WAT IS EN DOET HET P.E.L.
op het gebied van wonen?


De afkorting P.E.L. betekent: Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden.
Het P.E.L. werd opgericht op 30 januari 1978 en werkt in de gemeente Leeuwarden aan structurele veranderingen in het volkshuisvestingsbeleid.
Dit gaat door middel van politiek lobbywerk op lokaal nivo naar de gemeente, woningbouwcorporaties, politieke partijen en dergelijke, of als dat niet helpt, door het voeren van akties, het kritisch becommentariëren van instanties, het aandragen van alternatieven e.d. Ook het deelnemen aan overlegstructuren hoort bij het takenpakket.

Het P.E.L. is vooral gericht op die groepen die bij het huidige 'marktgerichte' beleid van de overheid in de knel dreigen te raken. Dit zijn met name de woningzoekenden en huurders met weinig geld, b.v. omdat zij van een uitkering afhankelijk zijn. In dit verband horen met name alleenstaanden, één-ouder-gezinnen, studenten, kamerbewoners, buitenlanders, mensen met een crimineel of psychiatrisch verleden, krakers, daklozen en problematische harddrugsgebruikers bij onze specifieke aandachtsgroepen.

Het P.E.L. is er zowel voor jongeren als voor ouderen en ook voor diegenen die graag in groepsverband willen wonen, b.v. in een woongroep of een Centraal Wonen Projekt.
Ook woon/werkprojekten voor b.v. vrouwen hebben onze aandacht, hoewel het gezien het overheidsbeleid lastiger is dan b.v. 10 jaar geleden om bijzondere projekten op te starten voor mensen met weinig geld.

INDIVIDUELE KLACHTEN
Naast meer structurele werkzaamheden kan ook een individuele woningzoekende of huurder bij ons terecht op het klachtenspreekuur voor voorlichting, advies en ondersteuning, b.v. kamerbewoners die problemen hebben met hun huisbaas of huurders die het oneens zijn over een nota voor de blokverwarming, krakers die willen weten wat hun (juridische) mogelijkheden zijn enz. Desnoods worden kwesties voor de Huurcommissie gebracht of met behulp van onze vaste advocaat voor het Kantongerecht. Ook voor individuele woningzoekenden kunnen klachten worden ingediend bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling of desnoods bij de rechter.

EERLIJKE WOONRUIMTEVERDELING
Dit is een van de permanente aandachtspunten. Een eerlijk, begrijpelijk en goed werkend woonruimteverdelingssysteem waarbij mensen niet in allerlei kunstmatige hokjes worden verdeeld door de korporaties blijft een hoofddoel. Daarom blijven wij ook het nieuwe systeem wat draait vanaf 1-10-94 kritisch volgen en alternatieve oplossingen aandragen waar nodig. Ook de werkelijke woningbehoefte en de knelpunten trachten wij boven water te halen, ondanks de mooie verhalen van de gemeente die i.s.m. de korporaties een 'oorlog' is begonnen tegen de armeren in de samenleving, door een sloopbeleid te voeren voor veel goedkopere woningen, waarbij als resultaat de armen moeten wijken voor de rijken!