4-11-1999

Sloopplannen Vegelin drastischer dan gedacht!


De gemeentelijke sloopplannen voor de wijk Achter de Hoven/Vegelinbuurt zijn nog drastischer dan gedacht. Reeds eerder berichtten we over deze plannen. Op een gemeentelijke inloopmiddag- en avond waar vandaag de plannen officieel werden gepresenteerd, bleek, dat ook i.t.t. eerdere berichten delen van de Van Asbeckstraat en de Bernhardus Bumastraat op de plankaart staan aangegeven met de bestemming sloop om stedebouwkundige en/of volkshuisvestelijke reden. Lees bij dat laatste: 'Verkeerde bevolkingsopbouw'. Het gaat volgens die kaart om:

  1. a. Beide zijden van de Van Asbeckstraat voorzover gelegen tussen de Verstolkstraat en de Van Heemstrastraat, ofwel het centrale deel van de Van Asbeckstraat.
  2. b. Beide zijden van de Bernhardus Bumastraat, voor zover gelegen tussen de Verstolkstraat en de Van Asbeckstraat.

Die 'verkeerde bevolkingsopbouw' betekent: Er wonen 'teveel' niet-gezinshuishoudens. N.B.: Het gaat hier om koopwoningen, maar ook dat mag niet deren... God mag weten hoe dit afloopt, als we (en WIJ kunnen dit niet alleen met anderhalve man en een paardekop) dit niet weten te stoppen! Want in feite is dit precies zo erg als het in de (maatschappelijke) hoek duwen van allochtonen, waar bijv. de anti-discriminatiebureau's zich (terecht) druk over maken. Ik zou willen dat ook voor dit kwaadaardige gelazer m.b.t. die 'evenwichtige bevolkingsopbouw' eenzelfde aandacht zou worden opgebracht.

Verder gonst het van de geruchten: Zo zou de enige reden van de geplande sloop van de 3 blokjes duplexwoningen aan de Spoorstraat (eigenaar WBC Woonservice 94) zijn: 'Dat het zo raar stond als je bij de Condens het spoor overstak'...
Nu staan die woningen helemaal niet raar, maar ongetwijfeld zal de achtergrond zijn: Een diep stedebouwkundig inzicht plus een samenhang met het sloopgerucht over de flats aan de Pieter Stuyvesantweg die daar net om de hoek staan. Komt hier een 'upgrading' hoekoplossing, flink de hoogte in gebouwd, zodat het wat 'beter' staat tegenover het hoofdkantoor van de Condens? (Friesland Diary Foods)
Het zou me niet verwonderen.
Ander gerucht: De bewoners van deze duplexen zouden van Woonservice een brief ontvangen hebben waarin zou staan, dat de woningen niet gesloopt worden. Gerucht ongeverifieerd.
Laatste gerucht: Directeur Henk Deinum (BWL) en Elzo Dik (Patrimonium) zouden zich geschaard hebben achter het alternatieve plan van de Bewonerswerkgroep Vegelin, zouden bereid zijn om hier ook geld in te investeren en zouden ook bereid zijn dit schriftelijk te bevestigen. Ik zet hier een vet vraagteken bij, want het is te mooi om waar te zijn. Het alternatieve plan gaat nl. uit van behoud van het grootste deel van de Vegelinbuurt en een heel beperkte sloop. Zij hadden bij de uitwerking hulp van de S.V.K. die ook een deel van hun kosten betaald zou hebben. Kennelijk lijkt directeur Caffa bereid om te investeren in de hoop een opdracht te verwerven en het is ook duidelijk, dat hij weer tracht meer 'speelruimte' t.o.v. de gemeente te krijgen, zoals hij ondergetekende verzekerde.

Secretaris PEL