Uit de Leeuwarder Courant van 30-6-1999

RUIME INTERESSE VOOR KOOPHUIS RODE DORP


LEEUWARDEN - Onder de bewoners van het Rode Dorp in Leeuwarden bestaat ruime belangstelling voor de aankoop van hun huurwoning.
Directeur Elzo Dik van woningcorporatie Patrimonium schat dat 85 tot 90 procent aankoop overweegt. Hij gaat af op de eerste resultaten van de enquête onder zijn huurders.

Van de 118 huurders in het Rode Dorp hebben tot nu toe zo'n 100 het vragenformulier teruggezonden. [N.B.: Ofwel het Rode Dorp is gekrompen, ofwel er is wat anders aan de hand: Het oude boekje dat heette "De Huurwoningwijzer" van de corporaties zelf ging uit van 151 woningen in het Rode Dorp, een verschil van 33 woningen] Een snelle blik op de papierstapel leerde Dik vanochtend dat tien tot vijftien mensen aankoop afwijzen. Veel mensen vulden 'misschien' in, terwijl ook menigeen 'ja' antwoordde.

Wethouder Bearn Bilker van volkshuisvesting zei gisteravond in de raadscommissie stadsontwikkeling er op te rekenen dat Patrimonium de woningen niet in de huidige staat verkoopt. [Er staat mij bij dat wethouder Bilker in de Commissie Stadsontwikkeling stelde, dat hij hedenochtend met Patrimonium had gesproken en dat de woningen niet in de huidige staat zullen worden verkocht, alsof hierover overeenstemming was met Patrimonium.] Eerst renoveren ligt voor de hand, zei hij in een toelichting. Maar voor Dik is dat niet vanzelfsprekend.

"Bilker is een stapje verder dan ik", reageerde de directeur vanochtend. "Voor mij staat dat nog niet vast. Ik hoop wel dat we wat kunnen doen, bijvoorbeeld met een stukje zelfwerkzaamheid." Dik vindt het wel van belang dat het huidige aanzien van de buurt bewaard blijft. [Hier komt de aap al de mouw: Patrimonium wil verkopen in de huidige staat voor vermoedelijk ¦70.000,-/woning en die slechte kozijnen en dat voegwerk doe je maar in "zelfwerkzaamheid"...
Zelfwerkzaamheid is iets dat maar beperkt inzetbaar is. Het is niet realistisch om grotere gebreken m.n. aan het casco via dhz-werk aan te pakken. Niet iedereen is bouwvakker van beroep. Het resultaat is voorspelbaar: Jantje overschat zichzelf en gaat de klus al dan niet m.b.v. beun-de-haas wel "even" zelf fiksen, Pietje ernaast schildert z'n half verrotte kozijn even over en zegt dat het heel mooi is enz. Marie schraapt haar laatste centen bijelkaar en haalt een aannemer erbij, die een offerte stuurt die zij bij nader inzien niet kan betalen en nummer vier is nog jarenlang 's avonds aan het klussen...
Nee, vooral werk aan het casco moet voor alle woningen in één keer, dat is per woning ook nog goedkoper dan ieder voor zich. Sloopwerk, kleine klussen, binnenschilderwerk ed. zijn eerder het soort klussen die voor dhz-werk in aanmerking komen. De verdeling qua werk die de toenmalige bewoners van pand Casparii op papier vastlegden met de aannemer, is nog altijd bruikbaar als uitgangspunt. In dit geval moet je ook kijken naar de leeftijden van de huurders voordat je over dhz-werk praat.]

Hij verwacht dat de woningen op den duur niet meer te verhuren zijn.
"Als we fors investeren, wat nodig is, stijgen de huren van zo'n ¦400,- nu naar ¦600 tot ¦700 straks. Daarmee prijzen we onszelf uit de markt." Verkoop is het enige wat er op zit, in zijn ogen.
[Allereerst zit er een stuk achterstallig onderhoud in het casco dat niet in huurverhogingen mag worden meegenomen. Ten tweede moet een onafhankelijk bureau, bv. DHV een bouwkundig onderzoek doen naar m.n. de staat van het casco en aangeven wat herstel ruwweg kost. Mijn vermoeden is dat je het qua opknapbeurt daarbij moet laten, anders wordt de verkoopprijs te duur. Voor klussen qua woontechnische zaken zou je dan kunnen denken aan dhz-werk al dan niet in combinatie met een aannemer waarmee je bijv. afspraken maakt over "wie doet wat". Voor oudere huurders zou je hier kunnen denken aan een Reaal-hypotheek -of van een andere aanbieder- waarbij alleen rente wordt betaald en dan iets meer lenen zodat je net zoveel betaalt als bij een spaarhypotheek ed. (Alleen rente betalen is uiteraard goedkoper dan rente plus aflossing) Hierdoor ontstaat wat extra financiële ruimte om zo'n aannemer ook wat dhz-werk kunt laten overnemen. Overigens: Als je net als Dik uitgaat van een huurstijging van pakweg 200 tot 300 gulden/mnd kom je bij een afboektijd van 25 jaar al snel tot een investering van 60.000 tot 90.000 gulden en dat lijkt me nu weer wat aan de hoge kant, wellicht gebasserd op tevens woontechnische verbeteringen]

Dik voorziet dat de eerste woningen eind volgend jaar overgaan in particuliere handen. Een globale opbrengst zegt hij nog niet te hebben geraamd. De directeur ontkent desgevraagd dat de actie is bedoeld om Patrimonium, die bepaald niet goed in de slappe was zit, op een snelle manier aan liquide middelen te helpen. "Het gaat ons echt om de verhuurbaarheid op termijn. Daar hebben we zorgen over."