Nabetaling V&H-vergoeding Hooidollen/Jokse toegezegd


Eigen bericht

LEEUWARDEN 30-11-1999 - Wethouder Bearn Bilker deelde vanavond mee in de Commissie Stadsontwikkeling dat de kwestie van de ¦500,- nabetaling van de verhuis- en herinrichtingsvergoeding voor de voormalige huurders van de 2 7-hoog flats aan Hooidollen en Jokse is geregeld.
Hij stelde dat WBC Volkshuisvesting en de gemeente weer om de tafel waren gaan zitten en 'een deal' hierover hadden afgesproken.
Vermoedelijk betaalt de gemeente nu ook een deel mee van deze 500,-
Hij stelde, dat hij alle medewerking had gekregen van Volkshuisvesting. Kennelijk is de houding van hen veranderd na het plotselinge vertrek van hun pasbenoemde directeur Vergunst, die pas eind september 1998 was benoemd, nadat hun vorige directeur Wobbe de Vries in de VUT ging. De kwestie draaide om de afgesproken verhuisvergoedingen zoals genoemd in het gemeentelijke kaderplan, waarbij bewoners van flats met vier kamers bij sloop recht hadden op ¦6500,- Toen de flats werden gesloopt, was die regeling nog in de maak, maar Volkshuisvesting had toen beloofd bij monde van hun directeur Wobbe de Vries, dat op de betaalde ¦6000,- een nabetaling zou volgen, indien de V&H-regeling gunstiger zou gaan uitpakken. Dat bleek later het geval, maar Vergunst wilde van nabetalen niets weten en ook de gemeente waste haar handen in onschuld. Intussen had het CDA via hun raadslid Henk Drewel een brief hierover naar B&W geschreven en het P.E.L. had een brief naar de Raad gestuurd. Bilker deelde nog mee, dat binnenkort een formeel B&W besluit op dit punt valt te verwachten. Wellicht dat we dan meer kunnen vertellen hierover. Maar omdat op 30-11-1999 in de Commissie Stadsontwikkeling een toezegging van de wethouder hierover is gedaan, kan de gemeente hier niet meer onderuit. Het is nu zaak om op te letten dat alle ex-huurders van deze gesloopte flats hun geld krijgen!

secretariaat Ver. P.E.L.