Opmerking over toelichting gemeente Leeuwarden bij brief over de Langdurigheidstoeslag van
Sociale Zaken.


Verzonden d.d. 25/3/2005 naar rubriek 'Ingezonden stukken' van de Leeuwarder Courant:
Opmerking over toelichting gemeente Leeuwarden bij brief over de Langdurigheidstoeslag van Sociale Zaken.


Onderstaande ingezonden brief tot op heden niet geplaatst door de krant. Reden? Onbekend. Zie ook onze eerdere vragenbrief van 5/7/04 aan Sociale Zaken plus hun reactie d.d. 23/8/04.
Kennelijk probeert Sociale Zaken zich hier nu weer onder uit te draaien...
Een van de ambtenaren probeerde het als volgt:
"Er zijn toch immers geen mensen met WAJONG met een afkeuringspercentage lager dan 80 procent..."
Leuk geprobeerd, maar waarom kent dan ook de WAJONG net als de WAO een indeling in klassen qua afkeuringspercentages? Bovendien is de WAJONG niet uitsluitend voor jong-gehandicapten maar kunnen ook (onder bepaalde voorwaarden) studenten in voorkomende gevallen in deze uitkering belanden. Allemaal voor 80-100 procent afgekeurd?

INGEZONDEN

Een tijdje geleden heeft Sociale Zaken Leeuwarden brieven gestuurd over de z.g. 'Langdurigheidstoeslag' die bedoeld is voor personen die langdurig werkloos zijn en een minimuminkomen hebben.
Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om mensen met een bijstandsuitkering maar ook om mensen met inkomsten op het voor hen geldend bijstandsniveau, die een WAO, WAZ of WAJONG uitkering hebben en voor 80 procent of meer arbeidsongeschikt zijn verklaard. Tevens geldt bij dat laatste als voorwaarde dat bij de laatste herkeuring werd afgezien van een arbeidskundig onderzoek.
In de toelichting bij bovenbedoelde brieven ontbreekt echter het volgende puntje, wat wellicht van belang is voor een klein aantal belanghebbenden:

Na een brief van ons afgelopen zomer over het o.i. onterecht uitsluiten van de regeling, van mensen in de WAJONG met een lager afkeuringspercentage, heeft Sociale Zaken ons per brief o.a. het volgende meegedeeld:

"De heroverweging heeft geresulteerd in een wijziging van standpunt in die zin dat bij WAJONG-gerechtigden niet gekeken zal worden naar het arbeidsongeschiktheidspercentage voor de beoordeling van het recht op een langdurigheidstoeslag. Een z.g. UWV-verklaring voor WAJONG-gerechtigden komt hiermee automatisch te vervallen."

Kortom: De voorlichting t.a.v. de Langdurigheidstoeslag van Sociale Zaken was onvolledig.

secretaris P.E.L.