NUON INT BELASTING WATERSCHAP IN ÉÉN KEER


'Nuon int belasting Waterschap in één keer'
Uit de Leeuwarder Courant van ma. 9/12/2002.


Op 28/6/2002 meldde de Leeuwarder Courant: "Nuon wil af van meeliften Wetterskip"
Het ging er om dat de NUON de inning van de waterschapslasten via hun waternota's of energienota's in de toekomst niet meer wil doen omdat vanaf 2004 iedereen zelf mag bepalen welke stroomleverancier hij wil. Maar de NUON probeert uit die situatie nu alvast een slaatje te slaan, door de waterschapslasten voor 2003 nu alvast in 1 keer te innen... Dat levert hen mooi wat rente op...
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 9/12/2002:

NUON INT BELASTING VAN WATERSCHAP IN EEN KEER

LEEUWARDEN - Inwoners van Friesland krijgen nu een hoge nota van Nuon. De energieleverancier zal namelijk voor een deel van de klanten de ingezetenenheffing (een deel van de waterschapsbelasting) voor volgend jaar in een keer innen.
[Waarom voor een deel van de klanten? Voor Leeuwarden loopt de inning van deze heffing via de Nuon-waternota. De waterleidingbedrijven worden niet geprivatiseerd. Technisch gesproken zou daar dan geen probleem zitten zou je zeggen om op de oude voet door te gaan. Loopt wellicht de inning in delen van Friesland via hun energienota? En omdat men vanaf 2004 daarvoor ook bij anderen klant mag zijn, gaat alleen daar deze meeliftende post van de nota af?]
Tot nu toe werd de heffing via de energienota in zes termijnen geïnd.
[Dat moet dan gaan om de provincie, buiten Leeuwarden, want de energienota in Leeuwarden is maandelijks, via de Essent.]
Nuon heeft er zelf geen voordeel van. De heffing heeft te maken met een technisch probleem, aldus een woordvoerder van Wetterskip Fryslân. Nuon wil af van de inning. Door de vrije energiemarkt is niet iedere inwoner meer automatisch afnemer van Nuon.
[Nuon heeft hier wel degelijk voordeel van: Zelfs als ze half december innen en al per 2 januari 2003 dat geld afdragen, gaat het nog om heel veel geld en dat brengt ook als z.g. 'kort geld' aardig wat rente op...
Net als UPC staat Nuon er ook niet geweldig voor. Of de vervroegde inning te maken heeft met een technisch probleem of niet, doet niet ter zake.
Feit is, dat de waterschapsaanslag voor de ingezetenenheffing voor 2003 nog niet door het Waterschap is verstuurd. Feit is ook dat het bedrag van de aanslag daarom helemaal nog niet bekend is bij de burgers.
Waarom zou men op voorhand een aanslag moeten betalen waarvan het aanslagbiljet nog niet is verschenen en waarom zou men een bedrag moeten betalen waarvan de hoogte maar door de Nuon is bepaald?!
Kortom: Men zou moeten weigeren de ingezetenenheffing 2003 aan Nuon te voldoen, voordat men het aanslagbiljet 2003 van het Waterschap heeft ontvangen.
Doet men dat, dan zal de Nuon ongetwijfeld dreigen met afsluiting van energie of water, al naar gelang via welke nota deze meeliftende post wordt geïnd. Dat is een vorm van chantage, omdat Nuon helemaal niet gerechtigd is af te sluiten bij niet-betaling van een meeliftende post. Men zou een aangetekende brief naar Nuon kunnen sturen waarin gesteld wordt dat men niet meer wil dat deze post 'meelift' met de Nuon-nota, dat men deze post voortaan zelf wel zal voldoen aan het Waterschap en tenslotte dat men nadrukkelijk stelt dat men uiteraard bereid blijft datgene wat aan energie of water is verbruikt, te betalen.
Sluit Nuon dan toch af: Naar een advocaat en deze een kort geding laten aanspannen.
Inzet dan: Onmiddellijke hervatting van levering van energie of water. Men moet niet te bang wezen voor dit soort aasgieren; zij speculeren al te lang op de schijterigheid van veel mensen om terug te vechten.]


secretariaat P.E.L.