Nieuwsbrief Rode Dorp


Een uitgave van ‘bewonersvereniging Rode Dorp’ i.o., september ’99, nr. 1


Zoals u misschien weet bestaan er plannen (overigens in een prille fase) om over te gaan tot verkoop van de woningen in het Rode Dorp aan de bewoners. Enige tijd geleden heeft u hierover een enquête ontvangen.
De enquête was een initiatief van Patrimonium en een aantal bewoners van het Rode Dorp.

Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat een meerderheid van de bewoners in principe niet-afwijzend staat tegenover aankoop van de woning.

Het is nu dus tijd om de zaken serieus aan te pakken. Daarom zijn we bezig een bewonersvereniging op te richten om namens de bewoners het gesprek met Patrimonium aan te gaan.

Om namens de bewoners te kunnen spreken, moeten de bewoners ons hierin natuurlijk wel steunen. Daarom vragen we u om, als u zich in onze uitgangspunten kunt vinden, lid te worden van de 'bewonersvereniging Rode Dorp'. Het lidmaatschapsgeld bedraagt ¦ 10,- per jaar. Op de achterzijde van deze brief vindt u een invulstrook waarmee u zich kunt opgeven als lid van de 'bewonersvereniging Rode Dorp'.

Uitgangspunten:

Op dit moment bestaat de initiatiefgroep uit 5 personen. Uiteraard zouden we er graag nog een aantal mensen bij willen hebben om samen met ons het bestuur van de op te richten vereniging te vormen. Heeft u zin om hier ook energie in te steken, neem dan even contact op met onderstaande personen.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefgroep,

E. Banda
Tuinbouwstraat 9
Tel. 058-2150760

D. Schuurman
Achter de hoven 324
Tel. 058-2133438

C.A. Veldman
Huizumerlaan 19
Tel. 058-2800571

R. Kelder
Polderstraat 25
Email: r.kelder@gmx.net
Tel. 058-2152936

G. Winius
Boomgaardstraat 33
Tel. 058-2129903

Hierbij geef ik mij op als lid van de 'bewonersvereniging Rode dorp'.

Naam:

Straat:

Postcode:

Telefoonnr.

Aankruisen wat van toepassing is

 Ik betaal ¦ 10,- bij inlevering van deze antwoordstrook.

 Ik betaal ¦ 10,- per bank/giro wanneer de bewonersvereniging daadwerkelijk is opgericht en over een bank/girorekening beschikt.

 Ik ga ermee akkoord dat de bewonersvereniging mijn belangen behartigt, maar ik word geen lid van de bewonersvereniging.

Handtekening:

De antwoordstrook wordt binnenkort bij u opgehaald.

" " " " " " " " " " " " " "