NUON WIL AF VAN MEELIFTEN WATERSCHAP


Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 28/6/2002.

Zoals wellicht bekend, kunnen 'meeliftende' posten op nota's van energie- en waterbedrijven veel gedonder geven:
Als je bv. bezwaar maakt kan dat alleen op basis van de eindnota omdat soms doodleuk op voorhand geen aanslagbiljet wordt gestuurd (Gemeente Leeuwarden en de via Essent meeliftende post 'afvalstoffenheffing').
Resultaat kan zijn: Bezwaarschrift wordt nimmer behandeld: Geld is toch al door Essent afgedragen aan de gemeente.
De Nuon int in Leeuwarden de waternota.
Daarop liften mee: De Verontreinigingsheffing en de Ingezetenenheffing van Waterschap Friesland plus bij de Ingezetenenheffing bovendien nog de Ingezetenenheffing van het boezemwaterschap (bv. Marne-Middelsee) waaronder men valt.
Geheel in Middeleeuwse stijl loopt de grens tussen twee boezemwaterschappen dwars door Leeuwarden heen, zodat het ene deel van de stad een andere Ingezetenenheffing betaalt dan het andere deel...
Nu had Waterschap Friesland het al iets beter geregeld dan de gemeente Leeuwarden:
I.t.t. laatstgenoemde stuurt Waterschap Friesland wel een aanslagbiljet waartegen indien nodig, bezwaar kan worden gemaakt of kwijtschelding aangevraagd kan worden. Op de aanslag staat dat het verschuldigde bedrag via de nota's van de Nuon verrekend wordt.

Veel mensen betalen maar, ongeacht of de aanslag klopt of niet, omdat ze bang zijn dat ze anders problemen krijgen met de Nuon: Ze denken dat de Nuon anders het water wel eens kon afsluiten. Nu mag dat nooit als je slechts een meeliftende post niet betaalt, maar wel het water zelf:
Het gaat nl. in feite om geld dat Nuon inzamelt voor het waterschap; cq. voor een derde.
Nu was het op zich wel mogelijk om rechtstreeks aan het waterschap te betalen en de nota's van de Nuon geschoond te krijgen van meeliftende posten, maar dat ging niet van harte.
Voordeel van rechtstreeks betalen is eenvoud en overzichtelijkheid:
Het kwam bv. wel voor dat al in de herfst als dan bv. een Nuon-eindnota verscheen, de Nuon alvast maar de bedragen verhoogde voor de meeliftende posten, zonder dat het Waterschap haar tarieven voor het jaar daarna al bepaald had...
Over het gehannes met de meeliftende Afvalstoffenheffing op de Essent-nota's waarbij dan in die Afvalstoffenheffing de Zalmsnip ook weer in termijnen werd verrekend op een manier zoals Essent zelf maar wat bepaalde, wil ik het maar niet eens meer hebben...
Kortom: De burger kon en kan heel moeilijk nagaan of alles wel klopt m.b.t. Afvalstoffenheffing en waterschapslasten.
Daarom is het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 28/6/2002 interessant:

NUON WIL AF VAN MEELIFTEN WETTERSKIP

LEEUWARDEN - Nuon wil af van de samenwerking met Wetterskip Fryslân bij de inning van de waterschapslasten. Die staan nu nog op de rekening van Nuon. Het waterschap moet nu naarstig op zoek naar een oplossing. Dat kost naar schatting EUR 200.000
[Alsof de Nuon nu gratis deze dienst uitvoert. En alsof het Waterschap nu al niet rechtstreeks de aanslag stuurt. Acceptgiro daar aan vast maken en klaar is de zaak, zou je zeggen... Wel zul je dan m.i. als waterschap iets moeten regelen t.a.v. een mogelijkheid tot gespreide betaling, omdat een aanslagbiljet maar 2 vervaltermijnen kent en dat is wel wat weinig.]

Hoofd financiën Henjo Huisman sluit niet uit dat het waterschap op termijn het opleggen van de aanslag en de inning van de waterschapslasten zelf ter hand neemt. Hij heeft nog niet doorgerekend wat dat extra gaat kosten. Het waterschap betaalt Nuon nu zo'n 5 euro voor elke aanslag.
[Onzin: Het opleggen van de aanslag gebeurde altijd al door het waterschap zelf. Slechts het innen van het geld loopt via de Nuon. Doe je dat zelf, dan bespaar je per klant in elk geval 5 euro op jaarbasis.]

Aanleiding voor het afhaken van Nuon is de liberalisering van de energiemarkt. Iedereen kan dan zijn eigen energieleverancier kiezen. Het klantenbestand van Nuon is dan niet meer waterdicht.
[Dit is een al eerder door ons gesignaleerd punt richting gemeente en de wijze van inning van de Afvalstoffenheffing:
Hoe moet je als gemeente of als waterschap nu je posten mee laten liften bij pakweg 10 leveranciers van energie, waarbij een klant ook kan wisselen van leverancier? Dat wordt een puinhoop.
Kortom: Een van de weinige voordelen van de vrije markt:
Het Waterschap en straks ook de gemeente moeten de strijd staken en zelf aanslagen sturen en hun aanslag gaan innen.
En zo hoort het ook, terwille van de eenvoud en overzichtelijkheid. Energie- en waternota's horen geen halve aanslagbiljetten te zijn!]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].