Er komen scheuren en barsten in het gesloten sloop-front m.b.t. de 'herstructurering' (Stedelijke Vernieuwing) in Leeuwarden. Zo heeft op een openbare bijeenkomst van de PvdA de Leeuwarder PvdA-fractie vrijdagavond 26-11-1999 kritiek geuit op de manier hoe de inspraak tot nu toe verloopt.

Uit de Leeuwarder Courant van 27-11-1999

KRITIEK OP AMBTELIJKE WERKGROEP DOOR PVDA


Leeuwarden - De PvdA-fractie van de Leeuwarder gemeenteraad vindt dat de gemeente niet goed aan de bewoners van de Vegelinbuurt heeft uitgelegd welke inspraak zij hebben bij de komende herstructurering in hun wijk.
Bovendien meent de partij dat er in de noordelijke rand van de stad meer huurwoningen zouden moeten worden verkocht. Met de opbrengst zou de peperdure herstructurering in dit stadsdeel moeten worden gefinancierd.
[Op de totale 'herstructurering' is een tekort van ¦165 miljoen gulden volgens de gemeente zelf. Verkoop van huurwoningen kan m.i. wel, mits de voorraad goedkopere huurwoningen, in het jargon 'de strategische kernvoorraad' voldoende woningen gevat. Indien men onverkort de sloopaantallen blijft nastreven is dit niet het geval. Dat wordt duidelijk uit het feit dat uit een van de bijlagen van de gemeentelijke Kadernota blijkt, dat daarin (KAW-nota) wordt voorgerekend dat er na sloop nog 7600 woningen in de kernvoorraad overblijven voor huishoudens die op basis van hun inkomen hierop zijn aangewezen. Deze 'doelgroep' bestaat uit 16500 huishoudens, waarvan 6000 wonen in huurwoningen duurder dan ¦600,-/mnd huur of wonen in een (goedkopere) koopwoning. Dan blijven 10500 huishoudens over. 10500 min 7600 is 2900 huurwoningen TEKORT in de prijsklasse tot ¦600,- Barbatruc: De KAW stelt voor dat de fiattering voor de huursubsidie (fiattering is advies gemeente naar VROM om wel/geen huursubsidie te geven) wordt verruimd. Hiermee komen huurwoningen tot pakweg ¦800,- (Hier ligt de BBSH-definitie van het Rijk voor wat een 'betaalbare huurwoning' zou zijn) ook binnen bereik van de 'doelgroep'. En ziedaar: De 'strategische kernvoorraad' wordt groter... Dit scheelt volgens de KAW 7000 huurwoningen. 7600 huurwoningen plus 7000 huurwoningen vormen dan de 'strategische kernvoorraad' van in totaal 14600 huurwoningen tot ¦800,-/mnd. En ziedaar: Er zijn weer ruim voldoende 'betaalbare huurwoningen' voor de laagstbetaalden! Zo kunnen wij het ook! Dit is de achtergrond bij onze opmerking in de brochure 'De gedroomde stad': "De huursubsidie waarvan in de 80-er jaren bleek dat deze qua hoogte erg conjunctuurgevoelig is, wordt misbruikt als exploitatiesubsidie voor de corporaties opdat hun dure lege huurwoningen weer vol komen!" Volgens de KAW zal de kernvoorraad door sloop afnemen van 9500 huurwoningen nu naar 7600 huurwoningen straks. Het zou beter zijn een deel van de 7000 huurwoningen van ¦600,- tot ¦800,- huur te verkopen en bijna niets te slopen, maar van de 2000 te slopen woningen bijv. ook 1000 te verkopen en de andere 1000 voor het merendeel in de kernvoorraad te houden. 1000 stuks uit de huidige kernvoorraad worden zo omgezet in een 'kernvoorraad' goedkopere koopwoningen en blijven zo 'in de markt'.
De PvdA stelt in haar nota 'Zo woont iedereen met plezier' dat ze veel veel huurwoningen wil verkopen dan gepland. Dit, om de Stedelijke Vernieuwing (mede) te bekostigen. Voorwaarde bij verkoop zou echter moeten zijn, dat de woningen voor maximaal 80% van de marktwaarde mogen worden verkocht en niet voor bijv. 120% van de marktwaarde omdat er nog zoveel gesloopt zou moeten worden en dat veel geld kost. Een oplettende koper tuint daar bovendien niet in. De PvdA-nota laat zich hierover overigens niet uit. Bij verkoop van huurwoningen denkt de PvdA ook aan goede flatwoningen. De nota stelt: "Als we kijken naar het groeiende aantal één- en tweepersoonshuishoudens mag worden verwacht dat er voldoende interesse is naar flats (appartementen)." Dit is een doorbraak aan dat front, omdat de B&W-lijn is dat veel flats gesloopt moeten worden omdat daar toch geen of weinig behoefte meer aan is en in feite vinden B&W flats toch maar negatieve bolwerken van 'eenzijdige bevolkingsopbouw', uitgezonderd dan de flats voor ouderen. Dit kan dus nog boeiend worden...]

Deze denkbeelden uitte de grootste raadsfractie gisteravond tijdens een bijeenkomst in partijpand De Bres. De partij boog zich over de grote opknapbeurt die de Vegelinbuurt en de noordelijke stadsrand de komende jaren te wachten staat.

Een ambtelijke werkgroep en een bewonersclub presenteerden onlangs elk een voorstel voor de Vegelinbuurt. De ambtelijke plannen voor Noord- Leeuwarden komen binnenkort naar buiten.
[De ambtelijke plannen houden vermoedelijk in: Alle woningen plat aan De Meenthe, iets dat BWL waarschijnlijk niet wil, tenminste niet zo drastisch. Tevens alle of sommige flats plat aan De Kei en wellicht nog meer flats langs de noordrand van Bilgaard. Ik denk dan vooral aan de 12-hoog flats aan Jokse, Hooidollen en Gealanden. Het zou ook kunnen dat hier WoZo-projecten van gemaakt worden. Staatssecretaris Remkes zei gister in het NOS-Journaal dat hij nog voor de Kerst met een brief aan de Tweede Kamer komt en geld beschikbaar stelt voor woningcorporaties om de 'Berlijnse muren' tussen wonen en zorg te slopen. WoZo staat voor 'wonen & zorg'. De bedoeling is dat de woningcorporaties aan ouderen 'zorg op maat' gaan aanbieden. Meer details zijn ons op dit moment nog niet bekend. De ruzie tussen m.n. BWL en de gemeente heeft o.i. deels te maken met afwijkende visies op De Kei en De Meenthe in Bilgaard. Uiteraard speelt hierbij het geld de grootste rol.]

Een ambtelijke werkgroep onder leiding van Tjerd van Riemsdijk heeft de spelregels voor inspraak volstrekt onvoldoende duidelijk gemaakt, meent de PvdA. Hierdoor hebben de wijkbewoners en ambtenaren langs elkaar heen gewerkt. Bij verdere planvorming is nieuwe samenwerking de enige optie, denkt de partij.
[De PvdA-nota stelt: "In een door de PvdA-werkgroep belegde bijeenkomst met de wijkvertegenwoordigers van de wijk Achter de Hoven-Vegelin hebben we kunnen beluisteren dat er nogal het een en ander schort aan een goede communicatie tussen de gemeente en de wijkbewoners. Terwijl de intentie om elkaar open tegemoet te treden vaak is uitgesproken door de projectorganisatie, ervaren de wijkbewoners zelf dat ze onvoldoende worden gehoord." En verder: "Bewoners worden wel geïnformeerd, maar waar ze inspraak krijgen en hoe, dát wordt nergens vermeld. Een gemiste kans, vinden wij."]

Het college en woningbouwcorporaties hebben tot nu toe grote moeite om de financiën voor de herstructurering rond te krijgen. Meer verkoop van huurwoningen is een goede manier om meer geld in het laadje te krijgen, meent de PvdA. Ambtenaar Frits Veldmeijer, die de herstructurering leidt, is hiertegen. Meer verkoop betekent prijsdaling van de huizen, denkt hij. Dat zou de opbrengst flink kunnen verlagen.
[Voor de bewoners zou dat juist een goede zaak zijn: Juist de goedkopere koopwoningen zijn vanaf midden tachtiger jaren minimaal verdubbeld in prijs en soms zelfs qua prijs nu drie maal zo duur... Een flinke 'dip' in deze overspannen situatie zou helemaal niet erg zijn.]

Henk Deinum van corporatie BWL zag dit gevaar ook, maar gaat waarschijnlijk komend jaar wel flatwoningen verkopen, onder andere in Nijlan.
[Wethouder Bilker van het CDA is tegen verkoop van flats, want die flats houden op langere termijn hun waarde niet. Realiteit is m.i. eerder dat het CDA een gezinspartij is, zoals ze zelf hebben gesteld, wat bij hen helaas tevens betekent: Anti kleine huishoudens... Die waardevastheid hangt m.i. sterk af van de lokatie en van de vraag of het wat aardig wonen blijft en geen zooitje wordt door huisjesmelkers die flats gaan opkopen. Dat laatste is te voorkomen door meteen in de koopacte een 'zelfbewoningsclausule' te zetten plus een kettingbeding, zodat de clausule 'meereist' met opvolgende kopers. Uiteraard hoort hier een boetebepaling bij, die bijv. in de Tjerk Hiddesbuurt ¦50.000,= is, dan te verbeuren aan de woningcorporatie, die geen zin heeft om concurrentie te ondervinden uit hun v.m. huurwoningen. Ook voor de bewoners is dit een win/win situatie: De wijk wordt niet verpest door huisjesmelkers, net zoals gebeurde in de Vegelinbuurt.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].