Inspraakverhaal voor commissie stadsontwikkeling 'Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin' d.d. 21-3-2000


Aan de leden van de commissie stadsontwikkeling

Onderwerp: Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin

Leeuwarden, 21-3-2000

Geachte Commissieleden,

Hierbij enige opmerkingen over het Concept-Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin.

Op 10-3 jl. konden we in de Leeuwarder Courant lezen dat de Bewonersgroep Vegelin stelde: "De gemeente had ons vorig jaar net zo goed meteen kunnen vertellen dat de Vegelinbuurt plat moet. Een jaar praten heeft niks opgeleverd." Hoe Bilker op 140 tot 150 af te breken woningen komt, snappen ze niet. "In ons eigen plan afgelopen herfst stelden we voor 47 huizen te slopen. Dat is onze limiet." Volgens een door het Projectbureau huis aan huis verspreide brief was tussen het Projectbureau en de Werkgroep Vegelin "een compromis" omschreven.
Drie van de 6 modellen voor het hele plangebied Achter de Hoven/Vegelin gaan uit van sloop van 140 woningen en de andere drie van 100 woningen in de Vegelinbuurt. Maar dat is niet de hele keuze die aan de commissie wordt voorgelegd. Bedoelde brief stelt dat het college kiest voor een andere benadering, nl. sloop van 120 tot 150 woningen in de Vegelinbuurt.
Alleen al om dat laatste is er sprake van een nep-compromis tussen Projectbureau en Werkgroep Vegelin. Je denkt te onderhandelen met mensen die de gemeente vertegenwoordigen, maar kennelijk zit tussen B&W en het Projectbureau ook verschil van opvatting.

Wij zijn van mening dat het plan zoals de Werkgroep Vegelin afgelopen herfst presenteerde, het beste plan is voor de Vegelinbuurt. Weliswaar kan ook daarin sloop niet helemaal worden vermeden, maar dat leidt dan wel tot een aantal slimme 'vondsten', zoals bv. de geplande 'seniorenhof'.

Voor wat betreft de Potmarge zone gaat onze voorkeur uit naar beperkte bebouwing. Dat houdt in dat alleen langs de achterzijden van de zuidzijde-woningen aan Achter de Hoven nieuwbouwwoningen komen, dus op de kaart in het boekje "Het wijkplan samengevat" de drie noordelijkste bouwblokken, maar dan in 1 rij woningen per blok. Wij denken hier aan duplexen met op de begane grond royale appartementen met een tuin voor en achter en terras-appartementen op de eerste etage. Voorzijden gericht op het zuid-westen met permanent vrij uitzicht over een royale Potmarge-zone met groen en water, de achterzijden sluiten de 'rafelrand' af die nu bestaat i.v.m. de achterzijden van de zuidzijde woningen aan Achter de Hoven. De terreinen van Steensma en het veilingterrein kunnen o.i. worden bebouwd conform de planvorming.

Rode Dorp: Aankoop van een daar leegkomende huurwoning hoort open te staan voor iedereen, mits alle koopovereenkomsten, ook die voor aankopende zittende huurders een 'zelfbewoningsclausule' bevatten, net als in de Tjerk Hiddesbuurt en in Heechterp. Een terugkoopverplichting door Patrimonium is zakkenvullerij door de verkopende woningcorporatie.
Op die wijze kan de WBC eindeloos de verkoopwinst blijven opstrijken.
Het voorkomen dat de woningen in handen raken van slechte verhuurders kan ook door onze 'zelfbewoningsclausule' incl. boetebepalingen en kettingbeding bereikt worden.

Financiering: Het is ons niet duidelijk waarom het genereren van geld voor het wijkplan per definitie ruimtelijk gezien steeds in dezelfde wijk plaats moet vinden. Het grote uitleggebied tot de Werpsterhoek zou als kostendrager kunnen fungeren voor allerlei wijkplannen. Nu is er steeds een dilemma: Om geld te genereren moet je grond in de wijk zelf vrij maken. Dat kan vaak alleen door sloop, wat ook geld kost, de plankosten duurder maakt, waarop je nog meer nieuwbouw moet plegen, waarvoor ook weer beperkt 'vrije grond' in een wijk is enz.
Wat dat betreft kun je het vergelijken met een alcoholist die 2 kratten moet inleveren om m.b.t. het statiegeld 4 flesjes bier te kopen, terwijl hij eerst 2 kratten vol had...

Samengevat: Wij kiezen voor het oorspronkelijke bewonersplan Vegelinbuurt, beperkte nieuwbouw in het Potmarge gebied noordzijde, planuitvoering op het Steensma/Veilingterrein en renovatie waar nodig in het overige deel van het plangebied.

secretariaat P.E.L.