Het feit dat directeur Henk Deinum van B.W.L. vrijdagavond 26-11-1999 tot schrik van de gemeente en de woningcorporaties Woonservice '94 en Volkshuisvesting aankondigde dat B.W.L. en Patrimonium over veertien dagen komen met een eigen plan voor de 'herstructurering' van diverse wijken, heeft geleid tot een reactie van Richard Kropff, adjunct-directeur van Woonservice. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 29-11-1999:

'VERNIEUWING WIJKEN STAAT OP ONTPLOFFEN'


LEEUWARDEN - Er bestaat een reëele kans dat het overleg over de stedelijke vernieuwing in Leeuwarden morgen uiteenspat nu de woningcorporaties BWL en Patrimonium een eigen plan hebben aangekondigd. Hiervoor waarschuwt adjunct-directeur Richard Kropff van de Leeuwarder woningcorporatie Woonservice. 'Ik ben er niet gerust op. BWL kan het proces laten ontploffen.'

Directeur Henk Deinum van BWL stelde vrijdag op een PvdA-bijeenkomst een alternatieve aanpak van achterstandswijken in het vooruitzicht.
[N.B.: Daaarmee bedoelt de krant dan m.n. Bilgaard en Lekkumerend-West. Willen ze je huis slopen, dan heet je plotseling in een 'achterstandswijk' te wonen.]
Details onthulde hij niet. Kropff gaat ervan uit dat Deinum sloop in het westelijk deel van de Vrijheidswijk tot een minimum wil beperken, en de voorkeur geeft aan omvangrijke verkoop van flatappartementen.
[Als dit zo is, dan komt dat veel dichter in de buurt van wat het P.E.L. wil dan wat de gemeente wil, n.l. massale sloop van goedkopere woningen. Ons idee is, het aanhouden van een voldoende 'strategische kernvoorraad' huurwoningen tot ¦600,- kale huur. Dat komt neer op 10500 huurwoningen tot ¦600,-/mnd huur plus een 'overmarge' voor de veiligheid indien de economische situatie in een 'dip' raakt, afgerond op 12000 huurwoningen tot ¦600,- Er zitten nl. 6000 huishoudens met lagere inkomens in ofwel duurdere huurwoningen ofwel goedkopere koopwoningen. Als het economisch slechter gaat en bijv. de huursubsidie wordt 'afgeknepen', zoals in dergelijke situaties in het verleden al meer gebeurde, raken huurders in de problemen door te hoge huren en ontstaat een 'doorstroming' naar goedkopere huurwoningen. Die moeten er dan echter wel zijn. Uiteraard kun je dit elk jaar opnieuw bekijken en de cijfers bijstellen. Kortom: Er moet maar weinig worden gesloopt. Voorzover de huizen die men wil slopen duurder zijn dan ¦600,- huur zou gekeken moeten worden of daar een verkoopplan voor is te maken samen met de huurders. Het verschil tussen dit idee en het nieuwe PvdA-verhaal is, dat de PvdA de sloopcijfers handhaaft en de aantallen te verkopen woningen verhoogt tot 4500 stuks. Verhoog je dat aantal, dan halen wij die verhoging uit een verlaging qua aantal van de te slopen woningen. Ten onrechte suggereerde Willy de Jong van de PvdA gisteravond in de Commissie Stadsontwikkeling dat er alleen maar woningen worden gesloopt 'die niet gewild zijn'. Dat hebben we bij de 2 7-hoog flats aan de Hooidollen en de Jokse wel gezien. Wethouder Bilker zei over het PvdA-verhaal dat een grotere verkoop van huurwoningen kan leiden tot een prijsdaling op de koopmarkt en Wyb Feddema van de VVD was hierover ook 'bezorgd'. Uiteraard, zou ik bijna zeggen. De VVD waakt over de winsten van de bezitters en een koopwoning moet natuurlijk wel een schaars product blijven. Stel je voor dat 'iedereen' zomaar voor een redelijke prijs een huisje kan kopen...
M.i. kan een flinke 'dip' in de totaal gek geworden koopmarkt helemaal geen kwaad. Bilker was ook bang 'dat de doorstroming kan stoppen' bij het PvdA-verhaal.
Een onthullende opmerking. Dat betekent nl. dat 'doorstroming' een zelfstandig gemeentelijk beleidsdoel is, hiermee onze stelling onderbouwend dat Leeuwarden zichzelf kapot bouwt en sloopt. Niet als gevolg van een verkeerd neveneffect van een plan, maar doelbewust. Er bleek ook dat niet langer het binnenhalen van midden- en hogere inkomens van buiten naar Leeuwarden een beleidsdoel is, maar 'het vasthouden van Leeuwarders'. Het lijkt meer op het 'verplaatsen' van Leeuwarders.]

Hij zou dat een slechte ontwikkeling vinden. 'Ben je dan nog bezig met stedelijke vernieuwing? Ik vrees dat we dan vervallen in de oude stadsvernieuwing: je lost probleempjes sec op, per deelgebiedje. Dat is geen echte oplossing.'
[Overigens wil Woonservice 'voorlopig' de drie blokjes duplexwoningen aan de Spoorstraat ook niet slopen i.t.t. het ambtelijk plan voor Achter de Hoven/Vegelin. Overigens staat in de notulen van de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing dat Woonservice WEL sloop van deze complexen heeft toegezegd, zo is bekend uit betrouwbare bron. En dan BWL verwijten maken over het doorbreken van afspraken. Overigens is het een goede zaak als de gerenoveerde (!) duplexen aan de Spoorstraat zouden blijven staan.]

De Vrijheidswijk-West telt duizend woningen. Woonservice en BWL beheren er elk vijfhonderd. Als BWL niet of nauwelijks wil slopen, wordt het voor Woonservice onaantrekkelijk om dat wel te doen. In dat geval zou Woonservice opdraaien voor de kosten, terwijl BWL de verjaagde bewoners opvangt en aldus profiteert.
[Hoezo?! Er was toch weinig behoefte aan m.n. flats; er was toch allemaal leegstand als je de gemeente mag geloven??]

Met hun alternatieve plan plaatsen Patrimonium en BWL zich volgens Kropff 'buiten de gezamenlijkheid en buiten de werkelijkheid.' 'Als BWL zijn woningbezit niet kan aanpassen, ondervindt de corporatie daar op lange termijn nadeel van. Dan blijft Deinum zitten met gestapelde bouw, waaraan naar mijn inschatting over enige jaren geen behoefte meer is.'
[M.i. zit het anders: BWL en Patrimonium zijn beide niet rijk. Zij vertikken het om financiële harakiri te plegen vanwege de ambitieuze sloopplannen van de gemeente. BWL blijft ook niet 'zitten' met deze flats, maar verkoopt ze. Dat kan, als de prijs redelijk is, als er een goed plan bij wordt gemaakt, als uitponding door particuliere verhuurders wordt voorkomen enz. Soms hoort bij dat soort plannen een terugkoopverplichting aan de woningcorporatie bij verkoop. Dat laatste gaat m.i. te ver. Je zou m.i. uit moeten gaan van een verkooprecht van de verkoper retour aan de corporatie, uiteraard qua details nader uit te werken. Naast het verkoop-alternatief kun je voor diverse gelijkvloerse flats, dus niet voor de split-levels, ook denken aan aanpassen voor ouderenhuisvesting. Dat had bv. voor de 2 7-hoog flats aan Hooidollen en Jokse een goed alternatief geweest. En wat er steeds bij hoort, zowel bij ombouw voor bijv. ouderen als bij verkoop: Een goed beheer, ook sociaal, anders gaat inderdaad de waarde achteruit en dalen de verkochte flats in prijs.]

De vrees van Deinum voor het rondpompen van bewoners bij grootschalige sloop deelt Kropff niet in gelijke mate. 'Als je redelijk gefaseerd sloopt, kun je het beheersbaar houden.' Hij wijst er op dat 60 procent van de bewoners in de Vrijheidswijk-West student of jongere is. 'Die verdwijnen op termijn sowieso.'
[Waarheen dan, als er zoveel gesloopt wordt? En waar moet de volgende lichting jongeren en studenten heen als half Lekkumerend-West plat gaat? Dat doet er kennelijk niet toe.]

Kropff gaat er niet van uit dat het conflict morgen, wanneer de stuurgroep stedelijke vernieuwing bijeenkomt, zal leiden tot het definitief uiteengaan van partijen. 'Maar ik houd er wel rekening mee. Als het gebeurt, gaan we eventueel onze eigen weg. Die leidt naar 'stadsvernieuwing jaren tachtig'. En dat is dus geen oplossing.'
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].