22 Juni 1999

Verkoopprijs Rode Dorp?


Zoals bekend wil WBC Patrimonium haar woningen in het Rode Dorp verkopen aan de zittende huurders, maar wat is de vraagprijs?
Volgens ons is dat simpel te halen uit het B&W-voorstel voor de vergadering voor de Raadsadviescommissie voor Stadsontwikkeling, zoals dat op 29-6-1999 wordt behandeld. Het gaat daarin om een subsidieaanvraag voor het ministerie VROM voor veel sloop in het gebied Achter de Hoven-Vegelinbuurt. In dat gebied ligt ook het Rode Dorp.
I.t.t. wat de krant schreef, staan daar geen 118 woningen, maar 151 kleine eengezinshuizen, bouwjaar 1916. In de subsidieaanvraag wordt uitgegaan van drie scenario's, elk met verschillende aantallen te slopen woningen in dat gebied. Dat is het leeuwendeel van de kostenkant.
Uiteraard zijn er ook opbrengsten. Een van de opbrengsten is in alle drie scenario's gelijk: De ingeboekte verkoop van 151 woningen voor in totaal ¦10.570.000,- Dit kan maar een ding betekenen: Dit spoort precies met het aantal woningen in het Rode Dorp. en betekent: ¦70.000,-/woning. [Dit aantal is te vinden in de v.m. 'huurwoningwijzer', een vroeger onder het oude woonruimteverdeelsysteem door de WBC's uitgegeven boekwerkje voor woningzoekenden met daarin al hun complexen en andere gegevens.] Kennelijk is dat afgesproken met WBC Patrimonium. Er staat niet bij of dat in de huidige staat is, of na een herstelbeurt voor m.n. het casco. Wij vrezen echter dat dit de prijs wordt voor de huidige, bestaande toestand.
Hedenmiddag heeft het Dagelijks Bestuur van het P.E.L. besloten, dat we in actie komen indien Patrimonium deze woningen verkoopt in bestaande toestand.
Dat namelijk zou o.i. onverantwoord en a-sociaal zijn: Mensen overhalen te kopen, terwijl met name aan het casco qua voegwerk en kozijnen nogal wat mankeert. Dit is achterstallig onderhoud. Wij staan achter het idee de woningen te verkopen aan de huurders die dat willen, maar dan wel in opgeknapte staat. Wij willen namelijk voorkomen, dan jan-met-de-pet een kat-in-de-zak wordt verkocht.

secretariaat P.E.L.