Nadat wethouder Hafkamp van sociale zaken en additionele werkgelegenheid nog maar net een 'vertrouwelijke' brief had rondgestuurd aan de leden van de Commissie Welzijn over bedrijfsvoeringsproblemen bij Stichting Werkwijzer en de Commissieleden toch vooral op het hart had gedrukt om naar 'buiten' toe terughoudendheid in acht te nemen, ligt het nieuws al op straat.
De wethouder had aangekondigd dat zij in besloten vergadering op 19 oktober a.s. de commissie mondeling zou inlichten over de problemen. Nu begrijpen we niet goed, waarom dat allemaal besloten moet blijven, zolang het niet gaat om individuele personen of aanbestedingen, zodat we de brief maar gepubliceerd hebben.
Ook de Leeuwarder Courant gaat hierin niet mee en heeft kennelijk zo haar eigen bronnen, want al op 4-10-2000 verscheen hierover het volgende artikel:


BOEKHOUDING WERKWIJZER BLIJKT JANBOEL

Directeur op non-actief

LEEUWARDEN - Bij de stichting Werkwijzer in Leeuwarden is zo'n administratieve janboel ontstaan, dat het bestuur gisteren de directeur en de bureaumanager hun functies heeft laten neerleggen. Accountant Theo Taekema van Deloitte & Touche is als interimdirecteur aangewezen.
Werkwijzer is namens de gemeente Leeuwarden werkgever van honderden voormalige werklozen, die aan bedrijven en instellingen zijn uitgeleend.

Volgens voorzitter Bearn Bilker van het stichtingsbestuur was onmiddellijk ingrijpen geboden, omdat de rijksvoorschotten krachtens de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en de regeling In en Doorstroombanen (I/D) gevaar liepen. Hierdoor dreigden de werkenden hun loon mis te lopen.

Al sinds de zomer slaagde Werkwijzer er niet meer in bevredigende financiële overzichten naar Den Haag te sturen. Toen Bilker de directie hierop aansprak, bleek hoe wanordelijk de boekhouding was.
"Wy fregen helderheid, mar it waard allinne mar dizeniger", aldus de voorzitter, die net als collegawethouder Hetty Hafkamp (sociale zaken) namens de gemeente in het bestuur van Werkwijzer zit.

Het ministerie van sociale zaken had Werkwijzer een ultimatum gesteld.
De gevraagde verantwoording moest medio deze maand op tafel liggen. Ook van bedrijven waar wiw'ers te werk zijn gesteld, kreeg de gemeente berichten dat Werkwijzer de administratie verwaarloost. Sommige bedrijven wachtten maanden op facturen. Er gaan bij Werkwijzer miljoenen gemeenschapsgeld om.

Hoewel de ernst van de janboel pas na de zomervakantie is onderkend, zijn de financiële problemen bij Werkwijzer niet van vandaag of gisteren.
Vorig jaar boekte de stichting een tekort van ¦550.000. Dit was deels het gevolg van de snelle daling van het aantal werklozen. Maar Werkwijzer moest van b. en w. een deel van het verlies zelf dekken, omdat de stichting organisatorisch en administratief steken had laten vallen.

De crisis bij Werkwijzer doorkruist de onderhandelingen van b. en w. met een beoogd nieuw bestuur, dat de stichting meer commercieel en op grotere afstand van de gemeente zou gaan zetten. Volgens Bearn Bilker wordt deze verzelfstandiging voorlopig uitgesteld. Het kandidaatbestuur had overigens al geëist dat er eerst administratief orde op zaken wordt gesteld.
Einde LC-bericht.


Commentaar: Is dit nu het hele verhaal of is er meer?
En waarom moet deze zaak in besloten vergadering van de Commissie Welzijn op 19-10-2000 worden behandeld?
Wellicht ook geld 'verdwenen'??
Of was er sprake van veel te veel 'overhead' of een loodzware duur betaalde 'top' met beste salarissen?
En waarom kwam het stichtingsbestuur zo laat achter de 'janboel'?
En dan met name wethouder Bilker en wethouder Hafkamp als leden van het College van B&W en tevens leden van het bestuur van Werkwijzer?
En over wiens ruggen gaat nu het ingrijpen, als dat al niet eerder gebeurde toen afgelopen voorjaar bleek dat Werkwijzer 5,5 ton tekort had?
Want het was frappant dat daarna en wel per 1-7-2000, de CAO voor WIW-ers op de voor hen ongunstigste manier werd ingevuld, waarbij mensen weer achteruit werden gesteld m.b.t. hun eerder gegeven (kleine) periodieke verhogingen die steeds werden gegeven na 1 en meer jaren na de datum van indiensttreding... (Daarover hopen we binnenkort iets meer te kunnen publiceren.)
Dat gebeurde dus nadat de gemeente die 5,5 ton weer gedeeltelijk had aangezuiverd en Werkwijzer het resterende tekort zelf moest afdekken...

Nu dreigt dus nieuwe narigheid voor de mensen die hier op de loonlijst staan en bij diverse instellingen zijn gedetacheerd. Hiermee wil ik niet stellen dat op zich niet moest worden ingegrepen, want als gesteld wordt 'hierdoor dreigden de werkenden hun loon mis te lopen' dan krijg ik een beeld van een club die zowat op de fles is...
Het zou dan echter nog maar de vraag zijn of de gemeente Leeuwarden dan niet voor die loonderving aansprakelijk zou zijn te stellen door werknemers.
Kortom: Mijn stelling is dat de werknemers op geen enkele wijze de dupe mogen worden van de bende die het blijkt te zijn bij Stichting Werkwijzer en dat de gemeente er niet moet intrappen om de op non-actief gestelde directeur en bureaumanager straks weer een riante afvloeiïngsregeling te geven, zoals m.i. wat te vaak gebeurt in deze gemeente.

secretaris PEL