'GEMEENTEN LAKS MET MINIMA EN MELKETIERS'


Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 10/4/2003.


Het gaat niet goed met het omzetten van ID-banen in 'gewone' banen en met het gebruiken van de extra 20 miljoen euro steun door de gemeenten, die door het Rijk dit jaar wordt gegeven voor inkomensondersteuning aan mensen die langdurig op een minimum-inkomen zitten.
Deze kritiek komt weg bij het FNV, de grootste vakcentrale in Nederland. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 10/4/2003:

'GEMEENTEN LAKS MET MINIMA EN MELKETIERS'

UTRECHT (ANP) - Gemeenten maken te weinig werk van extra steun aan langdurige minima en het omzetten van gesubsidieerde banen in regulier werk. Daarmee houdt de lokale overheid zich niet aan de afspraken, zoals die eind vorig jaar zijn gemaakt met het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties in het zogeheten najaarsakkoord.
[Zie "Tekst van het Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 tussen VNG, Regering en Vakbonden" zoals afgesloten in Den Haag op 20/12/2002. Dit gaat met name over het omzetten van gesubsidieerd werk naar ongesubsidieerde banen.
Zie voor wat betreft de extra steun aan langdurige minima o.a.: "Gemeente Leeuwarden zwijgt over nieuwe eenmalige inkomensregeling voor langdurig werklozen zonder arbeidsmarktperspectief" d.d. 26/3/2003.]

Dat stelde FNV-bestuurster Agnes Jongerius gisteren tijdens een ontmoeting met staatssecretaris Mark Rutte van sociale zaken en wethouder Hans Spekman van Utrecht.
"De houding van de gemeenten is erg teleurstellend te noemen en vooral erg afwachtend", verklaarde zij.

De vakcentrales FNV en CNV hebben begin februari alle Nederlandse gemeenten in een brief gevraagd naar hun extra inspanningen voor langdurige minima. Dat zijn gezinnen die langer dan drie jaar van een minimuminkomen leven zonder dat er perspectief bestaat op verbetering, bijvoorbeeld dat een van de leden binnenkort een baan krijgt.

Van alle 489 gemeenten heeft volgens de vakbeweging slechts een kwart gereageerd op de brief. Van deze groep heeft 15 procent aangegeven "zeker wel" inhoud te geven aan de afspraken uit het najaarsakkoord.
Eentiende is dat echter niet van plan en driekwart wacht af.
[Dus: Eentiende deel van alle Nederlandse gemeenten heeft lak aan de afspraken... Of de gemeente Leeuwarden ook reageerde op de FNV/CNV-brief en zo ja wat het antwoord was, weten we niet. Dat had m.i. toch in het Overleg met SZ aan de orde moeten komen.]

"Wij vrezen dat er op deze manier erg weinig van de afspraken terechtkomt", aldus Jongerius. Zij wijst erop dat al volgende maand het ministerie van sociale zaken EUR 20 miljoen steun verdeelt over de gemeenten naar rato van het aantal mensen met een minimuminkomen.
[Naar verluidt zou Leeuwarden van dat geld 200.000 euro krijgen en naar verluidt zou dat geld dan naar 'schuldhulpverlening' gaan. Ik denk wel niet om dat geld 'om niet' (a fond perdu) weg te geven, maar om dat geld als (sanerings)lening in te zetten.
Wat mij betreft verhoogt Leeuwarden met dit geld eenmalig de Declaratieregeling Minima en de regeling Duurzame Gebruiksgoederen, omdat m.i. deze regelingen er aan gaan in 2004 bij invoering van de Wet Werk en Bijstand.
De categoriale bijzondere bijstand wordt dan namelijk verboden.
We hoorden dat staatssecretaris Rutte (VVD) koste wat kost deze datum van invoering voor de Wet Werk en Bijstand wil halen, omdat de bezuinigingen al ingeboekt zijn en desnoods wil Rutte de wet gefaseerd invoeren, zodat althans de bezuinigingen begin 2004 in kunnen gaan...
Door in 2003 eenmalig de bestaande regelingen te verhogen qua bedragen, hoef je enerzijds niet voor 1 jaar een regeling compleet op te tuigen en geef je nog 1 keer de mensen iets extra's mee voor de moeilijke jaren die ongetwijfeld zullen volgen voor de laagstbetaalden met een CDA/VVD horror-kabinet wat grof wil gaan bezuinigen...]

Verder ondernemen gemeenten volgens de FNV te weinig op het gebied van het regulier maken van de zogenoemde Melkertbanen. In het najaarsakkoord is afgesproken dat dit jaar tienduizend gesubsidieerde arbeidsplaatsen omgezet moeten worden in 'normale' banen in het onderwijs, de zorg en kinderopvang.

"Werkgevers die deze mensen in vaste dienst nemen, krijgen daarvoor een eenmalige vergoeding van EUR 17.000. Tot nu toe is ongeveer tweehonderd keer van de regeling gebruik gemaakt. Dat schiet natuurlijk niet op als je nog tienduizend te gaan hebt", stelde Jongerius.
[Dat is juist. Manco is alleen dat inzet van dat geld alleen mag bij dezelfde werkgever als waar iemand de ID-baan heeft. Het was m.i. beter geweest een soort 'Melkert2' regeling te maken waarbij dit 'smeergeld' ook bij een nieuwe werkgever ingezet zou kunnen worden, maar echter wel met de restrictie dat iemand na de 2 jaar waarin dit geld wordt uitbetaald, een vaste aanstelling krijgt en dat de werkgever anders de subsidie moet terugbetalen.]

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de FNV te vroeg roept.
"De afspraken zijn weliswaar eind vorig jaar gemaakt, maar gemeenten kunnen pas sinds 1 maart aanspraak doen op de subsidieregeling voor het omzetten van gesubsidieerde arbeid in regulier werk. Ik zou tegen de FNV willen zeggen: tot eind 2003", aldus een VNG-woordvoerster.
[M.a.w.: We beginnen pas daarna eens te kijken naar de regeling, in plaats van te zorgen dat er al het nodige voorwerk klaar is, zodat al in maart de eerste aanvragen de deur uit hadden gekund. Dat is belangrijk, want bij deze 17.000 euro regeling geldt: Wie het eerst komt, het eerst maalt en op is op.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].