CLIËNTENRAAD INVENTARISEERT BIJSTANDSPROBLEMEN


Uit blad Huis aan Huis van woensdag 5/2/2003.

Tijdens de bijeenkomst die we op 30/1/2003 hielden als 'vooroverleg' voor het Overleg Cliëntenraad/SZ kwam er ook een verslaggeefster van het blad Huis aan Huis langs, kennelijk afgekomen op ons persbericht inzake die ochtend. Op woensdag 5/2/2003 stond het volgende in het blad "Huis aan Huis":

CLIËNTENRAAD INVENTARISEERT BIJSTANDSPROBLEMEN

door Annita Lageweg

LEEUWARDEN - Uitkeringsgerechtigden en mensen met een gesubsidieerde baan (WIW/ID-baan) kunnen sinds kort hun ei kwijt bij de cliëntenraad Sociale Zaken. De raad gaat dieper in op ideeën en problemen van deze mensen. Ze neemt die zaken mee naar het overleg dat ze maandelijks heeft met onder meer de Sociale Dienst. Afgelopen donderdag hielden vereniging P.E.L. (Platform voor een- en tweepersoonshuishoudens in Leeuwarden) en stichting BLUT (Bond Leeuwarder Uitkeringstrekkers) de eerste zitting in café De Gloppe. Het Komitee Vrouwen en Bijstand was er, vanwege een crisissituatie, die keer niet bij.

"Ik hoorde pas drie weken geleden dat er zoiets als een cliëntenraad bestaat," roept een vrouw gepikeerd. Ze is bijstandsmoeder en een van de eerste klanten die het café binnenloopt. Waar normaal gesproken 's avonds het bier rijkelijk vloeit, wordt nu koffie geschonken. Geen overbodige luxe, gezien de buitentemperatuur. De discolamp aan het plafond draait onvermoeid door. De verschillende kleuren die hij uitstraalt, bereiken alle hoeken van de duistere kroeg.

De bijstandsmoeder gooit intussen een folder van de gemeente Leeuwarden op de bar.
"Dit heb ik recent gekregen. Cliëntenraad Sociale Zaken," leest ze voor.
In de folder worden de namen van onder andere P.E.L. en BLUT genoemd.
"Niet nodig," vindt P.E.L.-voorzitter Van der Galiën.
"De echte inventarisatie van problemen gebeurt hier. Voor mensen met een uitkering is de drempel van dat overleg veel te hoog."
X schuift aan tafel.
"Ik ben kunstenares. Omdat ik een hbo-opleiding heb gedaan heb ik volgens de soos (Sociale Dienst red.) geen recht op omscholing."
[Tegen de afspraken in werd de naam van deze mevrouw toch genoemd in het artikel, hoewel er was afgesproken een gefingeerde naam te gebruiken. Overigens is met haar een afspraak gemaakt voor ons klachtenspreekuur en daar is inmiddels de kwestie waarvoor zij kwam, uitgebreid doorgesproken, buiten het bereik van journalisten. T.a.v. de opmerking over de hoge drempel: Er zijn twee problemen: Ten eerste is het vooroverleg van de Cliëntenraad besloten, ten tweede gaat het overleg tussen Cliëntenraad en afdeling sociale zaken niet over individuele klachten, maar over structurele beleidszaken, beleidsvoornemens van de gemeente ed. Dat laatste overleg is openbaar, maar met individuele klachten kan een burger daar niet terecht, wel als men wil inspreken over beleidszaken van de afdeling Sociale Zaken en over zaken t.a.v. additionele werkgelegenheid.
Wel kunnen individuele klachten wijzen op een structureel probleem en als e.e.a. op die manier door ons wordt vertaald kan dit op die wijze worden aangekaart in het Overlegorgaan Cliëntenraad/SZ. Dat was een van de doelen van die ochtend. Daar uiteraard de mensen ook geholpen willen worden met hun individuele klachten, zijn toen tevens een aantal afspraken gemaakt om op ons klachtenspreekuur langs te komen. Maar het was allemaal wel wat minder omslachtig geweest als Werkgroep Minstbetaalden niet zo kinderachtig was geweest om te dicteren dat ons telefoonnummer niet in de folder "mocht" van 'de Cliëntenraad'.
Dan had men meteen rechtstreeks ons klachtenspreekuur kunnen bellen...]

Uitkeringsgerechtigden kunnen via een reïntegratiebureau opnieuw voor een baan in aanmerking komen. Toen de kunstenares een tijdje geleden buiten dat bureau om werk kreeg, vielen alle instanties over haar heen.
"Nu vinden ze me een lastpak. 'De samenleving zit niet op nietsnutten zoals jij te wachten', zeiden ze bij het reïntegratiebureau."
De voorzitter van vereniging P.E.L. loopt rood aan.
"Als je hen passeert, lopen zij hun bonus mis. Laaiend worden ze dan. Maar het is schandalig dat we dit zo vaak horen."
[Ja, zomaar ontsnapt aan zo'n REA... En zomaar zelf werk gevonden zonder begeleiding... Ik zou zeggen: En zo hoort het ook! Juist de gemeente zou hier blij mee moeten zijn: Gewoon burgers die er op eigen kracht in slagen om uit de bijstand te komen.]

Een man met een Engels accent vertelt dat een maat van hem problemen heeft met het krijgen van een uitkering.
"Over drie maanden komt hij uit de bak. Maar omdat hij geen identiteitsbewijs heeft, krijgt hij geen geld van de Sociale Dienst. Maar ja, hij moet wel eten, weet je. Dan is het toch logisch dat hij binnen twaalf uren weer gaat stelen. Zit 'ie in no time weer achter de tralies."
[Afgezien van het feit dat zijn logica de mijne niet is, vertelde hij ook dat dit binnen de gevangenis een veel vaker voorkomend probleem is. We hebben daarom afgesproken dat we dit punt aankaarten in het Overlegorgaan Cliëntenraaad/SZ omdat het een soort kip of ei situatie is:
Geen identiteitspapieren, geen aanvraag bijstand mogelijk en zonder geld geen nieuwe identiteitspapieren.]

Aan tafel worden ontelbaar veel shagjes gedraaid.
"Dit is een informele bijeenkomst," zegt Johan Bakker, secretaris van P.E.L.
"Het probleem met het formele overleg met de gemeente is dat er zo langzamerhand meer aandacht besteed wordt aan de vorm dan aan de inhoud. Dat officiële gedoe roept alleen maar weerstand op. Daar komt iemand met een uitkering echt niet op af."
[Het is niet zozeer de gemeente, maar het vooroverleg van de Cliëntenraad waar hier op werd gedoeld: Meer gedoe over de vorm (bestuurdertje willen spelen) dan aandacht voor de inhoudelijke zaken.
Wat mensen willen is een plek waar ze binnen kunnen lopen en hun verhaal kunnen doen. In zoverre was het een geslaagde ochtend, want er waren meer mensen dan de twee die in dit verhaal aan het woord kwamen. Het was de eerste keer dat we dit gezamenlijk probeerden, maar het lijkt me voor herhaling vatbaar. Onder welke vlag dat dan gebeurt is iets wat we nog wel nader zullen bekijken en zal mede afhankelijk zijn van de opstelling van de Werkgroep Minstbetaalden.]


Einde verhaal in Huis aan Huis. Commentaar tussen [].