De sloopplannen van de gemeente in de wijk Achter de Hoven/Vegelin hebben een eerste deuk opgelopen. Uit onderstaand bericht blijkt dat de ambtenaren van de gemeente geen overleg hebben gehad over hun sloopplannen voor de 3 complexjes duplexwoningen van Woonservice aan de Spoorstraat...
Typerend voor de gemeentelijke arrogantie: Op een dag lees je in de krant dat het complex woningen waarvan je als corporatie eigenaar bent, gesloopt wordt...
Uit de Leeuwarder Courant van 12-11-1999:

WOONSERVICE WEIGERT SLOOP IN SPOORSTRAAT


LEEUWARDEN - De Leeuwarder woningcorporatie Woonservice is voorlopig niet bereid tot de sloop van 36 woningen aan de Spoorstraat. Directeur Andries Zwart zegt dit in een reactie op het ambtelijke plan dat onlangs voor Achter de Hoven/Vegelin is gepresenteerd. Dit voorzag in afbraak van het complex.

De noodzaak ontbreekt, licht Zwart toe. 'De woningen zijn redelijk goed verhuurbaar. Als we al iets doen, dan helemaal aan het eind van de rit.'
Hij heeft het dan over de stedelijke vernieuwing, het grote herinrichtingsplan voor enkele naoorlogse wijken. [Het sloop-verhaal is dus niet helemaal van de baan, maar de beslissing wordt qua tijd vooruitgeschoven.] 'Je moet beginnen in wijken waar echt problemen zijn. Wij concentreren ons dus eerst op de Vrijheidswijk.'

Het complex aan de Spoorstraat dateert uit de jaren vijftig en is nog niet zo lang geleden gerenoveerd. Sloop zou grote kapitaalvernietiging zijn, stelt Zwart. De onder- en bovenwoningen zijn zo'n ¦60.000 per stuk waard. Afbraak zou per woning ¦10.000 tot ¦15.000 kosten. [Het is waar, dat de woningen enige jaren terug gerenoveerd zijn. Maar dat schijnt niet te tellen voor de sloopbeluste ambtenaren. Ik vraag me overigens wel af wat Zwart doet, als hij sloopsubsidie krijgt aangeboden en deze ¦60.000/woning wordt afgedekt. Ik ben bang dat het hem dan geen biet meer interesseert en ook deze duplexen verloren gaan voor kleine huishoudens met niet al te veel geld. Daarvoor zijn ze nl. al jaren geschikt. Bovendien is de ligging m.i. ook niet slecht: Behoorlijk vrij uitzicht over de spoorlijn Leeuwarden/Groningen. Maar wellicht is dit weer 'te mooi' qua lokatie en moet hier zo nodig iets verrijzen voor lui met veel geld.]

De ambtelijke werkgroep die het plan voor Achter de Hoven/Vegelin voorbereidde had overigens vooraf geen contact met Woonservice opgenomen over het complex aan de Spoorstraat. Zwart was van dit verzuim niet echt gecharmeerd. 'We hebben ze laten weten dat het beter was geweest wanneer ze dat wel hadden gedaan.'
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Stel dat de verhuur t.z.t. niet meer goed zou lopen, wat zou je dan kunnen doen als WBC behalve sloop? Je zou kunnen overwegen de duplexen aan de zittende huurders te verkopen. Even kort uitgewerkt:

Van rechtswege ontstaat dan een Vereniging van Eigenaren, want het zijn duplexen; etagebouw. Woonservice zou als verhuurder kunnen blijven optreden voor de woningen waarvan de huurders niet willen kopen of niet kunnen kopen. Hiermee heeft ook Woonservice een aantal stemmen in de Vereniging van Eigenaren. In de koopovereenkomst zou m.i. een 'zelfbewoningsclausule' kunnen staan met kettingbeding, zodat deze bepaling ook weer in de volgende koopacte komt plus een boete van ¦50.000,- bij overtreding. Dat geld dan voor de helft te verbeuren aan de VvE en de andere helft aan de WBC.
Anti-speculatiebeding via afbouwregeling voor eerste 5 jaar na eerste aankoop, daarna niet meer.
Aankoopprijs: 80% van ¦60.000,- is ¦48000,- (Als die ¦60.000 de marktwaarde is) Aankoopprijs: ¦60.000,- als die prijs de boekwaarde is.
(Ik weet niet voor hoeveel er bij de renvatie per woning is geïnvesteerd. Dat bedrag wordt normaliter in 25 jaar afgeschreven.) Verplichte bijdrage aan de VvE: Is bij VvE's bedoeld voor onderhoud, vaste lasten zoals opstalverzekering ed. In VvE's wordt dit in het Reglement van zo'n VvE geregeld. Het Reglement is onderdeel van de Akte van Splitsing, waarin wordt bepaald welk aandeel elke koper heeft in het gebouw. In de koopakte zou het niet verkeerd zijn om ook een link naar het Reglement te leggen. Hoeft strikt genomen niet, maar kwaad kan het ook niet. Of in Reglement of in koopakte zou ik ook nog zetten dat de bijdrage aan de VvE minimaal ¦1200,-/jaar is en dat dat minimum elk jaar stijgt met het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. M.a.w. de vergadering van een VvE kan wel besluiten in een bepaald jaar tot een hogere bijdrage, maar nooit lager dan hiervoor is aangegeven. Voordat de woningen dan verkocht worden, worden ze eerst nog eens helemaal nagelopen op gebreken, die hersteld moeten zijn alvorens verkocht gaat worden. Je zou ook nog kunnen denken aan een verkoopprijs van ¦60.000,- is 100% waarbij 20% is ¦12000,-/woning als 'bodem' in de kas van de VvE wordt gestort door Woonservice. Dat is bij 'alles verkocht' ¦432.000,- Dat geld via een deposito-systeem op rente betekent dat je een lage bijdrage aan de VvE kunt aanhouden of dat je eens als VvE iets extra's kan doen, bv. aan de portieken, op den duur andere kozijnen ed. Maar zolang de verhuur nog goed loopt, zouden deze woningen m.i. bij de z.g. 'kernvoorraad huurwoningen' moeten blijven.

Secretariaat PEL