De volgende reactie werd verzonden naar de rubriek "ingezonden stukken' van de Leeuwarder Courant. Deze reactie werd door de LC niet geplaatst.


INGEZONDEN

Het CDA-raadslid dhr. Drewel meent n.a.v. een interview van ondergetekende met de Leeuwarder Courant, kennelijk op de persoonlijke toer te moeten gaan. (LC 7-10-1999) Waren de argumenten op?
In de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 21-9 jl. merkte hij bij de behandeling van het Kaderplan Stedelijke Vernieuwing letterlijk op, dat snelheid van handelen geboden was, want: "Het economisch tij zit nu mee, maar kan keren."
Diverse politici eisten op dat moment van wethouder Bilker vaart achter deze grootscheepse sloop- en nieuwbouwplannen. (Bron: LC 22-9-1999) Ik denk, dat het CDA voor iedereen die geen gezin met kinderen heeft, een club is die als partij niet serieus is te nemen, omdat zij een representant is van groeps-egoïsme. Indien men bijv. leest dat zij voorstander is van het afschaffen van de voor iedereen in de bijstand pas weer geldende ¦100,- regeling van het Fonds Maatschappelijke Activiteiten en voorstander is van een soort "gemeentelijke kinderbijslag", wat betekent dat iedereen zonder kinderen, zoals alleenstaanden, weer buiten de boot vallen, weet wat ik bedoel. Waarvan akte.

J. Bakker
secretaris P.E.L.