Vereniging PEL is een van de organisaties die is aangesloten bij het P.U.F., het Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland.
Wij ontvingen het volgende pamflet van hen:


ACTIE PUF EN FRIES WAO BERAAD: VRIJ-WILLIGERSWERK!

Op vrijdag 27 oktober houden het Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland (PUF) en het Fries WAO beraad een gezamenlijke actie op het Waagplein in Leeuwarden.
De actie begint om 13.30 uur en zal tot 16.00 uur duren.
Aanleiding voor de actie is het voornemen van minister Vermeend om vrijwilligerswerk verplicht te stellen voor uitkeringsgerechtigden. Hij ziet het vrijwilligerswerk als een opstap en gewenning richting de betaalde arbeidsmarkt en als "tegenprestatie" voor de samenleving. Het PUF en het Fries WAO beraad vinden dat het verrichten van vrijwilligerswerk altijd moet gebeuren op grond van vrijwillige keuze en motivatie. Iedereen die vrijwilligerswerk doet of organiseert weet hoe belangrijk dit uitgangspunt is. Het gaat om vrije wil, zoals dat letterlijk in het woord vrijwilligerswerk terug te vinden is. Als de plannen van Vermeend doorgaan leidt dit tot misbruik van vrijwilligerswerk door de overheid. Daarom moeten de voornemens van Vermeend aan de kaak worden gesteld en tegengehouden worden. De politiek moet vrijwilligerswerk stimuleren en niet gaan verzieken!

Op het plein naast de Waag laten de provinciale samenwerkingsverbanden van uitkeringsgerechtigden en gehandicapten demonstratief zien en ervaren wat het verschil is tussen verplicht en vrij-willigerswerk!
De verschillende "soorten" vrijwilligerswerk worden indringend uitgebeeld en van commentaar voorzien. De omstanders worden uitgenodigd om te reageren. De kans bestaat dat enkele omstanders in hun kraag gevat worden en eventjes moeten kennismaken met het verplichte vrijwilligerswerk. Er wordt na deze ervaring nazorg gegeven. Iedereen wordt ook in de gelegenheid gesteld om vrijwillig vrijwilligerswerk te doen of te bekijken. De actie wordt begeleid door levende muziek en tropische verrassingen.

Voor en tijdens de actie worden duizenden pamfletten verspreid onder het publiek in de binnenstad van Leeuwarden. Men wordt over de actie ingelicht en opgewekt om naar het Waagplein te komen. De actie zelf heeft een vriendelijk en ludiek karakter. Maar de boodschap aan de politiek is dat niet: HANDEN AF VAN HET VRIJWILLIGERSWERK!!
Alle actievoerders en belangstellenden worden aangespoord om dat zelf ook te laten weten aan Vermeend en de Tweede Kamer.

De actie maakt deel uit van de campagne Aanpak 2000: belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden en bondgenoten uit het hele land laten zien hoe zij strijd voeren tegen armoede en sociale uitsluiting en maken plannen voor de aanpak hiervan.
Op 30 oktober presenteren ze gezamenlijke actiepunten aan de politiek op de landelijke manifestatie "Om sociale rechtvaardigheid" in Den Haag. Vanuit Friesland rijdt een bus naar Den Haag.
Mensen die mee willen kunnen zich aanmelden bij het PUF.

Belangenbehartigers en bondgenoten in Friesland nodigen we graag uit om deel te nemen aan de actie. Op donderdag 26 oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur een voorbereidingsbijeenkomst in het kantoor van PUF en het Fries WAO beraad, Keetwaltje 1 in Leeuwarden. Vrijdag 27 oktober verzamelen de actievoerders zich om 12.00 uur op het Waagplein om te bouwen en de aankleding te verzorgen. Voor catering wordt gezorgd!

PUF EN FRIES WAO BERAAD, KEETWALTJE 1, 8921 EV LEEUWARDEN
TEL: 058-2169331 (PUF) en 058-2139992 (Fries WAO beraad).

Einde tekst pamflet PUF en Fries WAO Beraad.


Commentaar: Reeds een aantal jaren terug, toen er nog sprake was van 'Melkert-banen' (nu WIW) heeft de Vereniging PEL stelling genomen tegen dit 'verplichte' vrijwilligerswerk. Het ging toen om 'Melkert 3' tewerkstellingen. Ons pamflet 'MELKERT 3 IS DWANGARBEID!' gaf al duidelijk aan waar het echt om draait:

1. 'Verplicht' vrijwilligerswerk is een tegenstrijdigheid in woorden en bestaat niet. 'Verplicht' vrijwilligerswerk is gewoon DWANGARBEID!
Dwangarbeid is slavenarbeid: Verplicht en zonder betaling of rechten.

2. Niemand moet voor 'een traject' tekenen wat inhoudt dat men 'verplicht' vrijwilligerswerk 'moet' gaan doen. Iedereen is een mens, geen lijfeigene!
Buig op dit punt nooit voor dreigementen met intrekken/korten uitkering, dreigementen met 'sancties' of 'maatregelen' ed. Schakel meteen een advocaat in die is gespecialiseerd in sociale zekerheidsrechten. Meld wangedrag van soos of reintegratiebureau bij je plaatselijke belangenorganisatie en de lokale pers. Of: Gooi het verhaal op Internet.

3. Trap ook niet in verhalen dat je 'vrijwilligerswerk' 'moet' doen in ruil voor je uitkering: Je uitkering is geen loon dat wordt betaald in ruil voor het verrichten van arbeid! De bedoeling van dat soort verhalen is tevens om het minimumloon uit te hollen.
De eerste verhalen bereikten ons al via het Klachtenspreekuur, dat reïntegratiebureau Maatwerk mensen tracht te pressen om 'verplicht' vrijwilligerswerk te doen bij commerciële bedrijven en vraagt of men eventueel daarvoor bereid is te verhuizen!
In WO2 kon je voor dat werk terecht bij IG Farben, Krupp ed.

4. Dwangarbeid is ook strijdig met bepalingen uit het EVRM, het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens.

KORTOM: VERPLICHT VRIJ-WILLIGERSWERK BESTAAT NIET! HET ECHTE, JUISTE WOORD HIERVOOR IS: DWANGARBEID!!

secretariaat Ver. PEL