HET IS OORLOG IN LEEUWARDEN OM DE 'HERSTRUCTURERING' OFWEL DE STEDELIJKE VERNIEUWING/VERNIELING

Inleiding: N.a.v. het eerdere bericht dat BWL binnen een termijn van 2 jaar de S-5 flat aan de Mondriaanstraat wil ontruimen t.b.v. een af te sluiten overeenkomst met Stichting Studentenhuisvesting, die hier 220 buitenlandse studenten wil huisvesten, het volgende:
Vanuit bronnen in de wijk De Meenthe wordt gesteld, dat dit verhaal onjuist is. BWL zou niet van plan zijn met de SSHL een overeenkomst aan te gaan en niet van plan zijn de zittende huurders hiervoor de huur op te zeggen. Het verhaal van de secretaris van de SSHL, Bert Kramer, zou voornamelijk een proefballonnetje zijn geweest. Wat hiervan ook zij, feit is, dat 'de circuits' thans het volgende melden:

Enige tijd geleden lekte de nieuwe naam uit die de fusie van Woonservice/Volkshuisvesting zou krijgen. Directeur Henk Deinum van BWL heeft toen alle mogelijke domeinnamen op internet waar die naam in voor kwam op naam van BWL geregistreerd voor ¦500,-/stuk. Niet om de poen, maar gewoon om te pesten...
Toen de fusiepartners hun naam wilden registreren, wachtte een pijnlijke verrassing: de domeinnamen waren vergeven aan BWL. Deinum heeft toen de namen voor de dubbele prijs aan hen doorverkocht... Dit even om te illustreren: It's WAR in Ljouwert...
Intussen is BWL in de tegenaanval gegaan, hoewel hier niet onvermeld mag blijven, dat het PEL met een eigen bericht deze primeur had. Zo zijn we ook wel weer bij het PEL...


Uit de Leeuwarder Courant van 9-12-1999:

BWL: COLLEGE WIL MEENTHE SLOPEN

LEEUWARDEN - Directeur Henk Deinum [Inmiddels bij ons omgedoopt tot 'cowboy Henk'] van woningcorporatie Beter Wonen Leeuwarden verwijt Burgemeester en Wethouders dat zij de Meenthe van de kaart willen laten verdwijnen. Het college zou de arme buurt willen ombouwen tot 'een soort luxe entree voor het Havankpark'. [Volgens onze info ging het om een te bouwen 'Havankpark-Zuid']

Deinum stelt dit in een scherp getoonzette brief aan het college. Het stadsbestuur heeft volgens hem ook 'tamelijk ongenuanceerde sloopplannen voor de Vrijheidswijk'. [Dus: Lekkumerend, vermoedelijk is de meeste sloop gepland in Lekkumerend-West]

De brief, gedateerd op maandag 6 december, is voor akkoord getekend door directeur Elzo Dik van Patrimonium. [Ook dit is een interessant gegeven.] Met deze corporatie en de Corporatieholding Friesland werkt Deinum aan een consortium dat volgens hem 'de herstructurering vlot wil trekken'.
Hij presenteerde dit voornemen twee weken geleden tijdens een PvdA-bijeenkomst, tot woede van wethouder Bearn Bilker.
Het overleg met de gemeente typeert Deinum als 'een voortslepend proces dat geen einde lijkt te kennen en de bewoners van met name de Noordrand in grote onzekerheid laat over de toekomst.'

Onzekerheden zijn er volgens hem over de herhuisvesting, de vormgeving van een nieuwe sociale structuur, de volkshuisvestelijke gevolgen en de inspraak van bewoners. In een 'zo forse en onvoldoende onderbouwde ingreep' kan BWL niet meegaan.
[Bij ons is door een niet nader te noemen bron o.a. gemeld, dat i.t.t. de gemeentelijke propaganda die steeds kletst over toenemende leegstand bij goedkopere woningen - wishful thinking - het leegstandspercentage bij de gezamenlijke corporaties, afgezien van slechts enkele slecht lopende complexen, HET LAAGSTE IS VAN DE AFGELOPEN 15 JAAR EN BENEDEN DE 2% LIGT! Dit zijn cijfers gebaseerd op de verhuur-administraties van de WBC's. Als 'slecht lopende' complexen qua verhuur zijn o.a. de S8 flat Annie Westlandstraat genoemd en enige (niet alle) HAT-blokken in de binnenstad. Kwaal bij de laatste wooneenheden die nieuw werden gebouwd in de 80-er jaren, zou de scheve prijs-kwaliteitsverhouding zijn: Te hoge huur voor te weinig ruimte. Remedie m.i.: Huurverlaging? Ombouwen door samenvoegen? Idem en bijv. wooneenheden op de begane grond ombouwen tot kantoorwinkelwerkplaats- of atelierruimte, al dan niet gecombineerd met wonen op eerste etage o.i.d.]

Deinum verwijt het college voorts dat dit BWL vraagt om flats 'met een goede exploitatie en een goede marktpositie simpelweg te slopen. Een dergelijke handelwijze kunt u niet serieus verwachten van een bedrijf met een concurrentiepositie.'
[Dit is dus, wat we al eerder stelden: I.t.t. het idee van Frits Veldmeijer, projectleider stedelijke vernieuwing, die de verwachting uitsprak dat BWL en Patrimonium wel eens failliet zouden kunnen gaan aan de 'herstructurerings-operatie' is BWL niet van plan harakiri te plegen omdat de gemeente dat kennelijk graag ziet.]

Wethouder Bilker weersprak vanochtend in een reactie dat er al plannen bestaan voor het goeddeels slopen van de Meenthe. 'Deinum weet dat ook heel goed. Het projectbureau bereidt momenteel schetsen voor.' Dat er forse ingrepen zullen worden voorgesteld, lijdt volgens Bilker geen twijfel. 'Die zijn noodzakelijk, dat heb ik altijd gezegd'. De precieze aard kan Deinum echter niet weten, omdat die nog niet vaststaat, onderstreept Bilker.

'Deinum is in het openbaar aan het onderhandelen', stelt Bilker over het uitlekken van de brief.
[Dat Deinum zelf de brief aan het College heeft laten 'lekken' zou best kunnen. Maar onderhandelen? Het is eerder het College dat zou moeten onderhandelen. De woningen zijn van BWL, niet van de gemeente. Ondanks vage dreigementen van Bilker (volgens onze informatie) dat e.e.a. wel via Remkes (staatssecretaris VROM) gespeeld zou worden en dat de flats op De Meenthe "hoogop nog 2 jaar staan", kan een WBC door een gemeente niet verplicht worden tot sloop van haar eigendommen over te gaan. Indien Bilker werkelijk gesteld zou hebben dat hij dit via Remkes zou spelen (volgens onze bronnen dus), dan drukt dit alleen maar machteloosheid uit en is het wachten verder alleen nog op de val van wethouder Bilker. Dat zou jammer zijn, want zo'n goede bondgenoot krijgt het PEL nooit meer...]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].