Uit de Leeuwarder Courant van 12-8-1999, commentaar tussen []

VERKOOP RODE DORP TREKT ONTWIKKELAARS


LEEUWARDEN - Meerdere projectontwikkelaars hebben al belangstelling getoond voor verkoop en eventuele renovatie van het Rode Dorp in Leeuwarden. FNV-Hypotheken is hier een van. "Zo'n vier of vijf externe instellingen zien hier wel wat in", zegt directeur Elzo Dik van woningstichting Patrimonium. "Maar zo ver zijn wij nog helemaal niet. We willen eerst kijken hoe de huurders denken over verkoop."

Patrimonium stuurde half juni haar bewoners in het Rode Dorp een enquête waarin ze hun belangstelling konden aangeven voor aankoop van een woning in de wijk. De uitslag is nog onduidelijk, omdat de medewerkers die de brieven moeten behandelen, op dit moment op vakantie zijn. Begin september denkt Dik in beeld te hebben hoe de huurders over het voorstel denken. Vervolgens besluit de stichting of de verkoop daadwerkelijk door moet gaan. [De Leeuwarder Courant van 30-6-1999 meldde eerder dat dezelfde directeur Dik schatte dat 85 tot 90 procent van de huurders wil kopen en dat er van de 118 huurders 100 huurders het vragenformulier terugstuuurden. En 10 tot 15 mensen zouden aankoop hebben afgewezen. Zoals toen ook al gesteld: Er zijn 151 woningen in het Rode Dorp, geen 118. Kortom: Dhr. Dik praat er maar wat in om, gezien zijn opmerkingen nu.]

Mogelijk loopt de verkoop via een projectontwikkelaar, die de woningen eerst renoveert. Woningstichting BWL koos er vorig jaar voor haar woningen in de Tjerk Hiddesbuurt via FNV-Hypotheken door te verkopen aan de huurders.
De organisatie gaf de huisjes vooraf een opknapbeurt. Ze heeft nu ook belangstelling voor het Rode Dorp getoond. [Helaas krijgt men dan te maken met hun vertegenwoordiger Ferry Dijkstra, met een iets te vlotte babbel. Zo zou hij nu al weer in het Rode Dorp tegen een bewoner daar gezegd hebben dat alles al geregeld was... Tsjakka, Ferry Ratelband... M.i. doet men er verstandig aan deze man buiten de deur te houden, wil men tenminste niet hetzelfde scenario doormaken als in de Tjerk Hiddesbuurt.]

"Maar als we weer zo'n oude buurt renoveren, gaan we dat niet weer helemaal zelf doen", gaf Hans Ridderhof van het FNV onlangs al aan.
"We zijn eigenlijk hypotheekverstrekkers en hebben te weinig verstand van verbouwen. We hebben van de Tjerk Hiddesbuurt wel geleerd dat je dat soort dingen beter aan een aannemer kan overlaten." [Dit is m.i. een verstandige opmerking: Ik heb nooit begrepen waarom de FNV zoveel/teveel hooi op de vork nam door ook dingen te gaan doen, waar ze geen verstand van hadden. Hypotheken verstrekken is hun werk en daar hadden ze zich m.i. toe moeten beperken en de rest van de zaken uitbesteden.]

Dik gaf in juni al aan het Rode Dorp alleen te willen verkopen als de bewoners daarbij gebaat zijn. Hij dacht aan een verplichte terugkoopregeling, die huisjesmelkers buiten spel zet, wanneer bewoners hun woning weer kwijt willen. Begin september gaat hij in beraad met een aantal vertegenwoordigers van de bewoners. [Bij een terugkoopregeling moet goed vastliggen wat dan de verkoopprijs is. En wedden dat Patrimonium het huisje dan veel duurder verkoopt, zodat de doelgroep het niet meer kan kopen? En wie mogen het dan kopen? Uiteraard geen verhuurders, maar verder iedereen wel? Moet er een maximum-inkomensgrens gesteld worden waarbij je nog mag kopen? En als er meer mensen willen kopen en de prijs betalen, waar selecteert Patrimonium dan op? Op de juiste religie? (Heeft een gereformeerde voorrang boven een ander? Klinkt absurd, maar zo ging het tot midden zeventiger jaren ook bij de woonruimteverdeling van de huurwoningen.) Of heeft een (klein) gezin voorrang boven een alleenstaande? Je vraagt je af of een zelfbewonings-clausule in de koopacte plus boetebepaling bij overtreding plus kettingbeding niet voldoende is.
Blijft in beide gevallen natuurlijk het probleem dat de prijs bij tweede verkoop de woning wel eens buiten bereik van de lagere inkomensgroepen zou kunnen brengen. Verder nieuws: Een aantal bewoners wil een bewonersvereniging oprichten die dan t.z.t. hetzij wordt omgezet in een Vereniging van Eigenaren, hetzij in een huurdersvereniging, al naar of de verkoop doorgaat of niet. De enige tijd ook in dit gebied actieve huurdersvereniging 'De Weerbare Huurder' schijnt al enige tijd niet meer actief te zijn.]

Secretariaat PEL