Inspraakverhaal voor commissie stadsontwikkeling, 30-11-1999

Onderwerp: Beleid particuliere woningvoorraad 2000-2005

Leeuwarden, 30-11-1999

Geachte Commissieleden,

Als je kwaad wilt zou je bij het voorgestelde beleid particuliere woningvoorraad kunnen denken dat het geven van subsidie door de gemeente wordt afgeschaft i.v.m. de herstructureringsoperatie. Die houdt nl. ook in: Sloop van een aantal goedkopere koopwoningen. Waarom nog subsidie stoppen in huizen die je op termijn toch plat wilt hebben, nietwaar?
Net als de voormalige wethouder Timmermans op een congres in gesprek met een makelaar eens opmerkte:
'Die goedkope koophuisjes met een lage boekwaarde moet je niet meer opknappen, je moet ze nog 10 tot 15 jaar laten staan en dan slopen.'

Of dit nu wel of toch niet de bedoeling is, weten we uiteraard niet.
Wat we wel weten, is dat de subsidie particuliere woningverbetering wordt afgeschaft en de redenen die het College in het commissiestuk geeft, zijn in theorie ook juist. Het is iemands eigen verantwoordelijkheid zijn bezit te onderhouden, op eigen kosten. Zo zou ook in theorie de hele hypotheekrente aftrek wel kunnen worden afgeschaft. De praktijk werkt echter anders. Zo geloven wij huiseigenaren niet die stellen dat ze hun woning ook wel zonder subsidie hadden opgeknapt. Niet eens zozeer omdat we denken dat geen van allen dat dan had kunnen betalen, want dat is per eigenaar toch steeds heel wisselend, maar meer omdat zonder subsidie net dat duwtje in de rug ontbreekt om iemand over de streep te trekken. Dus meer om psychologische redenen dan om het geld, hoewel dat laatste wel weer medebepalend is bij de armere woningeigenaar. Het College kan stellen dat in het voorstel diverse stimuleringsmaatregelen staan, en dat moet ook vooral gebeuren, maar de beste stimulering is nog altijd het geld. Daar kan niets tegenop.

Wij pleiten ervoor om een bescheiden aanmoedigingspremie te geven aan eigenaar-bewoners bij individuele particuliere woningverbetering, bijv. door de BTW op de nota's weg te subsidiëren. Bij collectieve verbetering, bijv. als 75% of meer meedoet, zou daar een bedrag overheen moeten, bijv. ¦5000,- per woning, conform de aanbevelingen voor particuliere woningverbetering van Heins Advies, zoals genoemd in het Collegevoorstel.

Dit zou voor de hele stad moeten gelden: Waar mensen de behoefte hebben om gezamenlijk hun huizen te verbeteren, mag dit niet geremd worden omdat ze toevallig niet in de gebieden wonen die in het voorstel genoemd zijn.
Eigenaar-verhuurders krijgen in ons voorstel niets: Zij hebben hun huurders al voldoende uitgemolken en betalen de verbeteringen daarom maar uit de huuropbrengst.

secretariaat Ver. P.E.L.