Eigen bericht

GEMEENTE LEEUWARDEN WIL HAVANKPARK-ZUID

Sloop van alle woningen in De Meenthe

LEEUWARDEN - 6-12-1999 De gemeente Leeuwarden is van plan in het kader van haar Stedelijke Vernieuwingsplannen met de noordrand van Bilgaard, om de hele wijk De Meenthe te slopen. Dit gaat dan om laagbouwwoningen en 2 grote split-level flats, de S5 en de S12 (splitlevel 5 hoog en 12 hoog) De S12 wordt gebruikt voor studentenhuisvesting. Ten noorden van De Meenthe wordt gebouwd aan het 'Havankpark' en volgens onze informante die haar naam niet genoemd wil zien, loopt de verkoop daar voor geen meter; er zijn 'afzetproblemen' volgens makelaarskringen. Toch wil de gemeente Leeuwarden op de plaats van De Meenthe een 'Havankpark-Zuid' realiseren. Al in 1988 werd t.b.v. nieuwbouw de S8 flat aan De Meenthe, die aan de Dokkumer Ee stond, gesloopt. Sinds die tijd ligt daar een (duur) grasveldje... Het idee berust volgens mij nu tevens op het stedebouwkundige verhaal: Het bos de wijk in, dat wil zeggen: Dure koopwoningen in het groen. Die strook loopt dan door langs de Dokkumer Ee tot en met de brug over de rondweg en houdt ook in, dat de S8 aan het water in Lekkumerend-West gesloopt wordt. Daar moeten dan 'stadsvilla's' o.i.d. komen...

Intussen gaat de gemeente Leeuwarden nog steeds uit van een negatief beeld m.b.t. de split-levels op De Meenthe, omdat haar dat het beste uitkomt. De realiteit is echter anders: De verhuur aan studenten loopt goed en er zijn weinig problemen. Dus: Waarom slopen? Alleen voor stedebouwkundige inzichten die toch met de waan van de dag mee elke keer weer veranderen? En waar deze studenten die graag dicht bij de NHL wonen dan weer heen moeten? De gemeente propageert met de mond: 'Leeuwarden studentenstad', maar verjaagt hen wel richting slechte particuliere kamermarkt met zo'n beleid. Wellicht heeft dat als functie vraag te scheppen voor de huisjesmelkers in de oudere, goedkopere wijken met koophuizen, opdat daarna een reden kan worden gevonden om te roepen: Die boel daar is zo verpauperd, het moet plat...
Wellicht moet het intrekken van de subsidie voor particuliere woningverbetering plus het afbouwen van de SVK-subsidie (Stads Vernieuwings Korporatie particuliere woningverbetering) ook in dat kader worden geplaatst...

secretariaat Ver. P.E.L.