Eigen bericht


LEEUWARDEN, 11-3-2000

Deze week presenteerden gemeente en woningcorporaties hun plan voor 'Stedelijke Vernieuwing' voor de 'Noordrand'. Dat wil zeggen: De noordrand van Bilgaard en de eerste sloopplannen voor Lekkumerend-West.
Bewoners van de Meenthe kregen een brief van woningstichting BWL in de bus met de mededeling dat hun woningen (op enige termijn) plat gaan.
ECHTER: Ook de huurders in Bilgaard van woningen van woningstichting Patrimonium vonden een brief in de bus van hun verhuurder.

Hierin werd o.a. aangekondigd: "De inzet van de gemeente en de corporaties richt zich 'op het maken van een kwaliteitssprong met aantrekkelijke woningen en woonomgeving'. Om die situatie te bereiken zullen er de komende vier jaar op grote schaal woningen worden gesloopt, gerenoveerd of verkocht en zal er nieuwbouw plaatsvinden."
Even verderop in de brief heet het: "In de Noordrand is een aantal complexen/buurten de status 'ontwikkelingsgebied' toegewezen. Het betreft het gebied dat bekend staat als 'De Meenthe' (bezit BWL) en het zuidwestelijk deel van de Vrijheidswijk welke in bezit is van Nieuw Wonen Friesland. Wat betreft het bezit van Patrimonium Wonen wordt nagedacht over maatregelen om te komen tot een verdere kwaliteitsverhoging van het gebied De Anjen en Tylkedam."

Kortom: "Kwaliteitsverhoging" dus. Eufemisme tot sloop op iets langere termijn van een, twee of alle drie flats aan de Anjen?
Het gaat hier om een 7-hoog, een vier-hoog en een twaalf-hoog flat. Een aantal jaren terug is hier door Patrimonium nogal wat geld uitgegeven om de loopbrug tussen de 4-hoog en de 7-hoog flat te slopen en de 4-hoog flat een eigen lift te geven. Ook zijn de portiekentrees verbeterd en zijn een soort overkappingen aangebracht op de bovenste galerijen. Ook in deze flats zijn mensen geherhuisvest uit de gesloopte 7-hoog flats Hooidollen/Jokse.
In het slechtste geval gaan zij op enige termijn weer "voor de bulldozer uit"...

secretaris Ver. P.E.L.