GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN SAMENWERKINGSVERBAND VERENIGING DE HORZEL:
VERENIGING P.E.L., STICHTING BLUT EN HET KOMITEE VROUWEN EN BIJSTAND


GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN SAMENWERKINGSVERBAND VERENIGING DE HORZEL:
VERENIGING P.E.L., STICHTING BLUT EN HET KOMITEE VROUWEN EN BIJSTAND

OPENBARE BIJEENKOMST CLIËNTENRAAD SOCIALE ZAKEN

Op DONDERDAGOCHTEND 30 JANUARI AS. vanaf 10.30 tot 13.00 uur houdt de cliëntenraad Sociale Zaken een openbare bijeenkomst in Café de Gloppe, Poststraat 21 te Leeuwarden.

De cliëntenraad Sociale Zaken bestaat uit een aantal organisaties en personen die elke maand overleggen met de Sociale Dienst over het door deze dienst gevoerde beleid.
Heeft u een uitkering via de Leeuwarder Sociale Dienst of een WIW/ID-baan dan bent u van harte welkom met uw vragen, klachten, opmerkingen of suggesties.

De bedoeling is dat wij op de hoogte blijven van wat er leeft onder de uitkeringsgerechtigden en de mensen die gesubsidieerd werk doen in Leeuwarden.
Wij zullen van uw ideëen en suggesties proberen voorstellen te maken die we voor willen leggen aan de Sociale Dienst.
Ook met uw eigen klachten over de Sociale Dienst kunt u op deze bijeenkomst terecht. Eventueel kan als dat nodig is, meteen een afspraak worden gemaakt om uw klacht verder te behandelen via ons Klachtenspreekuur.

De bijeenkomst is bedoeld als een experiment om te zien of hieraan behoefte is bij mensen met een uitkering of een ID/WIW-arbeidsplaats.

Bij gebleken behoefte zal voortaan steeds op de ochtend van de dag dat de Cliëntenraad overlegt met Sociale Zaken op Poststraat 21 een bijeenkomst worden gehouden. De datums van dat overleg (wat OOK openbaar is) plus de agenda worden door de gemeente Leeuwarden steeds aangekondigd in het blad Huis aan Huis. Wij beginnen ons publieksoverleg dan steeds om 10.30 uur.

Leeuwarden, 21/1/2003

De gezamenlijke organisaties in Vereniging De Horzel.