Eigen bericht

Over u en zonder u: geen publiek bij vergadering commissie stadsontwikkeling

LEEUWARDEN - 6-3-2000
De vergaderingen van de Leeuwarder Commissie Stadsontwikkeling zijn meestal openbaar, behalve als het belangrijk is. Nu is het vervelend om iets niet-openbaar te noemen, dus daar zijn in voorkomende gevallen foefjes voor:

Stuur aan degenen die een (duur) abonnement hebben op de stukken van de Commissie Stadsontwikkeling geen stukken en zet i.t.t. tot de gebruikelijke werkwijze ook niks in het plaatselijke huis aan huis blad.
Daar staan nl. t.b.v. het publiek de agenda's in afgedrukt. Zorg ook dat notulen van de vorige vergaderingen waaruit iets kan worden opgemaakt, zo laat zijn, dat abonnementshouders zoals het PEL, daar ook niks meer mee kunnen...
Het geval wil nl. dat uit de notulen van 15-2 en 22-2 jl. - notulen die pas op 6-3 binnenkwamen - bleek, dat de Commissie Stadsontwikkeling op 6-3-2000 ging praten met de gezamenlijke Leeuwarder woningcorporaties. Dat dit zou gebeuren, was wel bekend, maar de datum ontbrak nog. Uit de notulen van 15-2 jl. die dus op 6-3 binnenkwamen, bleek, dat op 6-3-2000 een extra commissie-vergadering was gepland met deze WBC's. Dit zou o.a. gaan over het probleem van de boetes die VROM aan de corporaties had opgelegd, wegens budget-overschrijdingen op de huursubsidie, in relatie tot de Stedelijke Vernieuwing; ofwel massale sloop van goedkopere huurwoningen.
Dit probleem was door ons eerder naar voren gebracht n.a.v. een rapport hierover, terwijl D66 dit rapport op de agenda had laten zetten en t.b.v. het overleg met de WBC's alvast een aantal vragen had opgesteld. Deze vragen werden door hen op 15-2-2000 in de commissie Stadsontwikkeling uitgedeeld, zo bleek uit de notulen.
Uit de notulen van 22-2 jl. bleek, dat de extra vergadering op 6-3 doorging en dat de agenda hiervoor aan het eind van die week zou worden toegestuurd aan de leden van deze commissie.
Nu gaat dat tegenwoordig via de e-mail, omdat alle raadsleden van de gemeente een e-mail adres hebben gekregen, maar iets aan de abonnementshouders toesturen, is er niet meer bij.
Er bleek ook uit de notulen nog, dat de vergadering zou worden gehouden in... de Harmonie, in een kennelijke poging om het juiste ons-kent-ons sfeertje te scheppen...
Na afloop een hapje en een borrel??
Tevens werd nog een vermoedelijke datum genoemd waarop B&W hun grote sloopplannen gaan presenteren, nl. waarschijnlijk op 7-3-2000. Vermoedelijk gebeurt dat op de wekelijke persconferentie van B&W.
Met wat geluk is de pers er op 6-3 nog in geslaagd in de Harmonie binnen te komen en wat op te pikken, want het overleg met de WBC's zal ongetwijfeld niet alleen gaan over het huursubsidie-probleem, maar ook over de 'Stedelijke Vernieuwing'.

Al met al is het weer typerend voor de manier waarop in deze stad wordt 'geregeerd': Over u en zonder u, in de schemer van de half-beslotenheid, zonder publiek.
Maar goed, de leden van de Commissie Stadsontwikkeling mochten even spreken met de half-goden die zich corporatie-directeuren noemen...
Zo horen deze raadsleden er toch ook een beetje bij. (Denken ze)

secretariaat P.E.L.