Het sloopfront wankelt! Er is een fikse ruzie gaande tussen met name directeur Henk Deinum van WBC B.W.L. en WBC Patrimonium enerzijds en de gemeente (en wellicht de WBC's Woonservice plus Volkshuisvesting) anderzijds over de sloopplannen. Onze indruk is, dat BWL minder wil slopen dan de gemeente wenst en in plaats van sloop soms ook complexen flats wil verkopen, wat tegen het zere been is van B & W. Voeg daarbij de PvdA-fractie die nu ook al flats wil verkopen en het feest kan beginnen.
Dit kan ook betekenen dat er weer wat ruimte komt voor alternatieven van onze kant. Een fikse botsing van meningen hoeft niet verkeerd te zijn; er kan een nieuwe kijk op de zaak uit ontstaan.

Uit de Leeuwarder Courant van 27-11-1999

FEL CONFLICT OVER STEDELIJKE VERNIEUWING


Leeuwarden - De woningcorporaties Patrimonium en BWL komen over twee weken met een eigen plan voor de komende herstructurering van Leeuwarder achterstandswijken. Hiermee lijken ze op een breuk af te stevenen met de andere partijen: de gemeente en corporaties Volkshuisvesting en Woonservice. Wethouder Bearn Bilker reageerde gisteravond boos en teleurgesteld op het voornemen: 'Het lijkt erop dat ze hun eigen belang vooropstellen ten koste van het volkshuisvestingsbelang van de hele stad.'
[Dit lijkt me voorbarig: Waar komen BWL en Patrimonium mee, dat is nu de vraag.]

Directeur Henk Deinum van BWL kondigde het plan gisteravond onverwacht aan tijdens een PvdA-bijeenkomst in De Bres. De onderhandelingen tussen de samenwerkende partijen in de herstructurering verliepen al enige tijd stroef. BWL had afwijkende opvattingen over de ontwikkeling van Bilgaard.
[Al augustus jl. had Deinum in een interview met de Leeuwarder Courant laten blijken geen voorstander te zijn van massale sloop in 1 wijk, maar meer beperkte sloop over de hele stad.]

Directeur Elzo Dik van Patrimonium en Deinum zeiden met hun plan de impasse te willen doorbreken. 'Het duurt allemaal veel te lang.' De beide corporaties werken samen met architectenbureau KAW (Groningen) en hun toekomstige Friese fusiepartners. Deinum en Dik wilden hun plan nog niet toelichten. Wel zei Deinum zelf de financiering van de herstructurering te willen regelen. Een geldbron zou bouw en verkoop van woningen in nieuwbouwwijken kunnen zijn.
[Dit is al een oud idee van Deinum: De WBC als projectontwikkelaar en de winst elders aanwenden in het corporatiebezit. Waarvoor dan precies moet natuurlijk altijd nog maar worden afgewacht. Het kan ook als sloopgeld worden aangewend...]

Dat was een trap tegen het zere been van Bilker: 'Zo werkt dat niet. Stadsuitbreiding heeft niets met de herstructurering te maken. Voor dat eerste nodigen wij zelf wel partijen uit en kiezen we de beste uit.' Het wij-gevoel is weg, volgens Bilker: 'Ze hebben het wel over 'wij', maar bedoelen dan zichzelf en niet de andere partijen in de stuurgroep.'
[Bilker bedoelt m.i. dat de projektontwikkelaars veel meer geld bieden voor de grond en dat zij veel duurdere koopwoningen neerzetten. Een WBC blijft vergeleken met een grote projectontwikkelaar een kleine speler op dit gebied. Op zich kan het wel, wat Deinum wil, mits je de WBC zelf beveiligt tegen 'ongelukken' als iets verliesgevend zou verlopen. Je kunt m.i. ook geen corporatiegeld aan zo'n (b.v.) B.V. gaan lenen, maar je moet 100% elders geld lenen. M.i. zijn BWL en Patrimonium niet ten onrechte bang dat als ze precies doen wat de gemeente wil, zij uiteindelijk kapot zullen gaan. Projectleider Veldmeijer had al eens een hatelijkheid hierover richting BWL en ook dat zal nog niet zijn vergeten. Intussen blijft Wobbe de Vries, v.m. directeur van Volkshuisvesting en nu behalve voorzitter van de SVK ook al 'adviseur' van Woonbelangen (!) praatjes rondstrooien over BWL. "Wobbe doet niet meer mee", stelde Deinum echter tegen ondergetekende. Op een bijeenkomst van Woonbelangen stelde Wobbe dat Volkshuisvesting de 2 7-hoog flats aan de Hooidollen en de Jokse niet wilde slopen, maar dat de gemeente dat had gewild...!!! Dat dit figuur nog niet eens in z'n gore leugens gestikt is, verwondert me.
Spijkerhard liegen en bedriegen is altijd zijn specialiteit geweest; dat heb je wel meer met dictators, vooral als ze van de Marshallweg komen. Wobbe wilde de flats alleen maar 'aftoppen' en 'opdelen', zo had hij gesteld, hierbij 'vergetend' dat dat zijn oorspronkelijke idee was geweest, wat hij echter had laten vallen vanwege de technische complicaties die hiermee waren verbonden. Daarna had hij als laatste daad toen hij directeur was bij Volkshuisvesting, de huuropzeggingsbrief aan deze huurders ondertekend, zich opgeilend aan de gedachte dat hij nu eindelijk die gehate kleine huishoudens te grazen had. Zo zit dit figuur in elkaar en niet anders. Dat is MIJN jarenlange ervaring met hem. Het zou me niet verwonderen, dat hij, zich stierlijk vervelend in de VUT, zijn diensten heeft aangeboden aan B & W, waarop vervolgens sleutelposities werden ingenomen bij de S.V.K. en bij Woonbelangen, dat (godbetere het) een koepel van huurdersclubs zou moeten zijn. Welnu, met Fons Sander en Wobbe aan het roer, ga je daar bij de duivel te biecht als simpele huurdersclub als de huizen van je 'achterban' met sloop bedreigd worden...]

Dinsdag gaan de corporaties en de gemeente weer om tafel. Bilker hoopt iedereen dan alsnog op een lijn te krijgen: 'Het is ook in het belang van BWL. Want de overige partijen gaan door, hoe dan ook. BWL krijgt dan over 5 jaar de rekening.' [BWL en Patrimonium willen ook door, alleen anders. Hoe anders, moet nog blijken. Ik vermoed dat juist omdat over 5 jaar BWL 'de rekening' niet wil hebben, Deinum nu andere keuzes heeft gemaakt. Kennelijk beginnen ook BWL en Patrimonium de dictaten van B & W de strot uit te komen. We zullen zien!]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].