Uit de Amsterdamse Huurderskrant van december 1999:

CORPORATIES IN PANIEK: HUURVERLAGING NAAR STREEFHUUR

Een kantonrechter in Rotterdam oordeelde dat het begrip streefhuur niet alleen voor intern gebruik is. Woningbedrijf Rotterdam had gesteld dat voor het betreffende complex een streefhuur geldt van 73% van de maximaal toegestane huur. Volgens de puntentelling van de verhuurder klopte dat ook precies. De huurcommissie stelde echter een lager puntenaantal vast. Vervolgens constateerde de commissie dat de huurprijs wel onder het maximum lag. Zij vond de huurverhoging redelijk en verlaging niet aan de orde. De huurder beriep zich echter op de streefhuur en vond gehoor bij de kantonrechter. Gevolg: geen huurverhoging en wel een huurverlaging.
[Met behulp van het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimte kan voor elke huurwoning een zogenaamde 'maximaal redelijke huur' en een 'tenminste redelijke huur' worden uitgerekend. De 'tenminste redelijke huur' heette daarvoor de 'minimaal redelijke huur'. Deze is 55% van de 'maximaal redelijke huur'. In feite komt het neer op een minimum- en een maximumprijs per punt. Als je praat over een 'streefhuur van 73%', betekent dat in feite dat de prijs per punt op 73% is gesteld van de maximumprijs per punt. De 'bandbreedte' is de marge die de corporatie heeft om de aanvangshuur bij nieuwbouw neer te zetten. Dit is de marge tussen de 'tenminste redelijke huur' en de 'maximaal redelijke huur'. Is de aanvangshuur eenmaal bepaald, dan gaat de huurverhoging jaarlijks op de bekende wijze met een percentage daaroverheen, met als effect hetzelfde effect als wat bij een spaarbankboekje 'gestaffelde rente' heet. De kwestie was hier, dat ondanks dat de puntentelling niet klopte en het totaal aantal punten lager uitkwam, de 'bandbreedte' zo ruim is (45%) dat de huurverhoging ondanks dat lagere puntentotaal toch nog gewoon binnen die 'bandbreedte' viel. En dus ging de huurverhoging gewoon door, althans volgens de huurcommissie. Dit is precies de reden dat veel huurders een onjuist, vaak te hoog puntentotaal niet bij de huurcommissie aanvechten, want het levert qua huur toch niks op. DIT IS NU DUS ANDERS, OMDAT ER NIEUWE JURISPRUDENTIE LIGT!
Door het lagere puntentotaal kwam de streefhuur boven de door de WBC genoemde 73% en toen verlaagde de kantonrechter de huur totdat het percentage weer klopte...
Het is nu de kunst om achter het streefhuurpercentage te komen van het woningcomplex wat je huurt. De diverse corporaties in Leeuwarden kennen Huurdersraden ed. als overlegorgaan tussen de huurders en de WBC. Wedden dat die huurdersvertegenwoordigers meteen een spreekverbod krijgen over de streefhuurpercentages?...
De corporaties zijn in paniek: Lees verder...]

In Aedes Magazine 20/99, vaktijdschrift voor woningcorporaties, wordt geconcludeerd dat corporaties voorzichtig moeten zijn met het doen van uitspraken over streefhuur. Een schandalige opmerking, want bewoners(organisaties) hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn. Net zo goed als het terecht is dat verhuurders gehouden kunnen worden aan hun uitspraken. Of de Amsterdamse kantonrechters het met hun Rotterdamse collega eens zijn moet nog blijken. Koepels en commissies, doe jullie best! (De uitspraak is op te vragen bij de HA, tel 020-6206882)
Einde bericht uit Amsterdamse Huurderskrant. Commentaar tussen [].