Bij ons kwam de volgende Nieuwsbrief binnen van de Werkgroep Vegelin:


NIEUWSBRIEF VEGELINBUURT

Maandag 27 maart 2000

Aan de bewoners van de Vegelinbuurt.

INSPRAAK TOT 8 APRIL!!!

Beste mensen,

Enkele weken geleden heeft u van de gemeente Leeuwarden een brochure gekregen. In deze brochure en de bijgevoegde brief staan de plannen vermeld o.a. voor de Vegelinbuurt. Het college van B&W staat op het standpunt dat er in de Vegelinbuurt flink gesloopt moet worden.

Wij, als werkgroep, denken daar geheel anders over. Daarom hebben wij bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend. Kortweg houdt dit bezwaarschrift het volgende in:

Het is mogelijk om tegen de plannen van de gemeente bezwaar in te dienen. Wij hebben dat nu als werkgroep gedaan maar ook kan iedere bewoner zelf een bezwaarschrift indienen. Dit hoeft niet enkel te gaan over de plannen met de Vegelinbuurt maar bijvoorbeeld ook tegen de uitbreidingsplannen van Comenius, het bebouwen van het Potmarge gebied, de sloop van het wijkgebouw etc.
Wij willen u met nadruk vragen om te reageren omdat dit de laatste mogelijkheid is voordat de raad een besluit neemt.
Mensen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken moeten dit doen voor 8 april a.s.

Mensen die hulp willen hebben bij het opstellen van een bezwaarschrift kunnen aanstaande donderdag 30 maart tussen 19.00 en 21.00 uur terecht in het Knooppunt.
WIJ hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zijn u graag van dienst donderdag a.s.

Met vriendelijke groeten, de werkgroep Vegelin.

WERKGROEP VEGELIN
secr. 7e Vegelindwarsstraat 3
8933 DD Leeuwarden