Dit is dus varen onder valse vlag. Hebben ze zich gelegitimeerd? En zo ja, afgaande op dit bericht dan niet als sociaal rechercheurs.
Eerste regel: NOOIT INGAAN OP VERZOEKEN OM INTERVIEWS OF MEDEWERKING VERLENEN AAN ZOGENAAMDE 'ONDERZOEKEN' EN ZEKER DAT SOORT FIGUREN NOOIT BINNENLATEN! LAAT JE NIET INTIMIDEREN MAAR WAARSCHUW JE BUREN EN KENNISSEN ALS DIT SOORT 'ONDERZOEKERS' IN JE BUURT OMSPOOKT! ZIJN ZE MET DE AUTO, PROBEER DAN HUN NUMMERBORD TE NOTEREN! HEB JE WAT GEHOORD OF GEZIEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Door op een van de links in het bericht te klikken met de muis, kom je uit bij een boekje van de Amsterdamse Bijstandsbond, dat te downloaden is.
Komt dan alleen wat ongelukkig uit met de volgorde van de bladzijdenummers bij het uitprinten: Je moet het boekje op A5-formaat dan zelf nog inelkaar zetten. Bij bestelling van de papieren versie (zie bericht onder de eerste link) krijg je boekje kant en klaar over de post.

secretaris PEL

UPDATE 22/8/2005:

We hebben inmiddels wat nadere informatie via via:

Voor zover we nu weten: Op of omstreeks vrijdag 12/8/2005 kwamen "twee keurig gekapte dames in linnen pakken, geschatte leeftijd omstreeks 40 jaar" aan de deur bij o.a. XXX die op De Jokse woont en een bijstandsuitkering heeft. Het is dus kennelijk niet zo dat de SR naar de buren ging van mensen met een bijstandsuitkering, maar naar de mensen zelf toe ging met hun 'onderzoek: Hoe goed kent u uw buren'. Tegenover ons is gesteld: "Ze hoorden duidelijk niet op de buurt."
De namen van de dames zouden zijn: Van der Woude en Van Dijk.

Vermoedelijk wordt dan in gesprek wel eens iets quasi genoteerd over de buren, (gaap) maar de cirkel is groter: Dan gaat het ook om bv. drie huizen verderop, waar ook iemand woont die in de bijstand zit. Door quasi meer buren in het z.g. onderzoek te betrekken, wordt gecamoufleerd dat de meeste info illelevant is en slechts een stukje daaruit relevant? Namelijk: Over buren in de bijstand. M.a.w.: Hoor de ene bijstandsgerechtigde uit over de andere.
OOk kun je zo even zien: Staan er niet 'te dure spullen'? Zijn er sporen die wijzen op stiekum samenwonen? In dit geval woonde bij die persoon XXX twee huizen verderop ook iemand met bijstand en persoon XXX had zelf in het verleden ook de nodige problemen gehad met de soos, problemen die een er toen bijgehaalde advocaat ook niet kon oplossen.

Op Omroep Friesland zou onlangs gezegd zijn "dat e.e.a. vanuit Den Haag gedelegeerd/opgedragen is...". Dat e.e.a. zou dan m.i. moeten slaan op een meer algemene aktie van de Sociale Recherche.Hierover hebben wij echter niets naders gehoord.

secretaris PEL