Prinsjesdag 17/9/2002
Deel 2: Vervolg.


Vervolg feiten troonrede: Deel 2.


PRINSJESDAG-BUZA-BEGROTING E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Buitenlands beleid: navelstaren uit den boze

DEN HAAG (ANP) - Navelstaren is uit den boze. Unilateralisme, denken dat je het in de wereld wel in je eentje kan redden, is niet aan de orde. Dat zei minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken in een toelichting op zijn eerste begroting. De CDA-minister vormt samen met zijn partijgenoot Van Ardenne en de VVD'er Nicolaï het nieuwe bewindstrio op Buitenlandse Zaken. Veel zullen zij niet veranderen aan het Nederlandse buitenlands beleid. Hoofdpunten blijven Europese integratie, terrorismebestrijding, conflictpreventie en armoedebestrijding. Nederland blijft zich in de wereld atlantisch oriŽnteren, dus op de Verenigde Staten, en tegelijk streven naar zoveel mogelijk eensgezindheid onder de landen van de Europese Unie. De Hoop Scheffer noemt zichzelf een Europees-Atlanticus. Voor de drie bewindslieden is een 'integrale benadering' het toverconcept. Dit houdt in dat Nederland zich in bijvoorbeeld crisisgebieden als Afghanistan, de Balkan, maar ook in Afrika op vele gebieden inzet. Zo wordt er ontwikkelingshulp gegeven Sn doet Nederland met militairen mee aan vredesmissies. De Hoop Scheffer wil ,,in het hart van het Europees debat staan''. Hij krijgt daar de komende tijd genoeg de gelegenheid voor, want Nederland is volgend jaar voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, voorzitter (vanaf november) van de Raad van Europa en in de tweede helft van 2004 voorzitter van de Europese Unie. En ook het ontwikkelingsbeleid gaat niet dramatisch op de schop, zo blijkt uit de begroting. Wel wil staatssecretaris van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking een 'nul-meting' voor alle ongeveer twintig landen waarmee Nederland nu een rechtstreekse ontwikkelingsrelatie onderhoudt. Mogelijk wordt die lijst daarna ingekort. Van Ardenne wil verder meer dan haar voorgangster Herfkens samenwerken met het bedrijfsleven en met niet-gouvernementele organisaties. Voor staatssecretaris Nicolaï zijn de uitbreiding van de Europese Unie, de liberalisering van het Europees landbouwbeleid en de verdere interne hervormingen van de EU de belangrijkste thema's.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-BUZA-FACTSHEET E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Hoofdpunten begroting Buitenlandse Zaken

- De totale begroting van Buitenlandse Zaken bedraagt in 2003 bijna 9,9 miljard euro.
- Voor de uitvoering van het buitenlands beleid is in 2003 5,4 miljard euro beschikbaar, waarvan 3,9 miljard voor ontwikkelingssamenwerking. Dit is de zogeheten HGIS-pot (Homogene Groep Internationale Samenwerking) waaruit behalve door Buitenlandse Zaken ook door ministeries als Economische Zaken, Defensie en FinanciŽn wordt geput.
- De totale omvang van de HGIS-pot wordt bepaald door 0,8 procent te nemen van het bruto nationaal product (BNP).
De HGIS-pot is door de afvlakking van het BNP 56 miljoen euro kleiner dan voorzien was bij de vorige Miljoenennota.
- Aan de Europese integratie en programma's en fondsen van de Europese Unie besteedt Buitenlandse Zaken in 2003 bijna 6 miljard euro.
- Nederland staat aan de vooravond van een groot aantal internationale voorzitterschappen. Ons land is het hele jaar 2003 voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en van november volgend jaar tot mei 2004 voorzitter van de Raad van Europa. In de tweede helft van 2004 is Nederland bovendien voorzitter van de Europese Unie.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-DEFENSIE-BEGROTING E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Defensie spaart alleen JSF bij bezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Mens en materieel moeten voor het ergste vrezen bij Defensie. Het departement moet in de komende vier jaar in totaal 816 miljoen euro bezuinigen. Om dat te bereiken wordt niets uitgesloten, behalve de Joint Strike Fighter, het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat Nederland de komende jaren aan verdere ontwikkeling 850 miljoen euro kost.
De nieuwe bewindslieden op het ministerie, de VVD'er Korthals en de CDA'er Van der Knaap willen de bezuinigen halen door meer doelmatigheid in het ministerie te brengen en te 'ontbureaucratiseren'. In november komen ze met uitgewerkte plannen. Maar in een toelichting op hun begroting erkennen ze nu al wel dat er mogelijk meer moet gebeuren. Zo is al een voorlopige investeringsstop ingevoerd en wordt nu bekeken of Defensie nog van bepaalde materieelorders af kan. In het uiterste geval gaat het om het opheffen of inkrimpen van bepaalde eenheden. Defensie zal ook minder geld hebben voor vredesoperaties. Ook in het ondersteunende personeel zal waarschijnlijk worden gesneden. Bovendien wil staatssecretaris Van der Knaap bepaalde diensten als de motorwerkplaats van de luchtmacht verkopen. Van der Knaap zegt zijn personeel snel duidelijkheid te willen geven. ,,Mensen aan het lijntje houden, pappen en nathouden is niet mijn stijl.'' Hij streeft er daarbij naar gedwongen ontslagen te voorkomen. De belangrijkste taken voor het department zijn de komende jaren terrorismebestrijding en het versterken van de Europese defensie. Voor dat laatste krijgt het departement er in vier jaar tijd 130 miljoen euro bij. In 2003 jaar is dat een eerste bedrag van 10 miljoen, tegen een totale bezuiniging op de begroting voor 2003 van 151 miljoen euro. Voor de terrorismebestrijding krijgt Defensie er volgend jaar 20 miljoen bij en besteedt dat onder meer aan de versterking van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIDV), de Koninklijke Marechausse en voor de Bijzondere Bijstandseenheden (BBE) van het Korps Mariniers. ,,De terroristische dreiging mag niet lichtvaardig worden opgevat'', schrijven de bewindslieden in hun begroting. ,,Zij richt zich niet uitsluitend tegen de Verenigde Staten, maar kan zich ook bij ons voordoen.''
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-DEFENSIE-JSF E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

JSF onaantastbaar bij bezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Deelname van Nederland aan de verdere ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig JSF komt niet in gevaar door de bezuinigingen de komende jaren. Het vorig kabinet besloot om voor 850 miljoen euro mee te doen aan die ontwikkelingsfase. D66 stelde onlangs voor voor de bezuinigingen opnieuw naar het JSF-dossier te kijken, maar daar voelt het kabinet niets voor. Staatssecretaris Van der Knaap van Defensie: ,,Daar zijn zoveel partijen bij betrokken. Het ministerie van Defensie, van Economische Zaken, het Nederlands bedrijfsleven en de Amerikaanse regering. Het lijkt me verstandig om ons aan de afspraken te houden.''
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-DEFENSIE-NBC E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Extra aandacht voor nbc-wapens

DEN HAAG (ANP) - Defensie gaat meer aandacht besteden aan de bestrijding van nucleaire, biologische of chemische wapens. Zo komt er een krijgsmachtbreed kenniscentrum en een nbc-school waarvan ook civiele instanties gebruik kunnen maken. Verder gaat de landmacht een parate nbc-compagnie oprichten die ook kan worden ingezet in het kader van militaire bijstand en steunverlening. Zes pantserwielvoertuigen van het type 'Fuchs' worden omgebouwd voor nbc-detectie voor gezamenlijk Duits-Nederlands gebruik. Hiervoor is volgend jaar 9,5 miljoen euro beschikbaar.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-BZK-VEILIGHEID E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet spendeert in de periode tot 2006 800 miljoen euro extra aan veiligheid. Voor de groei van de politie is er volgend jaar al 60 miljoen beschikbaar, zo blijkt uit de begroting van Binnenlandse Zaken. Van de 800 miljoen is 100 miljoen voor oude kosten, zoals de gevolgen van de brand in Volendam. Minister Remkes zei in de mondelinge toelichting op zijn begroting dat men hem op 'middellange termijn' mag gaan afrekenen op zijn veiligheidsbeleid. ,,Mocht het niet lukken, dan zal helder moeten zijn waarom niet. Dan ga ik een boeiend debat aan met de Kamer en dan zult u geen 'sorry' van mij horen''. Remkes wil ook duidelijke afspraken met de politie over haar prestaties. De politie moet zich weer concentreren op haar belangrijkste taken, handhaving en verbetering van de veiligheid. Ook moet het apparaat efficiŽnter gaan werken en het ziekteverzuim verlagen. Er moet meer toezicht komen op de publieke ruimte en meer criminaliteit van straat worden gehaald, aldus Remkes. Al in 2003 moeten 20.000 van de 80.000 zaken die nog op de plank liggen worden afgehandeld. Remkes gaat met de dertig grootste steden afspraken maken over veiligheid in combinatie met grotestedenbeleid. Er moeten met name snel zichtbare verbeteringen komen in 'kwetsbare' wijken. Gemeenten moeten de risico's van en bij rampen in kaart brengen en in regionaal verband aangeven wat zij doen aan voorkoming. Om tijdig van terroristische dreigingen te weten, gaat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn kennis over radicale, anti-westerse stromingen onder minderheden vergroten. De dienst zal zich echter ook verdiepen in geweld jegens vreemdelingen. Ook duikt de AIVD in migratiebewegingen en nieuwe minderheden in ons land. De dienst zal ook zijn kennis verbreden over de landen waar dreigingen hun oorsprong hebben.
Het kabinet zal een nota opstellen over grondrechten in een pluriforme samenleving. Daarin moet komen te staan welke grenzen de Nederlandse wet nu eigenlijk precies stelt aan uitlatingen van godsdienstige aard.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-BZK-FORTUYN E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Onderzoek beveiliging Fortuyn kost 2 miljoen euro

DEN HAAG (ANP) - Het onderzoek naar de beveiliging van Pim Fortuyn kost de overheid 2 miljoen euro. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek heeft tot doel boven water te krijgen of het vorige kabinet terecht heeft besloten Fortuyn geen beveiliging te bieden. Fortuyn heeft voor zijn dood diverse malen aangegeven te worden bedreigd. De onafhankelijke onderzoekscommissie is ingesteld na de moord in mei van dit jaar. Prominenten zoals oud-president H. van den Haak van het gerechtshof in Amsterdam maken er deel van uit. De leden van de commissie reconstrueren aan de hand van interviews, media-archieven en dossiers of er sprake was van bedreigingen. Ook wordt onderzocht of het kabinet in de maanden voorafgaand aan de moord de juiste beslissingen heeft genomen. De commissie presenteert naar verwachting half december haar eindrapport.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-BZK-BESTUUR E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Nog deze herfst plannen gekozen burgemeester

DEN HAAG (ANP) - ,,Een rechtstreeks gekozen burgemeester kan bijdragen aan een betere invloed van de kiezer op het beleid dat zijn directe leefomgeving in hoge mate bepaalt''. Het kabinet komt nog dit najaar met uitgewerkte plannen komen. ,,De kwestie van de gekozen burgemeester zal door mij buitengewoon serieus worden opgepakt'', aldus minister Remkes van Binnenlandse Zaken in een mondelinge toelichting op zijn begroting. Het ministerie stelt per 2003 een fonds in werking waarmee burgemeesters zich kunnen bijscholen. Bijvoorbeeld op het gebied van hun omgang met de gemeenteraad. Door de invoering van het dualisme, de operatie waarbij de gemeenteraad en het dagelijks bestuur van de gemeente losser van elkaar moeten functioneren, is de rol van burgemeester en wethouders veranderd. Het ministerie wil ook meer aandacht besteden aan loopbaanontwikkeling van burgemeesters. De onroerendzaakbelasting op woningen wordt met ingang van 2005 afgeschaft, de gemeenten worden gecompenseerd via het gemeentefonds. Provincies en gemeenten moeten eind 2003 zo goed als alle informatie van Provinciale Staten en gemeenteraden op het internet zetten. Verder moeten alle publieke dienstverleners hun diensten via internet aanbieden, zodat burgers en bedrijven altijd zaken met de overheid kunnen doen. Het kabinet zal ook onderzoeken hoe minder mensen beter werk kunnen doen door een andere indeling van ministeries en ambtelijke diensten. In oktober wordt een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd voor een Shared Service Centrum, dat voorzieningen op personeel- en organisaties gebied bundelt. Over drie jaar moet het ministerie het met in totaal zeventig full-time mensen minder kunnen doen.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-BZK-BIOMETRIE E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Nog dit jaar meer duidelijkheid over biometrie

DEN HAAG (ANP) - Eind 2002 wordt duidelijk of het mogelijk wordt via bijvoorbeeld een iris-scan reisdocumenten te beveiligen. Een haalbaarheidsstudie wordt dan afgerond, zo leert de begroting van Binnenlandse Zaken. Het is al jaren een wens van het kabinet om identiteitsdocumenten betrouwbaarder te maken. De techniek om lichaamskenmerken te verwerken op identiteitspapieren wordt biometrie genoemd. Foto's, die nu worden gebruikt om te kijken of iemand bij zijn of haar document hoort, voldoen vaak niet. Het uiterlijk van mensen komt vaak niet meer overeen met de foto op hun paspoort. Het is doorgaans vrij gemakkelijk om een identiteitskaart door iemand anders met een soortgelijk uiterlijk te laten gebruiken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil samenwerken met andere landen bij de ontwikkeling van het gebruik van lichaamskenmerken op identiteitsdocumenten.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-BZK-FACTSHEET E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Hoofdpunten begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Veiligheid is prioriteit nummer ťťn. Het kabinet trekt er tot 2006 800 miljoen euro extra voor uit. De politie krijgt volgend jaar al 60 miljoen euro voor groei. Honderd miljoen van eerstgenoemd bedrag is overigens nog voor oude tegenvallers.
- Er komen concrete afspraken met de politie over de resultaten die dienen te worden geboekt.
- De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gaat de kennis over radicale, anti-westerse stromingen onder minderenheden verbeteren. De dienst krijgt hiervoor extra personeel.
- Minister Remkes wil afspraken met de dertig grootste gemeenten over veiligheid. Er moeten met name snel zichtbare verbeteringen komen in 'kwetsbare' wijken.
- Het kabinet stuurt nog dit najaar uitgewerkte plannen over de gekozen burgemeester naar de Tweede Kamer.
- De onroerendzaakbelasting wordt met ingang van 2005 afgeschaft. Dit wordt gecompenseerd door het Gemeentefonds.
- Provincies en gemeenten moeten hun openbare stukken altijd op internet zetten, in elk geval 90 procent voor het einde van 2003.
- Nederland neemt nadrukkelijker de regie bij de rechtshandhaving op de Antillen. De inspanningen van de eilanden en Nederland samen worden in 2003 opgevoerd, maar de kosten zijn nog niet bekend.
- Aan de Antillen en Aruba wordt bijna 138 miljoen euro uitgegeven. De politie is de grootste kostenpost met bijna 3,7 miljard euro.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-BZK-ANTILLEN E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Nadrukkelijker regie bij rechtshandhaving Antillen

DEN HAAG (ANP) - Nederland neemt nadrukkelijker de regie in handen om samen met de Nederlandse Antillen en Aruba te komen tot een behoorlijk bestuur en vooral een doelmatige rechtshandhaving op de eilanden. Ons land wordt immers geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het blijvend zorgelijke niveau en de kwaliteit van de rechtshandhaving, vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gezamenlijke inspanningen op het terrein van de rechtshandhaving zullen volgend jaar worden opgevoerd. Hoeveel dat gaat kosten, komt waarchijnlijk pas in de Voorjaarsnota aan de orde. Nederland blijft erbij dat er alleen aanvullende financiŽle hulp voor de Nederlandse Antillen komt als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een saneringsprogramma goedkeurt. Nederland vraagt de Antillen er rekening mee te houden dat Den Haag een status aparte voor Sint Maarten niet wenselijk acht.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-JUS-NAWIJN E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Nawijn: ,,We zijn te lief geweest''

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet-Balkenende maakt korte metten met de vrijblijvendheid die, volgens de premier, te lang het integratie- en immigratiebeleid heeft bepaald. De regering kondigt eem groot aantal maatregelen af die de immigratie beperken en de integratie dwingender opleggen aan migranten. ,,We zijn te lief geweest'', zegt minister Nawijn van Vreemdelingen- en Integratiebeleid.'' Nawijn zegt dit in een blad van het departement van Justitie ter gelegenheid van de presentatie van de begroting voor 2003. Het Vreemdelingen- en Integratiebeleid is ondergebracht bij het ministerie van Justitie. Nawijn zegt zich te beroepen op de mening van een groot deel van de Nederlanders. Hij zegt over de migranten: ,,We hebben teveel begrip gehad voor hun achtergrond en cultuur. (...) Veel Nederlanders zeggen: Buitenlanders? Prima, maar ze moeten zich aanpassen.'' Niet alleen nieuwe immigranten moeten verplicht inburgeren. Ook buitenlanders die al jaren in Nederland wonen, moeten naar de schoolbanken als hun Nederlands onder de maat is. De afgelopen zomer was al bekend geworden dat nieuwe immigranten in Nederland de kosten voor hun inburgeringscursus zelf moeten voorschieten. Als ze de cursus met succes afronden, krijgen ze de helft van het bedrag terug. Voor de groep immigranten die al lang in Nederland woont, heeft Nawijn andere plannen. Hij stelt een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die taalles aan de 'oude' immigranten bieden. Het gaat dan met name om allochtonen met een uitkering en/of allochtonen die kinderen onder hun hoede hebben.' Deze groep kan volgens de wet niet gedwongen worden tot deelname. De gemeenten moeten dus individueel een overeenkomst afsluiten met de cursisten in spe. Het rijk rekent de gemeenten af op het succes dat ze bereiken met de cursisten. Als ze afhaken bij de taallessen, of er met hun pet naar gooien, mogen de gemeenten, volgens een woordvoerder van het ministerie, de kosten op cursisten verhalen. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau berekende in 2001 dat ongeveer 464.000 allochtonen extra taalles nodig hebben. Het gaat om mensen die al lang in Nederland wonen, een uitkering hebben en/of kinderen opvoeden. Nawijn zegt in hetzelfde vraaggesprek geen personeelsproblemen te verwachten bij het aangescherpte uitzetbeleid voor illegalen. Hij wil medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) taken laten overnemen van de politie. De Vreemdelingendiensten zouden zich dan mede bezig moeten gaan houden met het uitzetten van illegalen. Nawijn verwacht bij het aangescherpte uitzetbeleid voor illegalen vooral problemen bij het vinden van voldoende cellen. De illegalen zouden hierin moeten worden opgesloten tot het moment van uitzetting. Hij wil daarom, samen met minister Donner van Justitie, zoeken naar 'andere mogelijkheden'. Hij denkt aan het ombouwen van kazernes en asielzoekerscentra tot gevangenissen. Ook zouden twee mensen in ťťn cel moeten kunnen worden opgesloten. Een meederheid van de Tweede Kamer zei vorige week ook al meer gevangenen in een cel te willen opsluiten.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-JUSTITIE-DONNER E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Politie en justitie moeten fors in de versnelling

DEN HAAG (ANP) - Politie en justitie moeten volgend jaar in de versnelling. De politie zal zo'n 20.000 zaken extra moeten oppakken, wat zal leiden tot 10.000 extra zaken voor het Openbaar Ministerie (OM).
In 2006 zal het OM de stapels op het bureau zelfs zien groeien tot ongeveer 40.000 extra zaken. Een paar tandjes erbij dus want, zo vindt ook minister Donner (Justitie), Nederland moet veiliger. Er moeten meer delicten worden opgespoord en meer daders bestraft, luidt de ambitieuze boodschap bij zijn begroting voor 2003. Er komt weliswaar 280 miljoen euro extra voor veiligheid, aanpak terrorisme en drugskoeriers, maar wat de CDA-bewindsman betreft kunnen politie en justitie niet alleen inspiratie putten uit meer geld. Politie en justitie moeten ook anders gaan werken. Donner wil volgend jaar 115 miljoen euro steken in de bouw van nieuwe cellen en het opknappen van oude. Hoeveel er precies bijkomen is nog niet duidelijk. Is dat geld voor nieuwe cellen op en bestaat er nog steeds behoefte aan extra celcapaciteit, dan moeten praktische oplossingen worden bedacht, vindt Donner. Rechters en politie zullen voortaan niet meer wegkomen met een schreeuw om meer collega's en euro's, als de werkdruk toeneemt. Donner vindt dat zij eerst moeten proberen anders te werken. Zo kost het horen van getuigen in een strafproces veel tijd, terwijl zij vaak niet eens op komen draven. Een rechter zou kunnen besluiten minder getuigen te horen. Ook zijn er niet meer misdrijven opgelost de laatste jaren, door meer agenten de straat op te sturen. Donner suggereert dat zij efficiŽnter gaan werken. Voor de aanpak van bolletjesslikkers komt er 83 miljoen euro bij. De bijzondere noodopvang voor drugskoeriers gaat van 700 naar 1031 cellen. Rechters en rechtsbijstand krijgen 36 miljoen euro extra. Donner wil veel aan veiligheid in ons land gaan doen. Zo moet er meer steun naar de opsporing. Het Nederlands Forensisch Instituut krijgt er 8,2 miljoen euro bij om DNA-onderzoek te doen in strafzaken. Volgend jaar begint Justitie aan de bouw van een landelijke forensische sporendatabank, waarin sporen als vingerafdrukken, kogels, hulzen, schoensporen en digitale sporen kunnen worden opgeslagen. Donner wil de bestaande DNA-databank hierbij betrekken. In deze DNA-databank zullen per jaar enkele duizenden DNA-profielen van mensen worden opgenomen. Tegenover deze investeringen in de veiligheid van de burger staat ook een versobering. Justitie moet volgend jaar 300 miljoen euro besparen. Vooral in de asielketen zal flink het mes worden gezet. In totaal kunnen Donner en zijn collega Nawijn (Vreemdelingenbeleid en Integratie) net iets meer dan 4,6 miljard euro uitgeven. De afgelopen vijf jaar zat Justitie ruimer in de centen. Toen nam het budget toe van 2,9 miljard tot 4,8 miljard euro. Donner rekent er ook op dat een niet-aflatende geldstroom zijn portemonnee nog wat zal spekken. Hij raamt de inkomsten op 937 miljoen euro, meer dan ooit. Een fiks deel daarvan hoopt hij mensen te ontfutselen die justitie nog een boete moeten betalen. Overigens staat er in het regeerakkoord nog een extra bedrag voor het veiligheidsbeleid gereserveerd, oplopend tot 700 miljoen euro in 2006. Hierbij zijn verschillende ministeries betrokken. Wie waarvoor opdraait, moet nog duidelijk worden.
LET OP E M B A R G O


Naar het vervolg: Deel 3.